[Dnr 2018-017] Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : Dnr 2018-017

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-10-16. Anbudet ska var giltiga till 2019-01-15. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Östra Göinge Renhållnings AB.
Det här är en samordnad upphandling där även Osby kommun, Östra Göinge kommun, ingår.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
90500000-2 - Avfallstjänster
90511300-5 - Insamling av avfall
90513600-2 - Avlägsnande av slam
90513700-3 - Transport av slam
90513900-5 - Hantering av slam
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.