[KS/2022:00065] Datorer, Telefoner, tillbehör och klienter/it baserad utrustning

Tender notice overview

Procurement number
KS/2022:00065
Place of execution
Stockholms län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Botkyrka kommun
Prior information notice

Kommunen har för avsikt att annonsera upphandling av Klienter/IT-baserad arbetsplats-utrustning så som; datorer, pekplattor och telefoner. Den befintliga upphandlingen kommer att löpa ut och den nya upphandlingen har man för avsikt att annonsera i slutet av Augusti. Denna upphandling omfattar alla typer av Klienter/IT-baserad arbetsplats-utrustning så som; datorer, pekplattor och telefoner. Även rådgivning och tillbehör samt hantering av service, försäkring och garanti inom området ingår. Leverans av produkter, service och support..

Note that this is a prior information notice. The procurement documents are expected to be available
8/31/2022
Expected last tender date
10/7/2022
Expected agreement start
1/13/2023

You can view details about the upcoming procurement by clicking prior information notice in the menu on the left.

Category codes
CPV
30213100-6
Bärbara datorer
CPV
30213300-8
Stationär dator
CPV
30213500-0
Handdatorer
CPV
30230000-0
Datorrelaterad utrustning
CPV
30237200-1
Datortillbehör
CPV
32250000-0
Mobiltelefoner
CPV
50300000-8
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende persondatorer, kontorsutrustning, telekommunikations- och audiovisuell utrustning
CPV
51600000-8
Installation av datorer och kontorsutrustning
CPV
72500000-0
Datortjänster
Nuts
SE110
Stockholms län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.