Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

11140 - Psykologtjänster/psykoterapeut Award notice

Deadline for tenders 11/5/2021, the notice is published between 1/7/2022 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB
0 days left

ProcuringEntityProfile

7768 - Bevakningstjänster Gästrikland och Älvkarleby Award notice

Deadline for tenders 1/30/2020, the notice is published between 3/23/2020 and 3/31/2024. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Älvkarleby Kommun, Gävle Kommun, AB Älvkarlebyhus, Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB, Östhammar Vatten AB, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB
0 days left

ProcuringEntityProfile

7970 - Fullserviceavtal Skadedjursbekämpning samt försäkring för husbock, hästmyror och sent upptäckta dödsfall Award notice

Deadline for tenders 10/23/2019, the notice is published between 12/9/2019 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, AB Ljusdalshem, Ockelbogårdar AB, Gästrike Återvinnare, Gästrike Vatten AB, Gävle Kommun, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB, Gävle Flygplats AB, Gävle Parkeringsservice AB, Gävle Hamn AB
Avtal är tecknat och upphandlingen är avslutad.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7859 - Personalstöd Award notice

Deadline for tenders 6/12/2019, the notice is published between 7/1/2019 and 8/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, AB Gavlegardarna, Bollnäs Kommun, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB, Gävle Parkeringsservice AB, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Hudiksvalls Kommun, Nordanstigs Kommun, Ovanåkers Kommun, Söderhamns Kommun
0 days left

ProcuringEntityProfile

7822 - Konferensanläggningar Award notice

Deadline for tenders 5/6/2019, the notice is published between 6/14/2019 and 6/30/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Bollnäs Kommun, Ovanåkers Kommun, Gävle Kommun, Nordanstigs Kommun, Hudiksvalls Kommun, AB Gavlegardarna, Svenska Kommunförsäkringar AB (SKFAB), Söderhamns Kommun, Bollnäs Energi AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Återvinnare, Gävle Hamn AB, Helsingevatten AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, Söderhamn Nära AB, Älvkarleby Kommun, Hofors Kommun, Ljusdal Energiföretag AB
0 days left

ProcuringEntityProfile

7849 - Fordonsleasing för Gävleborg Award notice

Deadline for tenders 4/24/2019, the notice is published between 5/29/2019 and 5/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ockelbo Kommun, Bollnäs Kommun, Hudiksvalls Kommun, Gävle Energi AB, AB Bollnäs Bostäder * *, AB Älvkarlebyhus, Bollnäs Energi AB, BORAB, Fastighets AB Glysis, Faxeholmen AB, Fiberstaden AB *, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle drift & service AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Helsingevatten AB, Hofors Kommun, Hoforshus AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, IFTAC AB, Kommunalförbundet Södra Hälsingland, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusdals Energi AB * *, Ljusdal Renhållning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusnet AB, Ljusdals Kommun, Nordanstigs Bostäder AB, Nordanstigs Kommun, Ockelbogårdar AB, Ovanåkers Kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Kommun, Visit Glada Hudik AB, Älvkarleby Kommun
Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7831 - Hyra av entrémattor inkl. tvätt- och utbytesservice Award notice

Deadline for tenders 11/2/2018, the notice is published between 3/1/2019 and 1/30/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, AB Älvkarlebyhus, Bollnäs Energi AB, Bollnäs Kommun, Fiberstaden AB *, Gavle drift & service AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Gävle Parkeringsservice AB, Hudiksvalls Kommun, Ljusdals Kommun, Ockelbo Kommun, Ockelbogårdar AB, Ovanåkers Kommun, Söderhamn Nära AB, Söderhamns Elnät AB, Söderhamns Kommun, Älvkarleby Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7836 - Utskriftstjänst Gävle Ockelbo Söderhamn Award notice

Deadline for tenders 12/2/2018, the notice is published between 2/22/2019 and 2/28/2024. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Bionär Närvärme AB, Faxeholmen AB, Gavle drift & service AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gästrike Kraftvärme AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Gävle Parkeringsservice AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, Movexum, Ockelbo Kommun, Ockelbogårdar AB, Svenska Kommunförsäkringar AB (SKFAB), Söderhamn Nära AB, Söderhamns Elnät AB, Söderhamns Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

6926 - Skyltar - namnskylt, dörrskylt, entréskylt, fasadskylt, foliering på dörr/fönster Award notice

Deadline for tenders 10/2/2018, the notice is published between 12/23/2018 and 12/1/2022. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Bollnäs Kommun, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Kommun, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdals Kommun, Ovanåkers Kommun, Söderhamns Kommun, Gävle Hamn AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, Hudiksvalls Kommun
Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7491 - Kommunikationstjänster för Gävleborg (PR, strategisk kommunikation, event och mässa, fotografering, film/rörlig media mm.) Award notice

Deadline for tenders 9/12/2018, the notice is published between 12/7/2018 and 11/13/2022. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Söderhamns Kommun, Hudiksvalls Kommun, Gävle Kommun, Gavle drift & service AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Parkeringsservice AB, Gästrike Räddningstjänst, Svenska Kommunförsäkringar AB (SKFAB), AB Gavlegardarna, Älvkarleby Kommun, Gästrike Återvinnare, Gästrike Vatten AB, Hofors Kommun, Gävle Hamn AB, Bollnäs Kommun, Sandviken Energi AB, Sandvikenhus AB, Sandvikens kommun, Ockelbo Kommun
Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

7542 - Användarnära tjänst - IT Award notice

Deadline for tenders 6/12/2018, the notice is published between 8/12/2018 and 8/19/2022. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Bionär Närvärme AB, Faxeholmen AB, Gavle drift & service AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Gästrike Kraftvärme AB, Gävle Parkeringsservice AB, Hälsinglands Utbildningsförbund, Movexum, Ockelbo Kommun, Ockelbogårdar AB, Region Gävleborg, Sandviken Energi AB, Sandvikenhus AB, Sandvikens kommun, Svenska Kommunförsäkringar AB (SKFAB), Söderhamn Nära AB, Söderhamns Elnät AB, Söderhamns Kommun, Gävle Vatten AB
Upphandlingen avslutad och avtal tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

5896 - Banktjänster Gävle Kommunkoncern Award notice

Deadline for tenders 6/9/2016, the notice is published between 6/27/2016 and 4/30/2024. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Flygplats AB, Gävle Parkeringsservice, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB, Gävle Kommun, Gavle drift & service AB
Avtalsspärr löper t o m 2016-07-07.
0 days left

1 / 1