Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

12150 - Vattenavhärdningssalt Östhammar Vatten AB, och dess vattenverk Tender notice

Deadline for tenders 2/4/2022, the notice is published between 1/11/2022 and 2/4/2022. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län.
Upphandlingen avser leverans av vattenavhärdningssalt till Östhammar Vatten AB och dess vattenverk. OBS! detta är en planerad upphandling där tider och innehåll kan komma att ändras fram till och med skarp annonsering
19 days left

ProcuringEntityProfile

12459 - Slamlager Gimo Reningsverk Tender notice

Deadline for tenders 2/15/2022, the notice is published between 1/11/2022 and 2/15/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Objektet avser projektering samt byggnad av slamlager samt utbyte av maskinell utrustning för slambehandling vid Gimo reningsverk. Entreprenaden omfattar också rivning av den utrustning som ska bytas ut. El- och automation upphandlas separat av beställaren och ingår således inte i denna upphandling.
30 days left

ProcuringEntityProfile

12446 - Leverans och montering av komplett vattenreningsanläggning och UV aggregat Tender notice

Deadline for tenders 2/21/2022, the notice is published between 1/5/2022 and 2/21/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Totra vattenverk försörjer samhällena Hamrånge, Totra, Bergby och Norrsundet med dricksvatten. Alla erforderliga bygg- och anläggningsarbeten, arbeten och leveranser för anläggningens iordningsställande till fullt färdigt och driftdugligt skick inklusive konstruktion, projektering, igångkörning, intrimning, provdrift och prestandaprov ingår i entreprenaden. Den nya anläggningen ska tas i drift och växlas över från befintlig anläggning utan avbrott i dricksvattenleveranserna. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet
36 days left

ProcuringEntityProfile

12452 - Teknikansvarig Automation Qualification notice

Last date for application 2/15/2022, the notice is published between 12/30/2021 and 2/15/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Denna upphandling avser en konsult som Teknikansvarig (TA) Automation. Teknikansvarig ska ingå i projektgrupperna och tillhandahålla stöd till beställaren i tekniska frågor inom frågor som rör el och kraftförsörjning.
30 days left

ProcuringEntityProfile

12453 - Teknikansvarig El Qualification notice

Last date for application 2/15/2022, the notice is published between 12/30/2021 and 2/15/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Denna upphandling avser en konsult som Teknikansvarig (TA) El. Teknikansvarig ska ingå i projektgrupperna och tillhandahålla stöd till beställaren i tekniska frågor inom frågor som rör el och kraftförsörjning.
30 days left

ProcuringEntityProfile

12442 - Ventilationsarbeten GV Tender notice

Deadline for tenders 1/20/2022, the notice is published between 12/20/2021 and 1/20/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Ramavtalet omfattar alla typer av service, reparations- och underhållsarbeten för Ventilations- Kyl- och Styr-arbeten.
4 days left

ProcuringEntityProfile

12427 - Teknikansvarig Kvalitet Miljö och Arbetsmiljö Qualification notice

Last date for application 1/26/2022, the notice is published between 12/17/2021 and 1/26/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Denna upphandling avser en områdesansvarig för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) för projekten ”Nytt Reningsverk i Gävle” och ”Vattenförsörjning Mon”. Funktionen ska tillhandahålla arbetssätt och stöd vad gäller rutiner och verktyg för att projektet ska kunna följa lagar, krav och målsättningar inom områdena arbetsmiljö, miljö, hållbarhet och kvalitet.
10 days left

ProcuringEntityProfile

12423 - Teknikansvarig VVS Qualification notice

Last date for application 1/19/2022, the notice is published between 12/16/2021 and 1/19/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Denna upphandling avser en Teknikansvarig VVS för projekten ”Nytt Reningsverk i Gävle” och ”Vattenförsörjning Mon”. Funktionen ska tillhandahålla stöd och samordna i VVS-tekniska frågor i projekten.
3 days left

ProcuringEntityProfile

12392 - Städtjänster Gästrike Vatten AB:s koncerns lokaler Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 12/16/2021 and 1/31/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Gästrike Vatten AB upphandlar städtjänster för alla dotterbolagens lokaler och ytor. Upphandlingen omfattar ytor i lokaler som är personalrelaterade t ex kontor, konferensrum, entréer, hallar och omklädningsrum m fl. Städningen ska utföras på totalt 106 anläggningar. Beställare är: - Gästrike Vatten AB - Gävle Vatten AB (Gävle kommun) - Hofors Vatten AB (Hofors kommun) - Ockelbo Vatten AB (Ockelbo kommun) - Älvkarleby Vatten AB (Älvkarleby kommun) - Östhammar Vatten AB (Östhammars kommun)
15 days left

ProcuringEntityProfile

12409 - Teknikansvariga Process och Maskin Qualification notice

Last date for application 1/20/2022, the notice is published between 12/9/2021 and 1/20/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Denna upphandling avser två resurser för projektet ”Nytt Reningsverk i Gävle”, en Teknikansvarig Process (TA Process) och en Teknikansvarig Maskin (TA Maskin).
4 days left

