[KLK 2017/828] Finansiell leasing - Fordon < 3,5 ton

Upphandlingsdokument

Hässleholms kommun genomför en samordnad upphandling av Finansiell leasing - av registrerade fordon < 3,5 ton. Ett antal kommuner och bolag deltar i upphandlingen, se förfrågningsunderlaget. Syftet med upphandlingen är att tillgodose behov av fordonsfinansiering samt att uppnå en kostnadseffektivt hanterande med hjälp av en professionell leverantör. Viktigt är att finna administrativa kostnadsbesparingar för såväl beställare som leverantör.

Upphandlingsdokument

Här hittar du hela det strukturerade anbudsformuläret. Upphandlingsdokument

Hela anbudsprisformuläret

Här hittar du hela det strukturerade anbudsprisformuläret. Hela anbudsprisformuläret

Bilagor

Här hittar du alla bilagor i upphandlingen. Bilagor

Frågor och svar

Om du har frågor om upphandlingen eller upphandlingsdokumenten kan du ställa dem här. Besvarade frågor publiceras och blir synliga för alla intressenter. Frågor och svar

Kompletteringar

Om upphandlingsdokumenten eller andra förutsättningar ändras under anbudstiden kan den ansvarige upphandlaren skriva en notering om vad som ändrats här. Kompletteringar

För övriga frågor, kontakta

Morten Leijon
0451-26 80 98

morten.leijon@hassleholm.se