[SBF 2018/1324-2.5.1.1] Dalbo nytt bostads- och verksamhetsområde, Luleå

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : SBF 2018/1324-2.5.1.1

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-11-29. Anbudet ska var giltiga till 2019-01-28. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Luleå Kommun.
Utförandeort är Norrbottens län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
34928500-3 - Gatubelysning
37535200-9 - Lekplatsutrustning
45221113-7 - Byggnation av gångbro
45232423-3 - Byggnation av avloppspumpstationer
45233140-2 - Vägarbeten
45236210-5 - Markanläggning för lekplats
45332200-5 - VA-arbeten
77310000-6 - Plantering och skötsel av grönområden
Nuts
SE332 - Norrbottens län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.