Procuring organisation: Hässleholms kommun

Fr o m 1 april 2012 byter Hässleholms kommun system för annonsering. I fortsättningen annonseras upphandlingar i Kommers Annons.
www.kommersannons.se/elite

Kammarkollegiets webbplats som erbjuder upphandlare och leverantörer stöd och vägledning inom offentlig upphandling.

www.upphandlingsstod.se/

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Hässleholms kommun
Corporate id number
212000-0985

Address
Stadshuset

Post code
281 80  Hässleholm

Country
SWEDEN

Email


Phone
0451-26 70 00


Stadshuset, 281 80 SE Hässleholm