Procurements

You are currently searching notices published at FMV Leverantörsportal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

18FMV6993 - Ramavtal avseende Systemarbets- och livscykelsstöd till FM tekniska system Tender notice

new

Deadline for tenders 2/8/2023, the notice is published between 12/7/2022 and 2/8/2023. Place of execution Stockholm.
Härmed inbjuds till deltagande i upphandlingen av Ramavtal för konsulttjänster avseende Systemarbets- och livscykelsstöd till FM tekniska system. FMV upphandlar ett övergripande ramavtal för konsulttjänster avseende Systemarbets- och livscykelsstöd till FM tekniska system. Ramavtalstid 3 år grundåtagande med optioner på ytterligare 4 år vilka kan lösas ut vid ett eller flera tillfällen, totalt 7 år inklusive optioner. De tjänster som finns definierade i detta ramavtal avser att primärt nyttjas för övergripande systemarbete för Försvarsmaktens Tekniska System (FM TS). Med detta avses det systemlednings- och systemarbete som krävs i de tidiga faserna av systemutveckling, det arbete som är systemövergripande (system-av-system) samt det arbete som krävs för att inrikta de producerande projektens respektive systemarbete. I ramavtalet ingår även stöd till planerings- och definitionsarbete. Ramavtalet är begränsat till att stödja tidiga faser innan anskaffning, samt inom övergripande systemledning och designledning fram till avveckling. Konsulttjänster vid genomförande av projekt och/eller aktiviteter avseende ett system under anskaffning- eller produktionsfas omfattas inte av detta ramavtal och där ska andra arenaspecifika ramavtal alternativt produktavtal nyttjas istället. FMV avser att teckna ramavtal med en leverantör. Det bedömda behovet är ca motsvarande 140 000 000 SEK per år. Maximal total volym (takvolym) för hela ramavtalet, inklusive för det fall samtliga optioner nyttjas är motsvarande 1 200 000 000 SEK för FMV och Försvarsmakten totalt under den maximala ramavtalsperioden om 7 år (3år grundåtagande + upp till 4 år optioner). Upphandlingsdokumenten innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för upphandlingen.
62 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV4745 - Service agreement TactX Award notice

Deadline for tenders 8/31/2022, the notice is published between 12/1/2022 and 12/31/2022. Place of execution Stockholm.
0 days left

ProcuringEntityProfile

22FMVU7585 - RFI regarding All-terrain boots Rfi

Answer last is 31, ad is displayed between 1 and 31. Place of execution Sverige.
FMV would like to, as a first step for possible future procurements, gather information regarding All-terrain boots which will be used for military purposes. This RFI serves the purpose to give FMV information to further outline functional and technical requirements as well as financial matters for potential future procurements.
54 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV3808 - Radio Frequency Module (RFM) Award notice

Deadline for tenders 8/17/2022, the notice is published between 11/25/2022 and 12/25/2022. Place of execution Övriga världen.
0 days left

ProcuringEntityProfile

22FMVU7278 - RFI -Learning Management System (LMS) Rfi

Answer last is 20, ad is displayed between 25 and 20. Place of execution Sverige.
Välkommen att delta i RFI (marknadsdialog) inför upphandling av Learning Management System (LMS) för FMV.
12 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV3900 - Real-Time Recording System Award notice

Deadline for tenders 9/14/2022, the notice is published between 11/24/2022 and 12/28/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

22FMVU6872 - Instrumentkalibrering och Teletekniska tjänster Qualification notice

Last date for application 12/27/2022, the notice is published between 11/24/2022 and 12/27/2022. Place of execution Sverige.
19 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV6379 - FoT-Radar 22-24 del 2, Klassificering Award notice

Deadline for tenders 10/18/2022, the notice is published between 11/18/2022 and 12/18/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV3448 - Ljudisoleradcontainer Award notice

Deadline for tenders 9/9/2022, the notice is published between 11/15/2022 and 12/15/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV3674 - Framework Agreement Maintenance & Crewtraining C130H starting February 9, 2023. Tender notice

