Procuring organisation: Gävle Kommun

GÄVLE KOMMUN UPPHANDLING OCH INKÖP

Som offentlig myndighet måste Gävle kommun följa vissa bestämmelser när vi handlar varor, tjänster och entreprenader eftersom det är allmänhetens pengar som finansierar köpen.

En offentlig upphandling innebär att alla företag som uppfyller grundläggande krav har en möjlighet att få sälja sina varor och tjänster till kommunen. Gävle kommun måste alltid förhålla sig objektiv och neutral till de företag som vill bli leverantörer och hela upphandlingsprocessen måste präglas av öppenhet och proportionalitet.

Gävle kommun har själva ansvaret att upphandla tjänster inom utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, kultur, fritids- och idrottsverksamhet samt Byggentreprenader oavsett belopp. Gävle kommun är också ansvarig för all direktupphandling, dvs köp upp till gränsvärdet för direktupphandling.

Ansvaret att upphandla och teckna avtal för övriga områden har Gävle kommun tillsammans med 9 andra kommuner delegerat till kommunförbundet Inköp Gävleborg.

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Gävle Kommun
Corporate id number
212000-2338

Address
Drottninggatan 22

Post code
803 11  Gävle

Country
SWEDEN

Email


Phone


Drottninggatan 22, 803 11 SE Gävle