Procuring organisation: Ljusdals Kommun

LJUSDALS KOMMUN UPPHANDLING OCH INKÖP

Som offentlig myndighet måste Ljusdals kommun följa vissa bestämmelser när vi handlar varor, tjänster och entreprenader eftersom det är allmänhetens pengar som finansierar köpen.

En offentlig upphandling innebär att alla företag som uppfyller grundläggande krav har en möjlighet att få sälja sina varor och tjänster till kommunen. Ljusdals kommun måste alltid förhålla sig objektiv och neutral till de företag som vill bli leverantörer och hela upphandlingsprocessen måste präglas av öppenhet och proportionalitet.

Kommunen har själva ansvaret att upphandla tjänster inom utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, kultur, fritids- och idrottsverksamhet samt Byggentreprenader oavsett belopp. Ljusdals kommun är också ansvarig för all direktupphandling, dvs köp upp till gränsvärdet för direktupphandling.

Ansvaret att upphandla och teckna avtal för övriga områden har Ljusdals kommun tillsammans med 9 andra kommuner delegerat till kommunförbundet Inköp Gävleborg.

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Ljusdals Kommun
Corporate id number
212000-2320

Address
Norra Järnvägsgatan 21

Post code
827 80  Ljusdal

Country
SWEDEN

Email


Phone


Norra Järnvägsgatan 21, 827 80 SE Ljusdal