[18/000318] Study on how Sida can enrich and sharpen its contributions to Area Two – Promoting an Enabling Environment - of the Strategy for Support via Swedish Civil Society Organisations 2016 - 2022

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 18/000318

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-05-28. Anbudet ska var giltiga till 2018-07-28. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Sida.
Utförandeort är Stockholms län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
73220000-0 - Utvecklingsrådgivning
75211200-0 - Tjänster för ekonomiskt bistånd till utlandet
79400000-8 - Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
79410000-1 - Företags- och organisationsrådgivning
79419000-4 - Utvärderingskonsulttjänster
98910000-5 - Särskilda tjänster för internationella organisationer och organ
Nuts
SE110 - Stockholms län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.