[2018-0146] Upphandling av leasingkontrakt, för två lastbilar avsedda för fyrfack.

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 2018-0146

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-07-27. Anbudet ska var giltiga till 2019-01-28. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala Vatten.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
34144500-3 - Fordon för avfall och avloppsvatten
90500000-2 - Avfallstjänster
90510000-5 - Avfallshantering
90511000-2 - Sophämtning
90511200-4 - Hämtning av hushållssopor
90511300-5 - Insamling av avfall
90511400-6 - Pappersinsamling
90512000-9 - Avfallstransport
90513000-6 - Hantering av ofarligt avfall
90513100-7 - Disponering av hushållssopor
90513200-8 - Disponering av sopor
90513300-9 - Avfallsförbränning
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.