Procurements

You are currently searching notices published at FMV Leverantörsportal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

22FMV4904 - Phoenix Red Award notice

Deadline for tenders 6/27/2022, the notice is published between 8/4/2022 and 9/3/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV4812 - Sportskytteammunition Tender notice

Deadline for tenders 9/30/2022, the notice is published between 8/1/2022 and 9/30/2022. Place of execution Sverige.
Förutom skytte med ordinarie eldhandvapensystem är personal från Försvarsmakten även engagerade i Försvarsmaktens sportskytteförening(ar) där sportskyttevapen används och därmed även sportskytteammunition. Utöver övning hemma på regementena deltar även Försvarsmakten i olika tävlingar världen över. FMV har fått i uppdrag att upphandla ammunition till denna verksamhet där de första leveranserna är förväntade under 2023 och fortsätter under de följande åren. Sportammunition finns i många olika utföranden och vissa leverantörer erbjuder det ena och andra det andra. Därför är positionerna i upphandlingen indelade i fyra olika anbudsområden i syfte att gynna konkurrensen. Det är möjligt att få svar på frågor mellan 15 augusti till och med 23 augusti.
51 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV5527 - Procurement of harbour tugs Award notice

Deadline for tenders 2/24/2022, the notice is published between 7/27/2022 and 8/27/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV1893 - EOD X-Ray Award notice

Deadline for tenders 6/13/2022, the notice is published between 7/26/2022 and 8/25/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV2644 - Amphibious Bridge 400 (AMFB400) Award notice

Deadline for tenders 6/14/2022, the notice is published between 7/20/2022 and 8/19/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV1922 - Anskaffa battericeller Award notice

Deadline for tenders 4/13/2022, the notice is published between 7/19/2022 and 8/18/2022. Place of execution Östra Sverige.
Upphandlingen är avslutad och kontrakt tecknades 2022-06-29.
0 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV3452 - Eldrör ARCHER Award notice

Deadline for tenders 6/10/2022, the notice is published between 7/19/2022 and 8/18/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV4097 - Co-location Filters Tender notice

Deadline for tenders 9/8/2022, the notice is published between 7/15/2022 and 9/8/2022. Place of execution Sverige.
Framework agreement regarding Co-location filters: LP-Filter 24 MHz LP-Filter 57 MHz BP-Filter 75 MHz LP-Filter 330 MHz BP-FIlter 400 MHZ
29 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV3492 - Helicopter Flight Helmet System Tender notice

Deadline for tenders 9/30/2022, the notice is published between 7/4/2022 and 9/30/2022. Place of execution Sverige.
Tenderers are hereby invited to participate in the procurement of a new Helicopter Flight Helmet System for the Swedish Armed Forces. The procurement consists of one (1) supply contract including options and one (1) framework agreement.
51 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV2198 - Framework Agreement Maintenance Training Gulfstream GIV and G550 starting October 21, 2022 Tender notice

Deadline for tenders 9/12/2022, the notice is published between 7/2/2022 and 9/12/2022. Place of execution Övriga världen.
The Armed Forces Technical School (AFTS) is approved according to Swedish rules of military aviation (SE-EMAR) by the Swedish Military Aviation Authority (MAA) to provide the technical training for all maintenance personnel. AFTS have been using the training solution for the Gulfstream aircrafts with an external provider of technical training for several years. The training required have been EASA Part-147 and Part-66 regulated Maintenance initial courses/Type courses and non-regulated recurrent and maintenance update courses. SwAF train its personnel according to the Swedish rules of military aviation, which is very similar to EASA with specific military applications and add-ons. Due to the important tasks for the aircrafts systems, the maintenance personnel are kept on a high level of training and are frequently sent on recurrent training.
33 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV3448 - Ljudisoleradcontainer Tender notice

Deadline for tenders 9/9/2022, the notice is published between 6/20/2022 and 9/9/2022. Place of execution Sverige.
Anskaffningen består av en 20fot ISO 668 ljudisoleradcontainer.
30 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV1685 - Sop- och blåsmaskiner Tender notice

