Procuring organisation: Östra Göinge Renhållnings AB

OM ÖGRAB

ÖGRAB är ett kommunalt aktiebolag som ägs till lika delar av Osby och Östra Göinge kommun. ÖGRAB upprätthåller den kommunala renhållningsskyldigheten som regleras i Miljöbalkens 15 kapitel 18 §. Rent praktiskt innebär det att ÖGRAB samlar in avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter inom Osby och Östra Göinge kommuner. Därefter skickas avfallet vidare för behandling hos ÖGRABs samarbetspartners. Totalt ger ÖGRAB service åt cirka 25 000 invånare eller cirka 12 000 hushåll samt företag och näringsidkare.

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Östra Göinge Renhållnings AB
Corporate id number
556176-1775

Address
Kattarp 2373 C

Post code
289 92  Broby

Country
SWEDEN

Email


Phone
044-790 59 80


Kattarp 2373 C, 289 92 SE Broby