[SBN/2022:123] Nybyggnation av blåljushus

Tender notice overview

Procurement number
SBN/2022:123
Place of execution
Skåne län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Osby kommun
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Upphandlingen avser nybyggnation av blåljushus innehållande brandstation för räddningstjänsten, polisstation för Polismyndigheten samt en ambulansstation. Blåljushuset uppskattas till ca 3900 kvm BTA i två våningsplan med en huvudbyggnad och tre flyglar; innehållande kontor, fordonshall, tvätthall, personalutrymmen, mötesrum, reception med mera. Beställaren avser teckna kontrakt med en leverantör. Färdigställandetid är senast 2024-05-31.

Final day for submitting
9/19/2022
Last date for asking questions
9/8/2022
Tender valid until
1/19/2023
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
CPV
45216100-5
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten
Nuts
SE224
Skåne län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.