Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

12115 - Terminalglasögon 2021 Tender notice

Deadline for tenders 1/17/2022, the notice is published between 12/8/2021 and 1/17/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Inköpssamverkan Mitt upphandlar genom Ljusdals Kommun tjänst och varor enligt reglerna för arbete vid bildskärm (AFS 1998:5)
1 days left

ProcuringEntityProfile

7989 - Storköksservice Award notice

Deadline for tenders 11/4/2020, the notice is published between 1/4/2021 and 12/13/2024. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Hudiksvalls Kommun, Älvkarleby Kommun, Alfta-Edsbyns Fastighets AB, Bollnäs Kommun, Nordanstigs Bostäder AB, Ockelbo Kommun, Söderhamns Kommun, Ljusdals Kommun
Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

8092 - Hyresmaskiner för kommunerna + kommunala bolag i Hälsingland Award notice

Deadline for tenders 2/21/2020, the notice is published between 6/25/2020 and 3/31/2024. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Bollnäs Energi AB, Bollnäs Kommun, Helsingevatten AB, Ljusdals Kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Elnät AB, Söderhamns Kommun, Hudiksvalls Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7599 - Laboratorietjänster - Hälsingland Award notice

Deadline for tenders 12/4/2019, the notice is published between 1/10/2020 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Helsingevatten AB, Bollnäs Kommun, Hudiksvalls Kommun, Ljusdals Energi AB * *, Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Kommun, Ovanåkers Kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Kommun
0 days left

ProcuringEntityProfile

7864 - Tolk och översättningstjänster Award notice

Deadline for tenders 9/6/2019, the notice is published between 11/28/2019 and 11/30/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Bollnäs Kommun, Ljusdals Kommun, AB Gavlegardarna, Bollnäs Energi AB, Söderhamns Kommun, Söderhamn Nära AB, Ockelbogårdar AB, Gävle Kommun, BORAB, Ovanåkers Kommun, Hudiksvalls Kommun, Älvkarleby Kommun, Hälsinglands Utbildningsförbund, Hofors Kommun, Hudiksvalls Näringsliv AB *, Nordanstigs Kommun, Söderhamns Elnät AB
Avtal tecknat och upphandlingen är avslutad.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7368 - Bemanningstjänster för Gävleborg Award notice

Deadline for tenders 4/23/2019, the notice is published between 10/23/2019 and 6/30/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Ovanåkers Kommun, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Kommun, Hudiksvalls Kommun, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gävle Kommun, AB Gavlegardarna, Söderhamns Kommun, Bollnäs Kommun, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB, Gävle Flygplats AB, Gävle Parkeringsservice AB, Hofors Kommun, Älvkarleby Kommun, Svenska Kommunförsäkringar AB (SKFAB)
0 days left

ProcuringEntityProfile

7930 - Livsmedelsgas för modifierad atmotsfär Award notice

Deadline for tenders 5/10/2019, the notice is published between 9/2/2019 and 9/1/2022. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ovanåkers Kommun, Söderhamns Kommun, Hofors Kommun, Ljusdals Kommun, Bollnäs Kommun
Upphandlingen gällande Livsmedelsgas för modifierad atmosfär är avslutad och avtal tecknat med Praxair Sverige AB . Avtalsstart 1/9-19.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7965 - Förpackningsmaterial gällande matdistribution Award notice

Deadline for tenders 6/25/2019, the notice is published between 8/27/2019 and 9/1/2022. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gävle Kommun, Bollnäs Kommun, Hofors Kommun, Hudiksvalls Kommun, Ljusdals Kommun, Ovanåkers Kommun, Söderhamns Kommun, Älvkarleby Kommun, Ockelbo Kommun, Nordanstigs Kommun
Upphandlingen av förpackningsmaterial gällande matdistribution är nu avslutad och tilldelad leverantör är Techpack In Scandinavia AB.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7397 - Färskt bröd Award notice

Deadline for tenders 6/6/2019, the notice is published between 8/9/2019 and 6/30/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Bollnäs Kommun, Gävle Kommun, Hofors Kommun, Hudiksvalls Kommun, Landstinget Gävleborg, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Kommun, Ockelbo Kommun, Ovanåkers Kommun, Söderhamns Kommun, Älvkarleby Kommun
Upphandling gällande Färskt bröd är avslutat och tilldelad leverantör för Hofors kommun och Ockelbo kommun är Mattes bröd i Ockelbo. För Älvkarleby kommun och Gävle kommun Nya Olssons bröd i Gävle AB. För Bollnäs kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Ovanåkers kommun och Söderhamns kommun Bull-Olles bageri AB.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7849 - Fordonsleasing för Gävleborg Award notice

