select
select
Det finns inga publika upphandlingar med vald status. OKQ8 använder oftast riktade upphandlingar. Se menyn "Upphandlingar riktade till dig"