Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

13367 - Projekt Vattenförsörjning Mon Markförhandlare/fastighetsägarkontakt Tender notice

new

Deadline for tenders 1/9/2023, the notice is published between 12/8/2022 and 1/9/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län.
Uppdraget som markförhandlare/fastighetsägarkontakt innebär att det är du som agerar som Beställarens representant. Du kommer att arbeta med och ansvara för: • råd och expertis till Beställaren i samarbete med Beställarens fastighetsansvarige • information till och kommunikation med fastighetsägare • ledningsrätt • markåtkomst och ersättningsfrågor • värderings- och tillståndsfrågor • fastighetsrättsliga frågor och olika avtal som berör Beställarens fastigheter. • Ta fram alla olika underlag i frågorna ovan. I rollen som markförhandlare/fastighetsägarkontakt möter du många människor i olika situationer och du har en varierande arbetsdag där du ena dagen arbetar från Gästrike Vattens kontor eller på distans och nästa ute i fastighetsägares hemmiljöer. Du måste vara tillräckligt erfaren för att kunna arbeta med och driva alla dessa uppgifter självständigt. I uppdraget ingår deltagande i projektgruppen, avrapportering av pågående uppdrag samt kommunikation med alla berörda parter inom projektet och hos Beställaren. Då du som markförhandlare/fastighetsägarkontakt ofta är ute och träffar människor i olika situationer gäller det att du har en god kommunikationsförmåga och kan hantera intressekonflikter mellan olika parter samt vara empatisk i möten med människor. Uppdraget kommer att utföras i nära samarbete med bland annat projektledare för ledningsnätsfrågor, miljöingenjör, jurist och kommunikatör.
32 days left

ProcuringEntityProfile

13201 - Projekt Nytt reningsverk Gävle – totalentreprenad i samverkan Tender notice

Deadline for tenders 1/16/2023, the notice is published between 10/25/2022 and 1/16/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Gävle kommun har beslutat att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Gävle. Anledningen är att kommunen växer och kraven på kapacitet och utgående vattenkvalitet ökar. Den nuvarande reningsanläggningen, Duvbackens avloppsreningsverk, byggdes år 1967 och kommer inte att kunna möta de nya kraven. Duvbacken har idag ett tillfälligt miljötillstånd som är tidsbegränsat till och med den 31 december 2027 och som gäller för 120 000 personekvivalenter (pe). Tillståndet ger verksamheten möjlighet att klara de närmaste årens ökade belastning och tid att hitta de långsiktigt mest hållbara lösningarna för rening av avloppsvatten. Gävle kommun har som mål att befolkningen ska uppgå till 120 000 personer år 2030 och 150 000 personer år 2050. Detta scenario innebär en betydligt högre belastning på Duvbackens avloppsreningsverk än den nuvarande och dagens dimensionerade belastning kommer troligen att överskridas. Ett nytt avloppsreningsverk ska uppföras och det ska vara dimensionerat för 150 000 pe, men det ska vara möjligt att i ett senare skede bygga ut det för en belastning motsvarande 200 000 pe. Utförligare beskrivning framgår av handling 06.5 teknisk rambeskrivning enligt handlingsförteckning.
39 days left

ProcuringEntityProfile

7768 - Bevakningstjänster Gästrikland och Älvkarleby Award notice

Deadline for tenders 1/30/2020, the notice is published between 3/23/2020 and 3/31/2024. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Älvkarleby Kommun, Gävle Kommun, AB Älvkarlebyhus, Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB, Östhammar Vatten AB, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB
0 days left

ProcuringEntityProfile

7970 - Fullserviceavtal Skadedjursbekämpning samt försäkring för husbock, hästmyror och sent upptäckta dödsfall Award notice

