Procurements

You are currently searching notices published at FMV Leverantörsportal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

21FMV993 - Från uppdrag: Contractor Logistics Support for Daher Shelter Systems Award notice
new

Deadline for tenders 3/18/2021, the notice is published between 10/25/2021 and 11/24/2021. Place of execution Stockholm.
0 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV109 - Upphandling av Förmånsportal Tender notice

Deadline for tenders 11/15/2021, the notice is published between 10/17/2021 and 11/15/2021. Place of execution Sverige.
FMV avser teckna ramavtal med en (1) leverantör. 2020 nyttjade 2109 personer friskvårdsbidraget på FMV och Friskvårdsbidrag är 2000:-/kalenderår och medarbetare. Specifik inköpsvolym kan inte garanteras, utan beror på beställarens behov. Leverantören ska tillhandahålla en webbaserad Förmånsportal. Den enskilde medarbetaren ska via portalen kunna: • Registrera och granska kvitton avseende läkemedel, sjukhusbesök och friskvård samtersättning för utlägg kan ske via lönesystem. • köpa ett urval av friskvårdsaktiviteter med stöd av friskvårdsbidrag, på olika orter i landet • beställa terminalglasögon/skyddsglasögon via statligt ramavtal • Möjlighet att köpa SL/SJ årskort, med månadsvisa löneavdrag. Tjänsten ska även kunna tillhandhålla, hantera och administrera gåvor som arbetsgivaren erbjuder sina anställda ex julgåva. Portalen ska innehålla ett färdigt sortiment av tjänster och erbjudanden som Anbudsgivaren erbjuder. FMV avgör själva vilka tjänster och erbjudanden som ska presenteras. Ska kunna hantera både generella och specifika tjänster för FMV. Se bilaga 1 Kravspecifikation för mer information
20 days left

ProcuringEntityProfile

20FMV6033 - FMS100 Maintenance Contract SAAB 340B 2021-2024 Award notice

Deadline for tenders 5/24/2021, the notice is published between 10/15/2021 and 11/14/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV2320 - Modifieringssatser Ny armfixering till 39C/D/E Award notice

Deadline for tenders 5/19/2021, the notice is published between 10/15/2021 and 11/15/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV4298 - ELDMARKERING22 KSP (Machine Gun Simulator 22) Award notice

Deadline for tenders 8/15/2021, the notice is published between 10/7/2021 and 11/6/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV4826 - GLOCK PISTOL 16A, 88C2 AND 88D /T Award notice

Deadline for tenders 8/17/2021, the notice is published between 10/7/2021 and 11/6/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV3208 - Förrådskärra & chassi till kokkärra 113 Award notice

Deadline for tenders 6/28/2021, the notice is published between 10/5/2021 and 11/4/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV6208 - Ramavtal VMH Mindre båtar Sydkusten - Batch 11 Tender notice

Deadline for tenders 11/15/2021, the notice is published between 10/5/2021 and 11/15/2021. Place of execution Sverige.
FMV har av Försvarsmakten fått i uppdrag att genomföra upphandlingen av ett Ramavtal för vidmakthållande av Försvarsmaktens mindre båtar på sydkusten. Ramavtalet tecknas med Försvarsmakten som avtalspart men FMV skall äga rätt att jämte Försvarsmakten lägga avrop mot avtalet. Ramavtalet (grundbeställning) är avsedd att löpa under tre år (2021-2024) med optioner för ytterligare 2 + 2 år. Detta ärende avser tecknande av ett ramavtal, Batch 11, för båtar ingående i bilaga F till detta förfrågningsunderlag.
20 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV6209 - Ramavtal VMH Mindre fartyg Sydkusten - Batch 3 Tender notice

Deadline for tenders 11/15/2021, the notice is published between 10/5/2021 and 11/15/2021. Place of execution Sverige.
FMV har av Försvarsmakten fått i uppdrag att genomföra upphandlingen av ett Ramavtal för vidmakthållande av Försvarsmaktens mindre fartyg på sydkusten. Ramavtalet tecknas med Försvarsmakten som avtalspart men FMV skall äga rätt att jämte Försvarsmakten lägga avrop mot avtalet. Ramavtalet (grundbeställning) är avsedd att löpa under tre år (2021-2024) med optioner för ytterligare 2 + 2 år. Detta ärende avser tecknande av ett ramavtal, Batch 3, för fartygen: Bastransportbåt (2 st) Rödnäbba (1 st Passagerarfärja) Trossbåt typ 600 (3 st) Pelikanen (1 st Torpedbärgningsfartyg)
20 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV6207 - Ramavtal vidmakthåll av Marina system Batch 14 Tender notice

