[KSN-2020-02895] Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning

Tender notice overview

Procurement number
KSN-2020-02895
Place of execution
Uppsala län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Uppsala kommun
Prior information notice

”Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning. Planerad tidpunkt är februari/första kvartalet 2021 men såväl tidpunkt som omfattning kan komma att ändras. Upphandlingen omfattar ramavtal för Service och underhåll av: Handbrandsläckare Inomhusbrandposter Köksbrandskydd Mobil sprinkler Sprinkler Brandgasventilation (rökluckor) Branddörrsautomatik Hänvisnings och nödbelysningsarmaturer Brandlarmanläggningar Anskaffning av: Utrymningsplaner Brandfiltar Handbrandsläckare Köksbrandskydd Branddörrsautomatik Hänvisnings och nödbelysningsarmaturer Utbildning SBA Konsultation Varmt välkommen att lämna anbud!.

You can view details about the upcoming procurement by clicking prior information notice in the menu on the left.

This is a collective procurement where Uppsalahem AB, Uppsala Vatten, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, are participating.

Category codes
CPV
24951210-0
Pulver för brandsläckare
CPV
24951220-3
Brandsläckningsmedel
CPV
24951230-6
Brandsläckningspatroner
CPV
31625200-5
Brandlarmssystem
CPV
35111300-8
Brandsläckare
CPV
39525400-2
Brandfiltar
CPV
44221220-3
Branddörrar
CPV
44482000-2
Brandskyddsanordningar
CPV
50413200-5
Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning
CPV
75251110-4
Brandskyddstjänster
Nuts
SE121
Uppsala län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.