[KS-2023-01252] Drift och underhåll av offentlig belysning

Tender notice overview

Procurement number
KS-2023-01252
Place of execution
Skåne län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Östra Göinge kommun
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Upphandlingen omfattar drift och underhåll av offentlig belysning inom Östra Göinge kommun, Osby kommun, Hörby kommun och Höörs kommun. Upphandlingen genomförs av Inköpscentralen för Östra Göinge, Osby, Hörby, Höör och Bromölla som i denna upphandling agerar som en inköpscentral enligt LOU för nämnda kommuner (se också AFA.12). Efter genomförd upphandling avser upphandlande myndigheter teckna ramavtal var för sig. Anbud kan lämnas på delar av upphandlingen, dvs. respektive kommuns geografiska område utgör ett anbuds-/avtalsområde. Upphandlande myndigheter avser teckna ramavtal med en leverantör per anbuds-/avtalsområde. Planerad avtalstid är fr.o.m. 2024-06-01 t.o.m. 2025-05-31 med möjlighet till förlängning i tre (3) år med ett (1) år i taget.

Final day for submitting
5/8/2024
Last date for asking questions
4/30/2024
Tender valid until
7/29/2024
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

This is a collective procurement where Hörby kommun, Höörs kommun, Osby kommun, are participating.

Category codes
CPV
50232000-0
Underhåll av offentlig belysning och trafikljus
Nuts
SE224
Skåne län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.