Wieselgrensskolan Markplanering Skolgård

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer :

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2019-01-08. Anbudet ska var giltiga till 2019-07-08. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Helsingborgs stad.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45000000-7 - Anläggningsarbete
45111000-8 - Rivning och förberedande anläggningsarbeten
45112200-7 - Borttagning av jordskikt
45112710-5 - Utformning av grönområden
45112711-2 - Utformning av parker
45112712-9 - Utformning av trädgårdar
45112723-9 - Utformning av lekplatser
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.