Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

12254 - Kommunikation- och marknadsföringstjänster Award notice

new

Deadline for tenders 10/3/2022, the notice is published between 11/30/2022 and 1/6/2023. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

11867 - Städning Gävle Konserthus Tender notice

new

Deadline for tenders 12/28/2022, the notice is published between 11/28/2022 and 12/28/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Gävle Kommun upphandlar städning till Gävle Konserthus.
27 days left

ProcuringEntityProfile

12526 - Klottersanering Gävle Kommun, Gavlefastigheter, Gavlegårdarna Tender notice

new

Deadline for tenders 12/28/2022, the notice is published between 11/28/2022 and 12/28/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Gävle kommun med bolag inbjuder anbudsgivare till att lämna anbud gällande Klottersanering.
27 days left

ProcuringEntityProfile

13159 - Orkestertransport, Gävle Konserthus Tender notice

Deadline for tenders 12/19/2022, the notice is published between 11/18/2022 and 12/19/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Gävle Kommun upphandlar orkesterstransport till Gävle Konserthus.
18 days left

ProcuringEntityProfile

12940 - Måltidsleverantör Hemlingborg Tender notice

Deadline for tenders 12/22/2022, the notice is published between 11/18/2022 and 12/22/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Gävle kommun öppnar en ny verksamhet där måltider ska produceras till förskolor, grundskola och äldreboende på plats. En entreprenör för detta ska nu upphandlas.
21 days left

ProcuringEntityProfile

13316 - Byggnation av gång och cykelväg, Gävle Kommun Pre info notice

Preliminary publication of specification is 1/9/2023, Place of execution Gävleborgs län.
Gävle Kommun planerar upphandling av GC-Styrmansgatan i Gävle. Nybyggnation av GC-väg på Styrmansgatan mellan Femte tvärgatan och Atlasgatan. Planerad start av projektet Q2 2023 OBS ! Detta är en planerad upphandling. Tider och innehåll kan ändras under projekttiden.
99 days left

ProcuringEntityProfile

13309 - Syslöjd Pre info notice

Preliminary publication of specification is 1/2/2023, Place of execution Gävleborgs län.
Planering pågår gällande upphandling av syslöjdsmaterial. Observera att tider och omfattning kan komma att ändras fram till att upphandlingen annonseras.
120 days left

ProcuringEntityProfile

13067 - Pistmaskin Tender notice

Deadline for tenders 12/20/2022, the notice is published between 11/15/2022 and 12/20/2022. Place of execution Sverige.
Gävle kommun upphandlar pistmaskin.
19 days left

ProcuringEntityProfile

12979 - Restaurangverksamhet Konserthuset Pre info notice

Preliminary publication of specification is 3/2/2023, Place of execution Sverige, Gävleborgs län.
Planering kring upphandling av restaurangverksamhet för konserthuset pågår. Observera att detta är en planerad upphandling. Tider och omfattning kan komma att ändras.
181 days left

ProcuringEntityProfile

11729 - Lärplattform för förskola, särskola och grundskola i Gävle kommun Award notice

Deadline for tenders 12/3/2021, the notice is published between 11/10/2022 and 12/12/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen är avslutad.
0 days left

ProcuringEntityProfile

11415 - Arbetskläder (yrkeskläder, skyddskläder, flamskyddade kläder, varselkläder, arbetsskor m.m.) Award notice

Deadline for tenders 4/5/2022, the notice is published between 11/7/2022 and 12/30/2022. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Hamn AB
Upphandling gällande arbetskläder (yrkeskläder, skyddskläder, flamskyddade kläder, varselkläder, arbetsskor m.m.), för Gävle Kommun samt Gavlefastigheter, Gästrike Återvinnare, Gävle hamn och Gästrike Räddningstjänst är avslutad. Två leverantörer blev antagna, Industriprofil och 4Sign.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12942 - Anläggande av allmänplatsmark, gator med tillhörande regnbäddar, dagvatten och VA Gavlehov Västra, Gävle Kommun Award notice