Deadline for tenders 10/23/2019, the notice is published between 12/9/2019 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, AB Ljusdalshem, Ockelbogårdar AB, Gästrike Återvinnare, Gästrike Vatten AB, Gävle Kommun, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB, Gävle Flygplats AB, Gävle Parkeringsservice AB, Gävle Hamn AB
Avtal är tecknat och upphandlingen är avslutad.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7929 - Sändningstid av Samhällsinformation/reklam/kampanjer via Radio och TV, för kommuner och bolag i Gävleborgs län samt Region Gävleborg Award notice

Deadline for tenders 11/7/2019, the notice is published between 11/19/2019 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gävle Kommun, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusdals Energi AB * *, Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusnet AB, Ovanåkers Kommun, Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB, Östhammar Vatten AB, Söderhamns Kommun, Gästrike Räddningstjänst, Söderhamn Nära AB, Ockelbo Kommun, Bollnäs Kommun, Helsingevatten AB, Kommunalförbundet Hälsingland, Söderhamns Elnät AB
0 days left

ProcuringEntityProfile

7368 - Bemanningstjänster för Gävleborg Award notice

Deadline for tenders 4/23/2019, the notice is published between 10/23/2019 and 6/30/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Ovanåkers Kommun, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Kommun, Hudiksvalls Kommun, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gävle Kommun, AB Gavlegardarna, Söderhamns Kommun, Bollnäs Kommun, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB, Gävle Flygplats AB, Gävle Parkeringsservice AB, Hofors Kommun, Älvkarleby Kommun, Svenska Kommunförsäkringar AB (SKFAB)
0 days left

ProcuringEntityProfile

7772 - Kemikalier för VA-verk och badanläggningar Award notice

Deadline for tenders 4/29/2019, the notice is published between 9/13/2019 and 5/1/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gästrike Vatten AB, Helsingevatten AB, Ljusdal Vatten AB, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Kommun
0 days left

ProcuringEntityProfile

7849 - Fordonsleasing för Gävleborg Award notice

Deadline for tenders 4/24/2019, the notice is published between 5/29/2019 and 5/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Bollnäs Kommun, Hudiksvalls Kommun, Gävle Energi AB, AB Bollnäs Bostäder * *, AB Älvkarlebyhus, Bollnäs Energi AB, BORAB, Fastighets AB Glysis, Faxeholmen AB, Fiberstaden AB *, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Helsingevatten AB, Hofors Kommun, Hoforshus AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, IFTAC AB, Kommunalförbundet Södra Hälsingland, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusdals Energi AB * *, Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusnet AB, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Bostäder AB, Nordanstigs Kommun, Ockelbogårdar AB, Ovanåkers Kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Kommun, Visit Glada Hudik AB, Älvkarleby Kommun
Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7831 - Hyra av entrémattor inkl. tvätt- och utbytesservice Award notice

Deadline for tenders 11/2/2018, the notice is published between 3/1/2019 and 1/30/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, AB Älvkarlebyhus, Bollnäs Energi AB, Bollnäs Kommun, Fiberstaden AB *, Gavle drift & service AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Gävle Parkeringsservice AB, Hudiksvalls Kommun, Ljusdals Kommun, Ockelbo Kommun, Ockelbogårdar AB, Ovanåkers Kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Elnät AB, Söderhamns Kommun, Älvkarleby Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7836 - Utskriftstjänst Gävle Ockelbo Söderhamn Award notice

Deadline for tenders 12/2/2018, the notice is published between 2/22/2019 and 2/28/2024. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Bionär Närvärme AB, Faxeholmen AB, Gavle drift & service AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gästrike Kraftvärme AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Gävle Parkeringsservice AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, Movexum, Ockelbo Kommun, Ockelbogårdar AB, Svenska Kommunförsäkringar AB (SKFAB), Söderhamn Nära AB, Söderhamns Elnät AB, Söderhamns Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

5896 - Banktjänster Gävle Kommunkoncern Award notice

Deadline for tenders 6/9/2016, the notice is published between 6/27/2016 and 4/30/2024. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Flygplats AB, Gävle Parkeringsservice, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Gavle drift & service AB
Avtalsspärr löper t o m 2016-07-07.
0 days left

1 / 1