Deadline for tenders 1/1/2023, the notice is published between 11/15/2022 and 1/1/2023. Place of execution Sverige.
This procurement regards Crew Training and Technical Maintenance Training for the Lockheed C-130 E2, H2 Hercules aircraft, for the Swedish Armed Forces. The procurement consists of a framework agreement with a single contractor valid for thirty-six (36) months including two (2) options for twenty-four (24) months each. The contractor shall provide the courses in an appropriate location, as per EASA Part-147 and EASA Part-66 requirements. The contractor shall also provide suitable aircraft for personnel training, uppdated course syllabus and everything necessary to keep the Swedish Air Force's maintenance personnel on a high level of training, on a frequently and recurrent training.
24 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV2724 - Framework Agreement Berets Award notice

Deadline for tenders 9/9/2022, the notice is published between 11/10/2022 and 12/10/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV4097 - Co-location Filters Award notice

Deadline for tenders 9/8/2022, the notice is published between 11/10/2022 and 12/10/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

22FMVU7257 - Request for information (RFI) – Bearskin hat Rfi

Answer last is 16, ad is displayed between 10 and 16. Place of execution Sverige.
The FMV would like to gather information regarding Bearskin hats. This market survey is done in order to give the FMV useful information for further planning and will be used in the work to outline preliminary functional and/or technical requirements as well as commercial matters for a possible future procurement.
8 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV8419 - Ramavtal Klimat- och värmeaggregat Tender notice

Deadline for tenders 12/9/2022, the notice is published between 11/2/2022 and 12/9/2022. Place of execution Sverige.
Ramavtalet omfattar anskaffning av klimat- och värmeaggregat. Försvarsmakten använder klimat-/värmeaggregat till sina tält och containrar för att kyla och värma beroende på situation. Aggregaten ska vara mobila samt monterbara i containrar. Ramavtalets omfattning kräver att leverantören ska kunna leverera ett helhetsåtagande som innefattar utöver anskaffning av ny utrustning även modifiering, service och underhåll av både ny och befintlig utrustning. Avtalstiden är två (2) år, med möjlighet till ytterligare förlängning i upp till två (2) år.
1 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV5043 - Ramavtal Avancerat Andningsskydd Tender notice

Deadline for tenders 12/21/2022, the notice is published between 10/28/2022 and 12/21/2022. Place of execution Sverige.
Se upphandlingsdokument.
13 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV6738 - RFI - HF Channel simulator Rfi

Answer last is 19, ad is displayed between 27 and 19. Place of execution Sverige.
The Swedish Defence Materiel Administration (FMV) hereby invites for participation in a Request for Information for HF Channel simulator as a preparatory stage in a future procurement.
42 days left

ProcuringEntityProfile

22FMVU6866 - Request for Information (RFI) for Regional Transport Aircraft Rfi

Answer last is 1, ad is displayed between 25 and 1. Place of execution Sverige.
FMV hereby invites Companies to participate in the Request for Information (RFI) regarding replacement for Regional Transport aircraft system.
55 days left

ProcuringEntityProfile

22FMVU6867 - Request for Information (RFI) for SIGINT and VIP aircraft Rfi

Answer last is 1, ad is displayed between 25 and 1. Place of execution Sverige.
FMV hereby invites Companies to participate in the Request for Information (RFI) regarding replacement for SIGINT and Head of State VIP aircraft system.
55 days left

ProcuringEntityProfile

22FMVU6996 - RFI Aircrew helmet - and oxygen system Rfi

Answer last is 10, ad is displayed between 24 and 10. Place of execution Sverige.
FMV undersöker möjligheten att ersätta nuvarande hjälmsystem med ett nytt modulärt system bestående av två typer av hjälmsystem (flyghjälm och skyddshjälm), syrgasmask och headset.
33 days left

ProcuringEntityProfile

22FMVU6915 - Procurement of Technical High Mobility Shelters Qualification notice

Last date for application 10/30/2022, the notice is published between 10/14/2022 and 1/3/2023. Place of execution Stockholms län.
The procurement concerns two types of Technical High Mobility Shelters (THMS) which will function as communication platforms. One type will have space for an operator (THMS OP) and the other without space for an operator (THMS NOOP). Both versions will have the capacity to be placed on the rear carriage of a BV410 LOG alternatively on a TGB 171/172 (UNIMOG) or equivalent wheeled vehicle. It should, already at this stage, be emphazised that due to the fact that the security situation in Europe has seriously deteriorated during 2022, the need from the Swedish Armed Forces is extra important and urgent. Therefore, special consideration will be given to delivery time. ​For more information on what type of system FMV is looking for, please refer to Appendix 1, Preliminary Technical Description. Note that the technical description is preliminary.
0 days left

1 / 2