Procuring organisation: Uppsala Universitet

Uppsala universitet, grundat år 1477, är Nordens äldsta universitet. Antalet studenter uppgår till cirka 45 000 och antalet anställda till cirka 7 000. Utbildning och forskning bedrivs inom nio fakulteter: teologi, juridik, humaniora, språkvetenskap, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, medicin, farmaci samt teknik och naturvetenskap.

Universitetet arbetar långsiktigt för att behålla och stärka en framträdande position. Nya gräns-överskridande utbildningar, utveckling av spjutspetsforskning och samverkan med andra universitet, näringslivet och samhället är några av de viktigaste verktygen i universitetets ständiga förnyelsearbete.

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Uppsala Universitet
Corporate id number
202100-2932

Address
Dag Hammarskjölds väg 7

Post code
752 37  Uppsala

Country
SWEDEN

Email


Phone


Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 SE Uppsala