Deadline for tenders 9/6/2022, the notice is published between 6/20/2022 and 9/6/2022. Place of execution Sverige.
FMV har fått i uppdrag att anskaffa nya sop- och blåsmaskiner. Upphandlingen avser tio stycken Sop- och blåsmaskiner med tillhörande optioner, dokumentation, EMC-Mätning, diagnosverktyg och leveransutbildning. Sop-och blåsmaskinerna kommer att användas på flygplatser och flygbaser för rengöring av rullbanor, taxibanor och klargöringsytor.
27 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV3022 - FIREFIGHTING FOAM CONCENTRATE Tender notice

Deadline for tenders 8/19/2022, the notice is published between 6/20/2022 and 8/19/2022. Place of execution Sverige.
The procurement of Firefighting foam concentrate for The Swedish Armed Forces (SwAF), The Swedish Defence Materiel Administration (FMV) and The Swedish Fortifications Agency (SwFA). The firefighting foam concentrate will primarily be used at the Swedish Air Force´s bases on various sites across Sweden.
9 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV3042 - Upphandling metodstöd Tender notice

Deadline for tenders 9/2/2022, the notice is published between 6/20/2022 and 9/2/2022. Place of execution Sverige.
Upphandling av metodstöd för kategoristyrt inköp
23 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV3985 - Aircraft - Business Jet Type Tender notice

Deadline for tenders 9/15/2022, the notice is published between 6/12/2022 and 9/15/2022. Place of execution Sverige.
Aircraft - Business Jet Type
36 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV2724 - Framework Agreement Berets Tender notice

Deadline for tenders 9/9/2022, the notice is published between 6/7/2022 and 9/9/2022. Place of execution Sverige.
FMV has been given the task of procuring a new framework agreement of Berets to Swedish Armed Forces (SwAF). The beret is mainly worn as a part of the service dress or the ceremonial uniforms by the Army, the Navy and the Air force. The beret is worn with a beret badge on left side and with the crown pushed towards the right side. The maximum quantity for this Framework agreement is 300 000 pieces, divided over four (4) years. We are planning an initial order of approx. 130 000 pieces as a first call-off order once a framework agreement is in place.
30 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV2961 - Ramavtal Stödtjänster IT-system för flygunderhåll Tender notice

Deadline for tenders 8/22/2022, the notice is published between 6/7/2022 and 8/31/2022. Place of execution Sverige.
FMV har uppdrag från Försvarsmakten att svara för utveckling av IT stödsystemen inom flygunderhåll för teknisk tjänst. För att genomföra detta uppdrag över tid har FMV behov av att upphandla konsulter och tjänster. Nuvarande ramavtalet med beteckningen 388361-LB913227 löper ut 31 december 2022 och behöver därmed ersättas med ett nytt ramavtal för kommande uppdragsperioder. Tjänster som omfattas av ramavtal kan bestå av allt från mindre utredningar till större åtaganden. Exempel på större åtagande är att införa nytt flygmaterielsystem i system Fenix, etablering av en ny exportnod för Fenix , eller modernisering av systemlandskapet och därmed avlösning av applikationerna (arvssystemen). Upphandlingen specificerar ett antal olika nyckelroller vilka är nödvändiga för att utföra specificerade uppdrag. Ramavtalet är tänkt att kunna användas av organisationer med uppgifter kopplade till Teknisk Tjänst flygunderhåll inom FMV och Försvarsmakten. FMV och Försvarsmakten kommer att vara avropsberättigade.
12 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV6405 - Ramavtal Plogsystem Tender notice

Deadline for tenders 8/25/2022, the notice is published between 6/2/2022 and 8/25/2022. Place of execution Sverige.
Flygvapnet har behov av omsättning, ersättning och/eller komplettering av dagens plogbestånd. De nya plogarna ska kunna dras av befintliga fordon och maskiner med erforderliga plogfästen.
15 days left

ProcuringEntityProfile

22FMV3021 - Framework Agreement Motorcycle boots Tender notice

Deadline for tenders 9/2/2022, the notice is published between 6/2/2022 and 9/2/2022. Place of execution Sverige.
The Swedish Armed Forces require new motorcycle boots. The main requirement of the motorcycle boots is to provide a high degree of safety and protection for the rider. The motorcycle boots must be suitable for all year wear in the Nordic climate.
23 days left

ProcuringEntityProfile

21FMV3310 - Ramavtal Drift- och Underhåll av Testcell GT7 och gasturbinprovning Award notice

Deadline for tenders 8/18/2021, the notice is published between 4/21/2022 and 12/23/2022. Place of execution Sverige.
0 days left

1 / 2