[KS2018/1971] Detaljprojektering överföringsledningar VA, Rishammar

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KS2018/1971

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2019-02-11. Anbudet ska var giltiga till 2019-05-12. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Kungälvs kommun.
Utförandeort är Västra Götalands län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71241000-9 - Genomförbarhetsstudie, rådgivning och analys
71242000-6 - Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning
71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad
71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur
Nuts
SE232 - Västra Götalands län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.