Deadline for tenders 4/24/2019, the notice is published between 5/29/2019 and 5/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Bollnäs Kommun, Hudiksvalls Kommun, Gävle Energi AB, AB Bollnäs Bostäder * *, AB Älvkarlebyhus, Bollnäs Energi AB, BORAB, Fastighets AB Glysis, Faxeholmen AB, Fiberstaden AB *, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Helsingevatten AB, Hofors Kommun, Hoforshus AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, IFTAC AB, Kommunalförbundet Södra Hälsingland, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusdals Energi AB * *, Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusnet AB, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Bostäder AB, Nordanstigs Kommun, Ockelbogårdar AB, Ovanåkers Kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Kommun, Visit Glada Hudik AB, Älvkarleby Kommun
Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7745 - Maskindiskmedel och torkmedel för storkök Award notice

Deadline for tenders 3/31/2019, the notice is published between 5/3/2019 and 4/30/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Bollnäs Kommun, Ockelbo Kommun, Älvkarleby Kommun, Ljusdals Kommun, Söderhamns Kommun, Gävle Kommun, Ovanåkers Kommun, Hudiksvalls Kommun, Hofors Kommun, Nordanstigs Kommun, Hälsinglands Utbildningsförbund
Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7723 - Beläggningsarbeten Asfalt, Ljusdal Award notice

Deadline for tenders 1/30/2019, the notice is published between 3/20/2019 and 12/31/2022. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdals Kommun, AB Ljusdalshem
Upphandlingen är avslutad.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7831 - Hyra av entrémattor inkl. tvätt- och utbytesservice Award notice

Deadline for tenders 11/2/2018, the notice is published between 3/1/2019 and 1/30/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, AB Älvkarlebyhus, Bollnäs Energi AB, Bollnäs Kommun, Fiberstaden AB *, Gavle drift & service AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Gävle Parkeringsservice AB, Hudiksvalls Kommun, Ljusdals Kommun, Ockelbo Kommun, Ockelbogårdar AB, Ovanåkers Kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Elnät AB, Söderhamns Kommun, Älvkarleby Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7507 - Lekplatsutrustning Award notice

Deadline for tenders 10/23/2018, the notice is published between 2/17/2019 and 12/14/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gävle Kommun, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Söderhamns Kommun, Ljusdals Kommun, Älvkarleby Kommun, Ockelbo Kommun, Ovanåkers Kommun, Ockelbogårdar AB, Bollnäs Kommun, Hudiksvalls Kommun
Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7712 - Hämtning, transport och destruktion av farligt avfall (smittförande, stickande, skärande) samt kasserade läkemedel i Gävleborg Award notice

Deadline for tenders 12/20/2018, the notice is published between 1/28/2019 and 1/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Nordanstigs Kommun, Hälsinglands Utbildningsförbund, Ockelbo Kommun, Söderhamns Kommun, Ljusdals Kommun, Hudiksvalls Kommun, Gävle Kommun, Ovanåkers Kommun, Hofors Kommun, Bollnäs Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal tecknat med Suez Recycling AB. Avtalsstart 2019-02-01.
0 days left

ProcuringEntityProfile

6926 - Skyltar - namnskylt, dörrskylt, entréskylt, fasadskylt, foliering på dörr/fönster Award notice

Deadline for tenders 10/2/2018, the notice is published between 12/23/2018 and 12/1/2022. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Bollnäs Kommun, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Kommun, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdals Kommun, Ovanåkers Kommun, Söderhamns Kommun, Gävle Hamn AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, Hudiksvalls Kommun
Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7362 - Ramavtal - Kylservice - Gävleborgs län Award notice

Deadline for tenders 10/26/2018, the notice is published between 12/6/2018 and 11/30/2022. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Gavle drift & service AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Söderhamns Kommun, Hofors Kommun, Ockelbo Kommun, Ockelbogårdar AB, Ovanåkers Kommun, Ljusdals Kommun, Fastighets AB Glysis, Hudiksvalls Kommun, Älvkarleby Kommun
0 days left

ProcuringEntityProfile

7128 - Verksamhetssystem för utbildningsförvaltningen, Ljusdals kommun Award notice

Deadline for tenders 2/1/2018, the notice is published between 9/21/2018 and 5/7/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ljusdals Kommun
Upphandlingen är avslutat och avtal har tecknats.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7073 - Besiktning Gymnastikhallar Award notice

Deadline for tenders 3/16/2018, the notice is published between 5/9/2018 and 5/31/2022. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Bollnäs Kommun, Gavle drift & service AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Kommun, Hudiksvalls Kommun, Ljusdals Kommun, Ovanåkers Kommun, Söderhamns Kommun, Älvkarleby Kommun
Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknade.
0 days left

ProcuringEntityProfile

6481 - Skolskjuts Los (Ljusdals Kommun) Award notice

Deadline for tenders 6/30/2017, the notice is published between 12/18/2017 and 8/1/2022. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ljusdals Kommun
Upphandlingen är avslutad.
0 days left

1 / 2