Procurements

You are currently searching notices published at FMV Leverantörsportal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

21FMV1390 - Från uppdrag: traineeprogram Tender notice
new

Deadline for tenders 4/11/2021, the notice is published between 3/7/2021 and 4/11/2021. Place of execution Sverige.
FMV avser teckna ramavtal med en (1) leverantör. Den årliga inköpsvolymen uppskattas till max 12 miljoner SEK per år. Specifik inköpsvolym kan inte garanteras, utan beror på beställarens behov. Leverantören ska i samarbete med FMV skräddarsy utbildningsprogram och lärande i arbete hos FMV. Leverantören ska även inneha arbetsgivaransvaret för konsulterna under programtiden. Programmet ska omfatta cirka 7-10 konsulter. I leverantörens uppdrag ingår även annonsering utifrån kravprofil, marknadsföring och rekrytering till traineeprogrammet, hantera onboarding, uppföljning samt offboarding av konsult, planera och genomföra utbildning av konsulter och mentorer. För mer information Se bilaga 2 uppdragsbeskrivning. Start för traineeprogrammet ska kunna ske den 6 september 2021.
35 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV1612 - Halvtidsmodifiering av Röjdykarfartyg typ Spårö Qualification notice
new

Last date for application 4/8/2021, the notice is published between 3/5/2021 and 4/8/2021. Place of execution Sverige.
Försvarets materielverk (FMV) har fått i uppdrag av Försvarsmakten att genomföra halvtidmodifiering (HTM) av Röjdykarfartyg typ Spårö, dvs. fartygen HMS Spårö och HMS Sturkö. Syftet med uppdraget är att fartygen ska kunna vara i operativ drift fram t.o.m. 2035.
32 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV622 - Framework agreement Field camp tents and accessories Tender notice

Deadline for tenders 4/19/2021, the notice is published between 3/1/2021 and 4/19/2021. Place of execution Sverige.
Swedish Armed Forces (SwAF) is underway to expand the amount of field camp tents within its organization. The procurement refers to new field camp tent 12 and tent 20 based on existing drawing material and includes tent fabric, soft floor, side pole, ground stake, drying system, guy line and carrying system. The Contract is estimated to have a total validity period of seven (7) years (maximum time, including all options).
43 days left

ProcuringEntityProfile

20FMV6703 - Tekniskt systemstöd vidmakthållande Flygbassystem Tender notice

Deadline for tenders 4/23/2021, the notice is published between 3/1/2021 and 4/23/2021. Place of execution Östra Sverige.
Denna upphandling avser Ramavtal för Tekniskt Systemstöd Vidmakthållande avseende driftsatt materiel samt verksamhet kopplat till FMV:s stöd till Försvarsmakten inom vidmakthållandet för Flygbasmateriel och Drivmedelssystem. Materielsystemen innefattar den unika förbandsmateriel som erfordras för att bedriva verksamhet vid förband samt vid internationella insatser. FMV har vidmakthållandeuppdrag från Försvarsmakten för att se till att funktionaliteten och förmågan på materielsystemet bibehålls. För att klara av vidmakthållandeuppdragen gentemot Försvarsmakten erfordrar FMV förstärkning inom området Tekniskt systemstöd vidmakthållande MS 369 (Flygbassystem) och MS 562 (Drivmedelssystem). Uppdragen till leverantören kommer i huvudsak att röra vidmakthållandefasen. Syftet med det efterfrågade ramavtalet är att skapa en rationell lösning för stöd till FMV:s och Försvarsmaktens verksamhet inom områdena flygbassystem och drivmedelssystem för materiel i olika livscykelskeden med tonvikt på materiel i bruk. I FMV:s verksamhet ingår, i detta avseende, att effektuera lösningar som är planerade likväl som akut uppkomna men även att skapa lösningar för systemens vidmakthållande över tiden.
47 days left

ProcuringEntityProfile

20FMV6056 - Från uppdrag: Maintenance and Supply of Engine JT12A-8N for Airplane TP86-Sabreliner NA-265-40 Award notice

Deadline for tenders 11/10/2020, the notice is published between 2/24/2021 and 3/26/2021. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV466 - RAMAVTAL Antennfästen Qualification notice

Last date for application 3/25/2021, the notice is published between 2/22/2021 and 3/25/2021. Place of execution Sverige.
FMV upphandlar ett ramavtal gällande antennfästen som omfattar: 1. kompletta antennfästen med tillbehör. 2. Fästdetaljer som kan kombineras till kompletta fästen. 3. Konstruktionstjänster gällande antennfästen eller motsvarande. Antennfästena skall vara för montage av antenner på mast, torn eller fast anläggning eller motsvarande. Antennfästena skall vara tillverkade i varmförzinkat stål och uppfylla kraven i Boverkets konstruktionsregler (BFS 2019:1 –EKS 11) och vara CE-märkta enligt EN 1090-2, EXC2. Antennerna har oftast en ytterdiameter ca 500-3500 mm med ett pivotrör i diameter 76 mm eller diameter 114 mm. De mindre antennerna monteras på ett ramben och större på två eller flera ramben med balkfäste beroende på mastens eller tornets hållfasthet. FMV uppskattar kontraktets värde inklusive optioner och förlängningar till 5 MSEK, detta ska dock endast ses som en indikation utan förpliktelse från FMV:s sida. Antennfästena kommer beställas genom successiva avrop enligt upprättat avtal. Ytterligare information om efterfrågad vara/tjänst delges de anbudssökande som blir utvalda och som godkänts.
18 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV1039 - RFI - Certificate Authority (CA) Rfi

