[2022-00329/2022-410/2022-504/2022-603] Revisionstjänster 2023

Tender notice overview

Procurement number
2022-00329/2022-410/2022-504/2022-603
Place of execution
Skåne län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Osby kommun
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Upphandlingen avser ramavtal för Revisionstjänster för löpande revision och successiva avrop under avtalstiden. Upphandlingen omfattar finansiell revision för kommunen och angivna bolag samt vissa tillkommande tjänster, främst avseende samverkan med lekmannarevisorer och kommunens revisorer. Uppdraget avser finansiell revision i enlighet med gällande rätt och god revisionssed (ISA) inklusive kompletterande rekommendationer och uttalanden utgivna av FAR. Kommunen och bolagen tecknar avtal var för sig och avser teckna ramavtal för perioden fr.o.m. 2023­-05-01 t.o.m. 2025­-04-­30 med möjlighet till förlängning i två (2) år med ett (1) år i taget.

Final day for submitting
2/6/2023
Last date for asking questions has passed.
Tender valid until
5/6/2023
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

This is a collective procurement where Fjärrvärme i Osby AB, Industrihus i Osby AB, Osbybostäder AB, are participating.

Category codes
CPV
79210000-9
Redovisning och revision
Nuts
SE224
Skåne län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.