Deadline for tenders 11/12/2021, the notice is published between 10/5/2021 and 11/12/2021. Place of execution Sverige, Södra Sverige.
FMV har av Försvarsmakten fått i uppdrag att genomföra upphandlingen av ett Ramavtal för vidmakthållande av Försvarsmaktens Skonerter. Ramavtalet tecknas med Försvarsmakten som avtalspart men FMV skall äga rätt att jämte Försvarsmakten lägga avrop mot avtalet. Ramavtalet (grundbeställning) är avsedd att löpa under tre år (2021-2024) med optioner för ytterligare 2 + 2 år. Detta ärende avser tecknande av ett ramavtal, Batch 14, för skonerterna Gladan och Falken.
17 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV5950 - Ramavtal vidmakthåll Marina system (Batch 8) Tender notice

Deadline for tenders 11/4/2021, the notice is published between 10/5/2021 and 11/4/2021. Place of execution Sverige, Södra Sverige.
FMV har av Försvarsmakten erhållit uppdraget att genomföra upphandlingen av Ramavtal VMH marina system Batch 8. Ramavtalet för vidmakthållande av HMS Sturkö och HMS Styrsö tecknas med Försvarsmakten som avtalspart. FMV skall äga rätt att jämte Försvarsmakten lägga avrop från Ramavtalet. Giltighetstiden för Ramavtalet är max 7 år.
9 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV6207 - Ramavtal vidmakthåll Marina system (Batch 10) Tender notice

Deadline for tenders 11/4/2021, the notice is published between 10/5/2021 and 11/4/2021. Place of execution Sverige, Västsverige.
FMV har av Försvarsmakten erhållit uppdraget att genomföra upphandlingen av Ramavtal Vidmakthåll marina system Batch 10. Ramavtalet för vidmakthållande av HMS Skaftö tecknas med Försvarsmakten som avtalspart. FMV skall äga rätt att jämte Försvarsmakten lägga avrop från Ramavtalet. Giltighetstiden för Ramavtalet är max 7 år.
9 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV4314 - Framework agreement Wood stove and metal accessories for field camp tents Tender notice

Deadline for tenders 11/14/2021, the notice is published between 9/23/2021 and 11/14/2021. Place of execution Sverige.
This procurement regards wood stoves and accessories for field camp tents used by the Swedish Armed Forces. The wood stove shall be used in two types of tents currently in use by the Swedish Armed Force, tent 12 and tent 20. The Framework agreement is estimated to have a total validity period of four (4) years (maximum time, including all options).
19 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV4161 - CMS for Spårö Class MCMV Tender notice

Deadline for tenders 11/8/2021, the notice is published between 9/8/2021 and 11/8/2021. Place of execution Sverige.
Upphandling av ledningssystem (CMS) till Röjdykarfartyg typ Spårö som ska installeras under planerad HTM-period (halvtidsmodifiering) 2022-2024. Materielen kommer att tillhandahållas som GFE av FMV till leverantören av HTM-åtgärderna ombord fartygen.
13 days left

ProcuringEntityProfile

20FMV6222 - Dynamic Purchasing System for Satellite Capacity on Ku- and C-band Tender notice

Deadline for tenders 1/28/2027, the notice is published between 12/11/2020 and 1/28/2027. Place of execution Sverige.
This Dynamic Purchasing System (DPS) serves to provide satellite capacity on C- and Ku-bands to Swedish Armed Forces (SwAF). Suppliers which conforms to the requirements in these documents can request to participate in the system. A supplier can apply for one of the two bands, or both, under Application lots in Kommers. Candidates who fulfil the requirements will be added as a Participant on the Qualified Bidders List. There will be an initial 30 days application period, starting 2020-12-11, ending on 2021-01-10 with last day for questions on 2021-01-05. Applications received within this period will be evaluated _before_ the first invitation to tender is issued. The system will have a lifetime of 6 years, from the date the first invitation to tender is issued. The system is open for applicants during the system's lifetime apply to participate in the system. Applications received _after_ the initial 30 day period will be evaluated _after_ the first invitation to tender has been issued.
1920 days left

1 / 1