Procuring organisation: Försvarets materielverk

Försvarets materielverk upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Hos oss samlas specialister inom teknik, affärer, juridik och projektledning. Våra olika delar blir till helheter och vårt engagemang blir till leveranser. Det är så vi möter det svenska försvarets behov – i fred, kris och krig.

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Försvarets materielverk
Corporate id number
202100-0340

Address


Post code
115 88  Stockholm

Country
SWEDEN

Email
registrator@fmv.se

Phone
+46 8 782 40 00


115 88 SE Stockholm