[KS 2022/01276] Läromedel

Tender notice overview

Procurement number
KS 2022/01276
Place of execution
Skåne län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Östra Göinge kommun
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Upphandlingen avser Läromedel, tryckta och interaktiva läromedel till kommunerna inom samarbetet Skåne Nordost. Upphandlingen genomförs som en samordnad upphandling mellan Hässleholm, Kristianstad, Östra Göinge kommuns Inköpscentral. Efter genomförd upphandling avser Östra Göinge kommun, som Inköpscentral, att teckna ramavtal där andra upphandlande myndigheter och enheter enligt nedan är avropsberättigade. Osby, Hörby, Höör och Bromölla kommuner ingår i gemensamma Inköpscentralen som Östra Göinge kommun och har därmed rätt att avropa från tecknade ramavtal från avtalsstart. Kristianstad och Hässleholms kommuner tecknar egna ramavtal. Till tryckta läromedel räknas tillhörande multimedia och övningsböcker. Interaktiva läromedel är all form av e-läromedel som utgörs av olika digitala och webbaserade lösningar som kan användas i datorer, surfplattor och interaktiva tavlor. Upphandlingen omfattar läromedel och annat förlagsutgivet undervisningsmaterial till förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, särskola, SFI, lärar- och fortbildningslitteratur, lärarkalendrar och facklitteratur till kommunernas övriga förvaltningar. Upphandlingen omfattar inte skönlitteratur, biblioteksböcker, tidningar och tidskrifter.

Final day for submitting
6/26/2023
Last date for asking questions
6/16/2023
Tender valid until
9/30/2023
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

This is a collective procurement where Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Kristianstads kommun, Osby kommun, are participating.

Category codes
CPV
22100000-1
Tryckta böcker, broschyrer och foldrar
CPV
22111000-1
Skolböcker
CPV
22112000-8
Textböcker
CPV
22114000-2
Lexikon, kartor och notböcker
CPV
22114500-7
Uppslagsböcker
CPV
22830000-7
Övningsböcker
CPV
30199792-8
Kalendrar
CPV
39162110-9
Undervisningsmaterial
CPV
80420000-4
E-lärande
Nuts
SE224
Skåne län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.