[UH 2018/65] Rivningsuppdrag gällande Neutronforskningslaboratoriet (NFL) i Studsvik

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : UH 2018/65

Publik annons: Denna annons är endast för information. Det går inte att lämna anbud på denna upphandling.

Upphandlingen genomförs med förfarande Frivillig förhandsinsyn.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala Universitet.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45110000-1 - Rivning av byggnader och schaktning
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten.