Procuring organisation: Osby kommun

Kommunens upphandlingsverksamhet leds och samordnas av en central upphandlingsfunktion.

Från och med 1 mars 2013 samverkar Osby kommun och Östra Göinge kommun när det gäller upphandlingar. Samverkan innebär att upphandlingsfunktionen i Östra Göinge kommun samordnar och genomför upphandlingar åt båda kommunerna.

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Osby kommun
Corporate id number
212000-0902

Address
Briogatan 1

Post code
283 31  Osby

Country
SWEDEN

Email


Phone
0479-52 80 00


Briogatan 1, 283 31 SE Osby