Answer last is 17, ad is displayed between 17 and 17. Place of execution Sverige.
FMV is requesting information regarding the products used for the purpose of creating a Certificate Authority (CA). We want to collect information on existing products which can be used to create and manage public key certificates throughout their lifecycle, from creation to revocation. The purpose with this request for information (RFI) is to gather information for further planning and potentially future procurements. Our intention is to use the information provided to perform a market analysis.
10 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV1040 - RFI- Information Exchange Gateway (IEG) Rfi

Answer last is 17, ad is displayed between 17 and 17. Place of execution Sverige.
FMV is requesting information on products which can be used to filter the information exchange between two IP networks, including use cases with communication between networks of different classification levels. A suitable product will only allow authorised protocol and content exchange between the communicating entities. The purpose with this request for information (RFI) is to gather information for further planning and potentially future procurements. Our intention is to use the information provided to perform a market analysis.
10 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV425 - Framework Agreement regarding TEMPEST Rooms and Cabinets Qualification notice

Last date for application 4/6/2021, the notice is published between 2/12/2021 and 4/6/2021. Place of execution Sverige.
Framework Agreement regarding TEMPEST Rooms and Cabinets
30 days left

ProcuringEntityProfile

20FMV7627 - Magazine Follower Tender notice

Deadline for tenders 4/15/2021, the notice is published between 2/12/2021 and 4/15/2021. Place of execution Sverige.
The Swedish Armed Forces wishes to add a new Magazine Follower on the existing metal magazines to the AK 5 system.
39 days left

ProcuringEntityProfile

20FMV7781 - Sea Surveillance System for Live Firing Ranges Qualification notice

Last date for application 3/15/2021, the notice is published between 2/10/2021 and 3/15/2021. Place of execution Sverige.
Candidates are hereby invited to apply for participation in the procurement of Sea Surveillance System for Live Firing Ranges. Swedish Armed Forces (SwAF) will replace the existing sea surveillance equipment at the SwAF live firing shooting ranges located mainly around the Swedish coast or lakes within Sweden.
8 days left

ProcuringEntityProfile

20FMV7797 - Ramavtal ammunition- och minröjningsutrustning Tender notice

Deadline for tenders 3/21/2021, the notice is published between 2/9/2021 and 3/21/2021. Place of execution Stockholm.
Syftet med Ramavtalet är att skapa en rationell lösning för stöd till FMV:s verksamhet inom ammunition- och minröjningsområdet för materiel i olika livscykelskeden, med tonvikt på anskaffning och modifiering av hyllvaror. Ramavtalet för ammunition- och minröjning skall säkerställa att den kunskap och de kompetensområden som krävs för såväl nyanskaffning, modifiering och produktion av ny materiel, finns tillgänglig över tid.
14 days left

ProcuringEntityProfile

20FMV6286 - Liquid Container 1 Qualification notice

Last date for application 3/12/2021, the notice is published between 2/8/2021 and 3/12/2021. Place of execution Sverige.
FMV has an assignment to procure a new Framework agreement regarding Liquid Container 1 to SwAF. The procurement procedure is a Negotiated Procedure with prior publication of a contract notice (LUFS). The Framework agreement is estimated to have a total validity period of seven (7) years (maximum time, including all options). The initial order is estimated to include: • 10 000-36 000 units of complete Liquid Container 1 • Related items such as accessories and spare parts to the Liquid Container 1. The estimated quantity for this Framework agreement is 250 000 units, divided over seven (7) years which requires a guaranteed minimum delivery capacity of at least 36 000 units per year. However, FMV does not guarantee any quantities. FMV reserve the right to cancel this procurement process if submitted tender prices significantly exceed the FMV allocated budget.
5 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV908 - Från uppdrag: RFI NATO UAS Classification Class III Rfi

Answer last is 31, ad is displayed between 3 and 31. Place of execution Sverige.
FMV has been commissioned by the SwAF to carry out an external monitoring and identify systems that fall within NATO’s UAS Classification Class III, excluding HALE, and to obtain better knowledge and understanding of these systems. FMV would with this RFI like to gather information regarding possible technical solutions and hereby invites suppliers to submit information in this field of expertise. Participation in this RFI is completely voluntary and does not constitute a condition to take part in any procurement, nor does it bind the FMV and respondents to this RFI in any way. FMV and the Swedish Armed Forces would like to thank in advance the companies that take the time to respond to this RFI
24 days left

ProcuringEntityProfile

20FMV6222 - Dynamic Purchasing System for Satellite Capacity on Ku- and C-band Tender notice

Deadline for tenders 1/28/2027, the notice is published between 12/11/2020 and 1/28/2027. Place of execution Sverige.
This Dynamic Purchasing System (DPS) serves to provide satellite capacity on C- and Ku-bands to Swedish Armed Forces (SwAF). Suppliers which conforms to the requirements in these documents can request to participate in the system. A supplier can apply for one of the two bands, or both, under Application lots in Kommers. Candidates who fulfil the requirements will be added as a Participant on the Qualified Bidders List. There will be an initial 30 days application period, starting 2020-12-11, ending on 2021-01-10 with last day for questions on 2021-01-05. Applications received within this period will be evaluated _before_ the first invitation to tender is issued. The system will have a lifetime of 6 years, from the date the first invitation to tender is issued. The system is open for applicants during the system's lifetime apply to participate in the system. Applications received _after_ the initial 30 day period will be evaluated _after_ the first invitation to tender has been issued.
2153 days left

1 / 1