[KS 2020/02544.20.2] Fastighetstekniska arbeten 2020

Tender notice overview

Procurement number
KS 2020/02544.20.2
Place of execution
Skåne län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Östra Göinge kommun
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller fastighetstekniska arbeten inom olika entreprenadområden som avser underhålls- och reparationsarbeten, ny-, om- och tillbyggnation, samt rivningsarbeten. Uppdragen kan utformas som både utförande- och totalentreprenader. Anbud kan lämnas på ett eller flera områden. Avtalstiden är fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2024-01-31 med möjlighet till förlängning i ett (1) år.

Final day for submitting
12/7/2020
Tender valid until
3/7/2021
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
CPV
45110000-1
Rivning av byggnader och schaktning
CPV
45210000-2
Byggnadsanläggning
CPV
45310000-3
Installation av elektriska ledningar och armatur
CPV
45330000-9
Rörmokeriarbeten
CPV
45331000-6
Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
CPV
45421143-8
Monteringar av persienner
CPV
45421144-5
Monteringar av markiser
CPV
45430000-0
Golvbeläggning och väggbeklädnad
CPV
45432100-5
Golvläggning och beläggning
CPV
45441000-0
Glassättning
CPV
45442100-8
Målning
Nuts
SE224
Skåne län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.