[Dnr 2018-017] Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : Dnr 2018-017

Efterannons: Den här upphandlingen är avslutad, du hittar information om vinnande anbud med mera genom att klicka på efterannons i menyn till vänster.

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Östra Göinge Renhållnings AB.
Det här är en samordnad upphandling där även Osby kommun, Östra Göinge kommun, ingår.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
90500000-2 - Avfallstjänster
90511300-5 - Insamling av avfall
90513600-2 - Avlägsnande av slam
90513700-3 - Transport av slam
90513900-5 - Hantering av slam
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.