Deadline for tenders 9/2/2022, the notice is published between 11/2/2022 and 6/30/2023. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13035 - Jubileumskort Award notice

Deadline for tenders 10/7/2022, the notice is published between 11/2/2022 and 12/2/2022. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12917 - Städ Hemlingborg - för- och grundskola och äldreomsorg Tender notice

Deadline for tenders 12/15/2022, the notice is published between 11/2/2022 and 12/15/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen omfattar städtjänster till Gävle kommun och Hemlingborg som är ett unikt multifunktionshus i den nya stadsdelen Södra Hemlingby. Hemlingborg ska möta behoven av förskola, skola och vård- och omsorgsboende samt idrottshall. Istället för separata verksamheter är det ett Sverigeunikt hus där barn och äldre kan mötas. Samarbeten med föreningar, externa utförare, boende och andra aktörer i området kommer att generera givande möten mellan generationer. Samtidigt bidrar det till en hållbar användning av resurser. Verksamheter i huset: - Förskola, 1-5 år 6 avdelningar med 120 barn. - Grundskola, F-6 570 elever inkl. sporthall (spelplan 40×20 m, läktare, omkl.rum, redskapsförråd. - Vård- och omsorgsboende Tre våningar med totalt 80 lägenheter. - Gemensamma ytor (publika) Entréer, matsal, kontor, korridorer etc. Kvadratmeter-ytan (BTA) som anges för de olika verksamheterna förhåller sig enligt följande: - Förskola - städyta ca 1 549 m² som städas 260 dagar/år - Grundskola inkl sporthall - städyta ca 7 496 m² som städas 195 dagar/år - Vård- och omsorgsboende - städyta ca 6 606 m² som städas 260 dagar/år - Gemensamma ytor - städyta ca 3 592 m² som städas 260 dagar/år Total städyta: ca 19 245 m² (minus kök med tillhörande utrymmen ca 446 m²)
14 days left

ProcuringEntityProfile

13091 - Datacenter Qualification notice

Last date for application 12/2/2022, the notice is published between 11/1/2022 and 12/2/2022. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Energi AB
Gävle Kommun planerar upphandling gällande datacenter. Avtalet omfattar teknisk utrustning som benämns Datacenter och innefattar servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster. Nuvarande avtal går ut 2023-03-31 OBS ! Detta är en planerad upphandling, tider och innehåll kan ändras under projekttiden.
1 days left

ProcuringEntityProfile

12877 - Bro över timmerränna, ny bo samt rivning av befintlig bro, Gävle Kommun Award notice

Deadline for tenders 8/15/2022, the notice is published between 9/28/2022 and 5/31/2023. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12851 - Utförande av infrastruktur, Planmyrstigen, Gävle Kommun Award notice

Deadline for tenders 6/30/2022, the notice is published between 9/14/2022 and 8/4/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen avslutad, leverantör utsedd, BJ Markbyggnads
0 days left

ProcuringEntityProfile

12283 - Licenser Projektmetodik samt projektrelaterad utbildning, för Gävle Kommunkoncern Pre info notice

Preliminary publication of specification is 12/30/2022, Place of execution Gävleborgs län.
Planering pågår gällande upphandling av ramavtal gällande licenser för projektmetodik XLPM, samt projektrelaterad utbildning till Gävle Kommunkoncern. Observera att datum och innehåll kan komma att justeras fram till att upphandlingen annonseras.
29 days left

ProcuringEntityProfile

12781 - Rest. Café verksamhet - Agnes Kulturhus Pre info notice

Preliminary publication of specification is 8/31/2023, Place of execution Gävleborgs län.
Gävle kommun planerar en upphandling gällande drift av café på nya Kulturhuset Agnes. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras
303 days left

ProcuringEntityProfile

11161 - GIS-plattform Award notice

Deadline for tenders 5/16/2022, the notice is published between 8/19/2022 and 7/31/2023. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

1 / 4