Procuring organisation: Upplands Väsby kommun

Kommunens inköps- och upphandlingsarbete har som syfte att upprätta rationella och ändamålsenliga leveransavtal av tjänster och varor för att möta de olika verksamheternas behov, allt inom ramen för gällande lagstiftning och med hänsyn till hållbar utveckling, miljö och socialt ansvar.

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Upplands Väsby kommun
Corporate id number
212000-0019

Address
Dragonvägen 86

Post code
194 70  Upplands Väsby

Country
SWEDEN

Email


Phone


Dragonvägen 86, 194 70 SE Upplands Väsby