Procurements

You are currently searching notices published at FMV Leverantörsportal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

23FMVU10724 - GSE 39 RM12 Award notice

new

Deadline for tenders 2/14/2024, the notice is published between 6/17/2024 and 6/19/2024. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

24FMVU2098 - RFI - Laser Wire Marker Rfi

new

Answer last is 17, ad is displayed between 17 and 17. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
Behov av att inhämta information och bredda FMV:s kunskaper inom marknaden för industrimaskiner som drivs med laser och dess aktörer samt för att bygga kunskap, skapa förståelse och för att underlätta framtida upphandlingar.
31 days left

ProcuringEntityProfile

24FMVU1667 - Kommunikationstjänster - teknisk prognos Pre info notice

new

Preliminary publication of specification is 6/28/2024, Place of execution Stockholms län.
FMV utför omvärldsbevakning och teknisk prognostisering på uppdrag av Försvarsmakten. Leverantören ska bland annat ombesörja framtagandet av nyhetsbrev, årsrapporter, en-bladare, TP-rapporter och övriga tjänster såsom kommunikationsmaterial, flyers, informationsmejl och rapporter från seminarier.
89 days left

ProcuringEntityProfile

24FMVU1813 - Bino systems complete, spares, maintenance eq, training, service etc. Tender notice

Deadline for tenders 7/15/2024, the notice is published between 6/11/2024 and 7/15/2024. Place of execution Övriga världen. Other organisations that participate:GD - IT-stab - Norma, Försvarsmakten
Binocular systems, complete, with spares, maintaining equipment, documentation, services and training.
29 days left

ProcuringEntityProfile

24FMVU1513 - Upphandling av brand /batteriladdningsskåp Tender notice

Deadline for tenders 8/9/2024, the notice is published between 6/5/2024 and 8/9/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
Försvarsmakten har behov av att anskaffa brand/batteriladdningsskåp med tillbehör. Upphandlingen avser ett antal skåp som skall transporteras, monteras/installeras av leverantören.
54 days left

ProcuringEntityProfile

24FMVU1806 - RFI ljussluss Rfi

Answer last is 26, ad is displayed between 31 and 26. Place of execution Sverige.
The purpose of this RFI is to evaluate existing market solutions for a passageway between mobile platforms (vehicles and shelters) as well as tents.
10 days left

ProcuringEntityProfile

24FMVU389 - Ramavtal Systemavrop Award notice

Deadline for tenders 5/10/2024, the notice is published between 5/30/2024 and 6/30/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
Upphandlingen är avslutad.
0 days left

ProcuringEntityProfile

24FMVU1815 - SSM RBS-18 Qualification notice

Last date for application 7/1/2024, the notice is published between 5/29/2024 and 7/1/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
Procurement of Surface to Surface missile system (SSM RBS-18) including missiles within Amfbat 2030 together with maintenance contract and framework agreements with the option to extend.
15 days left

ProcuringEntityProfile

24FMVU1816 - Anti-Aircraft Gun Qualification notice

Last date for application 7/1/2024, the notice is published between 5/29/2024 and 7/1/2024. Place of execution Sverige.
The Swedish Armed Forces have asked the Swedish Defence Materiel Administration to procure 8 Anti-Aircraft Guns, as well as framework agreements for ammunition and maintenance, including spare parts. The framework agreements must be valid for 4 years each, with the option to extend the terms of each agreement to a total of 20 years for maintenance, and a total of 12 years for ammunition. The Anti-Aircraft Gun will be integrated on vessels of the type Combat boat 90 which is part of the Amphibious units. These vessels will fight the opponent aircrafts (UAV and Helicopters) in all naval geographical areas of interest.
15 days left

ProcuringEntityProfile

23FMVU11318 - Akutsjuksköterska Tender notice

Deadline for tenders 6/25/2024, the notice is published between 5/28/2024 and 6/25/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
Denna upphandling avser tecknande av ramavtal avseende sjukvård i beredskap på FMV provplats i Karlsborg samt i mindre utsträckning vid annan ort. T&E Mark, provplats Karlsborg, har behov av att ha akutsjukvård i beredskap på provplatsen vid de tillfällen som farlig verksamhet pågår. Vid tillfälle kan även bemanning behövas på annan ort, samtidigt som bemanning fortfarande ska finnas på plats i Karlsborg. Ramavtalets planerade totala löptid är 4 år inklusive optioner. Upphandlingen genomförs enligt kap 19 LOU.
9 days left

