[TN 2018/277] Fröknegårdsskolan Etapp 1, till- och ombyggnad

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : TN 2018/277

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-09-04. Anbudet ska var giltiga till 2019-01-04. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Kristianstads kommun.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45214210-5 - Byggnation av låg- och mellanstadieskola
45214220-8 - Byggnation av högstadie- och gymnasieskola
45262800-9 - Ut- och tillbyggnadsarbeten
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.