Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

12940 - Måltidsleverantör Hemlingborg Award notice

new

Deadline for tenders 12/22/2022, the notice is published between 12/9/2023 and 1/5/2024. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12975 - Livsmedelsgrossist Gävle kommun Award notice

new

Deadline for tenders 3/17/2023, the notice is published between 12/9/2023 and 1/5/2024. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13798 - Entreprenadarbete - Gävle Kommun Award decision notice

new

Deadline for tenders 11/24/2023, the notice is published between 12/8/2023 and 12/19/2023. Place of execution Gävleborgs län.
hej Beslut har tagits i upphandling, se bifogade bilagor för mer detaljerad info. Avtalsspärr råder tom 2023-12-19 Mvh Stefan Åkerlund Upphandlare Gävle Kommun
0 days left

ProcuringEntityProfile

13733 - Lärplattform - Vuxenutbildningen Award notice

new

Deadline for tenders 5/24/2023, the notice is published between 12/6/2023 and 12/31/2027. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14244 - Beroendevård till kommunanställda Tender notice

Deadline for tenders 12/18/2023, the notice is published between 12/4/2023 and 12/18/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Gävle kommun genomför en upphandling gällande beroendevård till kommunens och angivna bolags medarbetare. I denna upphandling efterfrågar vi beroendevård inom områdena alkohol, läkemedel, illegala droger samt spel som klassas inom harsardspelsyndrom, dvs där medarbetaren spelar om pengar så som kasino eller andra liknande spel. Denna upphandling görs i enlighet med arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och riktlinjer för arbetet mot riskbruk och skadligt bruk som kan påverka arbetsplatsen negativt. Med skadligt bruk avses ett beteende som är skadligt för hälsan, får negativa konsekvenser i sociala sammanhang och/ eller påverkar ekonomin negativt både för individ och organisation.
8 days left

ProcuringEntityProfile

13269 - Barmarksrenhållning och sandupptagning inom Gävle kommun Tender notice

Deadline for tenders 1/15/2024, the notice is published between 12/3/2023 and 1/15/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Gävle Kommun upphandling barmarksrenhållning samt sandupptagning.
36 days left

ProcuringEntityProfile

14224 - Flygel, Gävle konserthus Tender notice

Deadline for tenders 12/19/2023, the notice is published between 11/28/2023 and 12/19/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen omfattar en exklusiv handtillverkad kvalitetsflygel till Gävle konserthus.
9 days left

ProcuringEntityProfile

13291 - Bevakningstjänster/Säkerhetstjänster Gävle Kommun med bolag Pre info notice

Preliminary publication of specification is 11/15/2023, Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gävle Energi AB, Gävle Parkeringsservice AB, Gävle Hamn AB
Detta är en förhandsannonsering - Upphandlingen omfattar utryckning vid larm, rondering, fast bevakning och andra närliggande tjänster för Gävle kommun med bolag. Beräknad avtalsstart 2024-04-01.
5 days left

ProcuringEntityProfile

14220 - RFI och hearing inför upphandling av kvalitetsledningssystem Gävle kommun Rfi

Answer last is 12/12/2023, ad is displayed between 11/23/2023 and 12/12/2023. Place of execution Gävleborgs län.
För att få en bild över vad som finns på marknaden gör Gävle kommun en marknadsundersökning där leverantörer presenterar lösningar som kan passa kommunen och kommunala bolag avseende ett ledningssystem.
2 days left

ProcuringEntityProfile

13769 - Scenteknisk utrustning, Gävle konserthus Award notice

Deadline for tenders 10/9/2023, the notice is published between 11/18/2023 and 12/15/2023. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13264 - Tryckeritjänster inkl digitaltryck och storformat Tender notice

Deadline for tenders 12/21/2023, the notice is published between 11/17/2023 and 12/21/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen omfattar tryckeritjänster inklusive digitaltryck till Gävle kommun, AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter AB, Gävle hamn, Gästrike återvinnare och Gästrike räddningstjänst.
11 days left

ProcuringEntityProfile

11106 - Inköpssystem Award notice

Deadline for tenders 1/17/2023, the notice is published between 9/29/2023 and 6/12/2029. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13598 - Yrkesinriktad vuxenutbildning 2023 Award notice

Deadline for tenders 7/3/2023, the notice is published between 9/24/2023 and 10/21/2025. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13647 - Köp av plats i särskilt boende för personer med funktionsnedsättning (LSS och SoL/Socialpsykiatri) Award notice

Deadline for tenders 5/2/2023, the notice is published between 9/9/2023 and 10/6/2027. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13698 - Öppenvård 2023, Gävle Kommun Award notice

Deadline for tenders 6/8/2023, the notice is published between 8/23/2023 and 9/22/2025. Place of execution Gävleborgs län.
Avtal enligt tilldelningsbeslut har trätt i kraft.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13260 - Handledning för personal inom socialtjänsten, Gävle kommun Award notice

Deadline for tenders 5/2/2023, the notice is published between 8/2/2023 and 8/1/2028. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12322 - Bemanningstjänster Award notice

Deadline for tenders 5/10/2023, the notice is published between 6/19/2023 and 6/30/2027. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13477 - Frukt och grönsaksleverantör Gävle kommun Award notice

Deadline for tenders 5/21/2023, the notice is published between 6/18/2023 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12979 - Restaurangverksamhet Konserthuset Award notice

Deadline for tenders 3/19/2023, the notice is published between 6/12/2023 and 12/31/2023. Place of execution Sverige, Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12264 - Skyltar - namn/rockskyltar,magnetskyltar,dörrskyltar/namnbrickor,vägg-,tak-,entré och hissmonterade skyltar,taktila skyltar,foliering dörr/fönster,fönsterfilm/insynsskydd,orienteringstavlor/informationsskylt/grafisk skylt, utskuren text, väggskylt Award notice

Deadline for tenders 1/20/2023, the notice is published between 5/10/2023 and 4/16/2027. Place of execution Sverige, Gävleborgs län.
0 days left

1 / 3