ProcuringEntityProfile

24FMVU1657 - RFI USV-Target Rfi

Answer last is 30, ad is displayed between 27 and 30. Place of execution Sverige.
The Swedish Defence Materiel Administration (FMV) is expanding its test and evaluation resources in the maritime sector and is looking for a remotely controlled high speed manurable surface target. Therefore, FMV invites suppliers to participate in this request for information (RFI).
14 days left

ProcuringEntityProfile

23FMVU11685 - Ramavtal IVA Award notice

Deadline for tenders 3/20/2024, the notice is published between 5/26/2024 and 6/21/2024. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

23FMVU9715 - Publications A109 LUHS Award notice

Deadline for tenders 10/5/2023, the notice is published between 5/24/2024 and 6/24/2024. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

23FMVU10028 - Support agreement Arrius 2K2 Award notice

Deadline for tenders 12/1/2023, the notice is published between 5/23/2024 and 6/22/2024. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

24FMVU753 - Målföljande radar Qualification notice

Last date for application 7/4/2024, the notice is published between 5/21/2024 and 7/4/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
The procurement concerns a Tracking Doppler Radar (TDR) to be part of a complete system. It is to be used at FMV T&E test ranges. It will be used a s a stand-alone radar as well as in conjunction with other systems. The System will be used to gather data on flying projectiles. Primarily to measure projectile drag and TSPI-data, including post processing, averaging and filtering. Additionally, it will be used as a range safety asset during flight-testing.
18 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV2451 - Procurement of multipurpose vessels Award notice

Deadline for tenders 10/11/2023, the notice is published between 5/17/2024 and 6/17/2024. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

24FMVU1270 - Emergency Breathing System (EBS) Tender notice

Deadline for tenders 6/30/2024, the notice is published between 5/14/2024 and 6/30/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
The Swedish Armed Forces (SwAF) are seeking new Emergency Breathing System to replace the existing ones that are due for replacement. There are currently around 500 EBS that need to be replaced with new ones. This request for proposal aims to fulfill the SwAF's upcoming needs. Furthermore, as part of this procurement, SwAF will also be looking to purchase documentation, and other necessary equipment related to the EBS product.
14 days left

ProcuringEntityProfile

24FMVU1463 - Anskaffning Trängfartyg grundfartyg Qualification notice

Last date for application 6/18/2024, the notice is published between 5/13/2024 and 6/18/2024.
FMV has created a program for new logistics vessels within the Royal Swedish Navy. Within this program the need of four NSVs has been identified. The Naval support vessel is planned to belong to the Naval logistic battalions with the purpose to support other units. The operational area is mainly coastal in the Baltic Sea and on the Swedish west coast, but the NSVs must be able to re-base on their own keel to operational areas in, for example, the Gulf of Finland. The primary purpose of the new NSVs is transport of materiel and equipment necessary for solving operational tasks. This includes technical service, spare parts, goods in the form of e.g. palletized equipment, food, fuel, containers and vehicles. An essential task for the NSV is fuel supply, which places demands on fixed tanks and bunkering equipment. The ship must be able to supply fuel to other ships and land units. In addition, the ship must be able to receive black and gray water, garbage and be able to conduct medical transports. This requires specific solutions both on cargo deck and handling equipment, e.g. own crane, container mounts, ramp for rolling cargo adapted to existing infrastructure. In order to be flexible, the ships must be able to load and unload in many types of ports and locations, with varying quay heights.
2 days left

ProcuringEntityProfile

24FMVU807 - Framework agreement Mobile Laundry System Tender notice

Deadline for tenders 8/30/2024, the notice is published between 5/8/2024 and 8/30/2024. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Framework agreement regarding mobile laundry system for the Swedish armed forces (SwAF).
75 days left

ProcuringEntityProfile

24FMVU1529 - Request For Information- RFI : Multi-Purpose All-Terrain Vehicle (MPATV) Rfi

Answer last is 17, ad is displayed between 8 and 17. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
You are hereby invited to participate in a request for information (RFI) regarding MPATV (Multi-Purpose All-Terrain Vehicle). The purpose of this RFI is to gauge an understanding of the current market situation and gather information as a first step for possible future procurement. Please note, this is not a request for tender. The object of interest of this RFI is to increase our understanding of the market for vehicles capable of fulfilling the role as unarmoured Multi-Purpose All-Terrain Vehicle for the Swedish Armed Forces. It should be a robust, versatile and high mobility vehicle with a flexible load carrying capacity depending on mission. The vehicle needs to be able to operate independently by transporting cargo and personnel to enable and support ranger units conducting small unit tactics and long-range reconnaissance in roadless terrain and subarctic environments at all times. The vehicle should at least have equivalent mobility as the BV206.
1 days left

1 / 2