[KS 2023-000515] Försäkringsförmedlartjänster

Tender notice overview

Procurement number
KS 2023-000515
Place of execution
Skåne län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Östra Göinge kommun
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

omfattar försäkringsförmedlartjänster för successiva avrop under avtalstiden. Uppdraget innebär att löpande bistå avropsberättigade kommuner och bolag med tjänster i förekommande försäkrings- och säkerhetsrelaterade ärenden. I uppdraget ingår att genomföra upphandlingar av försäkringar och att bistå med löpande försäkrings- och skadeservice. I uppdraget ingår också löpande juridisk service, rådgivning i säkerhets- och skadeförebyggande arbete samt informations- och utbildningsinsatser. Östra Göinge kommun (org.nr. 2120000860) är upphandlande myndighet och agerar i denna upphandling som en Inköpscentral enligt LOU för angivna kommuner och bolag. Upphandlade myndighet, Östra Göinge kommun, avser teckna ramavtal för en period om två (2) år med rätt till förlängning i två (2) år.

Final day for submitting
6/7/2023
Last date for asking questions has passed.
Tender valid until
9/7/2023
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
CPV
66518000-4
Försäkringsmäkleri och försäkringsbyråtjänster
Nuts
SE224
Skåne län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.