ProcuringEntityProfile

7768 - Bevakningstjänster Gästrikland och Älvkarleby Award notice

Deadline for tenders 1/30/2020, the notice is published between 3/23/2020 and 3/31/2024. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Älvkarleby Kommun, Gävle Kommun, AB Älvkarlebyhus, Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB, Östhammar Vatten AB, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB
0 days left

ProcuringEntityProfile

7970 - Fullserviceavtal Skadedjursbekämpning samt försäkring för husbock, hästmyror och sent upptäckta dödsfall Award notice

Deadline for tenders 10/23/2019, the notice is published between 12/9/2019 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, AB Ljusdalshem, Ockelbogårdar AB, Gästrike Återvinnare, Gästrike Vatten AB, Gävle Kommun, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB, Gävle Flygplats AB, Gävle Parkeringsservice AB, Gävle Hamn AB
Avtal är tecknat och upphandlingen är avslutad.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7929 - Sändningstid av Samhällsinformation/reklam/kampanjer via Radio och TV, för kommuner och bolag i Gävleborgs län samt Region Gävleborg Award notice

Deadline for tenders 11/7/2019, the notice is published between 11/19/2019 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gävle Kommun, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusdals Energi AB * *, Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusnet AB, Ovanåkers Kommun, Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB, Östhammar Vatten AB, Söderhamns Kommun, Gästrike Räddningstjänst, Söderhamn Nära AB, Ockelbo Kommun, Bollnäs Kommun, Helsingevatten AB, Kommunalförbundet Hälsingland, Söderhamns Elnät AB
0 days left

ProcuringEntityProfile

7368 - Bemanningstjänster för Gävleborg Award notice

Deadline for tenders 4/23/2019, the notice is published between 10/23/2019 and 6/30/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Ovanåkers Kommun, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Kommun, Hudiksvalls Kommun, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gävle Kommun, AB Gavlegardarna, Söderhamns Kommun, Bollnäs Kommun, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB, Gävle Flygplats AB, Gävle Parkeringsservice AB, Hofors Kommun, Älvkarleby Kommun, Svenska Kommunförsäkringar AB (SKFAB)
0 days left

ProcuringEntityProfile

7772 - Kemikalier för VA-verk och badanläggningar Award notice

Deadline for tenders 4/29/2019, the notice is published between 9/13/2019 and 5/1/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gästrike Vatten AB, Helsingevatten AB, Ljusdal Vatten AB, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Kommun
0 days left

ProcuringEntityProfile

7992 - Slambehandling och slamtransporter för Gästrike Vatten Award notice

Deadline for tenders 4/19/2019, the notice is published between 7/3/2019 and 6/30/2022. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gästrike Vatten AB
0 days left

ProcuringEntityProfile

7849 - Fordonsleasing för Gävleborg Award notice

Deadline for tenders 4/24/2019, the notice is published between 5/29/2019 and 5/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Bollnäs Kommun, Hudiksvalls Kommun, Gävle Energi AB, AB Bollnäs Bostäder * *, AB Älvkarlebyhus, Bollnäs Energi AB, BORAB, Fastighets AB Glysis, Faxeholmen AB, Fiberstaden AB *, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Helsingevatten AB, Hofors Kommun, Hoforshus AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, IFTAC AB, Kommunalförbundet Södra Hälsingland, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusdals Energi AB * *, Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusnet AB, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Bostäder AB, Nordanstigs Kommun, Ockelbogårdar AB, Ovanåkers Kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Kommun, Visit Glada Hudik AB, Älvkarleby Kommun
Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7831 - Hyra av entrémattor inkl. tvätt- och utbytesservice Award notice

Deadline for tenders 11/2/2018, the notice is published between 3/1/2019 and 1/30/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, AB Älvkarlebyhus, Bollnäs Energi AB, Bollnäs Kommun, Fiberstaden AB *, Gavle drift & service AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Gävle Parkeringsservice AB, Hudiksvalls Kommun, Ljusdals Kommun, Ockelbo Kommun, Ockelbogårdar AB, Ovanåkers Kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Elnät AB, Söderhamns Kommun, Älvkarleby Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7836 - Utskriftstjänst Gävle Ockelbo Söderhamn Award notice

Deadline for tenders 12/2/2018, the notice is published between 2/22/2019 and 2/28/2024. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Bionär Närvärme AB, Faxeholmen AB, Gavle drift & service AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gästrike Kraftvärme AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Gävle Parkeringsservice AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, Movexum, Ockelbo Kommun, Ockelbogårdar AB, Svenska Kommunförsäkringar AB (SKFAB), Söderhamn Nära AB, Söderhamns Elnät AB, Söderhamns Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7491 - Kommunikationstjänster för Gävleborg (PR, strategisk kommunikation, event och mässa, fotografering, film/rörlig media mm.) Award notice

Deadline for tenders 9/12/2018, the notice is published between 12/7/2018 and 11/13/2022. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Söderhamns Kommun, Hudiksvalls Kommun, Gävle Kommun, Gavle drift & service AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Parkeringsservice AB, Gästrike Räddningstjänst, Svenska Kommunförsäkringar AB (SKFAB), AB Gavlegardarna, Älvkarleby Kommun, Gästrike Återvinnare, Gästrike Vatten AB, Hofors Kommun, Gävle Hamn AB, Bollnäs Kommun, Sandviken Energi AB, Sandvikenhus AB, Sandvikens kommun, Ockelbo Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

1 / 2