Procuring organisation: Region Blekinge

Den 1 januari 2019 gick Landstinget Blekinge och Region Blekinge samman och bildade Region Blekinge. Den nya organisationen samlar en rad viktiga verksamheter som tidigare varit uppdelade i Region Blekinge och Landstinget Blekinge. Med en gemensam regional organisation kan vi arbeta mer sammanhållet och långsiktigt med utvecklingen av viktiga samhällsfrågor. Därmed kan vi göra Blekinge starkare och mer attraktivt.
Uppdrag och vision
Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Vår vision är "Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och hälsa".

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Region Blekinge
Corporate id number
232100 - 0081

Address


Post code
371 81  Karlskrona

Country
SWEDEN

Email
region@regionblekinge.se

Phone
0455-73 10 00


371 81 SE Karlskrona