[GSN-2019-1160] Tullgarnsbron entreprenad E02

Tender notice overview

Procurement number
GSN-2019-1160
Place of execution
Uppsala län
The procurement is carried out with procedure
Simplified procedure
Procuring organisation
Uppsala kommun
Prior information notice

Uppdaterad förhandsannons pga justerad tidsplan: Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande "Etapp 02 av Tullgarnsbron - omfattar: -Entreprenaden är belägen på Ulleråkersvägen västra sidan av Fyrisån vid Studenternas IP -Om- nyanläggning av Ulleråkersvägen inkl plantering, raingarden mm -Ny dagvattenanläggning som avser platsgjuten konstruktion, spontning -Ny förläggning av ca 300m dagvattenledningar Planerad annonsering är Q4-2021 och byggstart Q1-2022 men såväl tidpunkt som omfattning kan komma att ändras. Varmt välkommen att lämna anbud!.

You can view details about the upcoming procurement by clicking prior information notice in the menu on the left.

Category codes
CPV
45000000-7
Anläggningsarbete
CPV
45100000-8
Förberedande anläggningsarbeten
CPV
45111000-8
Rivning och förberedande anläggningsarbeten
CPV
45221000-2
Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar
CPV
45222000-9
Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar
Nuts
SE121
Uppsala län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.