Procuring organisation: IT-kommuner i Skåne AB

OM IT-KOMMUNER I SKÅNE (UNIKOM)

Unikom startade som ett samarbete över kommungränsen mellan Hörby och Höörs kommuners IT-avdelningar vilket formaliserades i en gemensam IT-avdelning i Hörby kommun den 1 januari 2011, vilket även innebar att Höörs kommuns centrala IT-miljö flyttades till Hörby kommunhus. 2012 togs beslutet att även Östra Göinge kommuns IT-avdelning skulle ingå i samarbetet och därefter påbörjades överföringen av deras IT-miljö till Hörby. 2015 togs beslutet att bolagisera IT-verksamheten, vilket realiserades 2016.

It-bolaget ägs av följande kommuner:
o Hörby kommun
o Höörs kommun
o Östra Göinge kommun

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

IT-kommuner i Skåne AB
Corporate id number
559067-2142

Address


Post code
242 31  Hörby

Country
SWEDEN

Email


Phone


242 31 SE Hörby