[SBN/2023:00081] Mark- och exploateringsingenjör

Tender notice overview

Procurement number
SBN/2023:00081
Place of execution
Stockholms län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Botkyrka kommun
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Denna ramavtalsupphandling avser Tekniska konsulttjänster Mark- och Exploateringsingenjörer. Tjänsterna avser olika typer av uppdrag i syfte att komplettera förvaltningens egen kompetens samt resursförstärkning.

Final day for submitting
3/3/2023
Last date for asking questions
2/22/2023
Tender valid until
6/30/2023
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
CPV
70110000-5
Exploatering av fastigheter
CPV
70120000-8
Köp och försäljning av fastigheter
CPV
70122000-2
Försäljning eller köp av mark
CPV
71240000-2
Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
CPV
71244000-0
Kostnadsberäkning, kostnadsövervakning
CPV
71300000-1
Ingenjörstjänster
CPV
71322100-2
Kostnadskalkylering (byggnadsekonomi) för väg- och vattenarbeten
CPV
71400000-2
Stadsplanering och landskapsvård
CPV
71410000-5
Stadsplanering
Nuts
SE110
Stockholms län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.