Procuring organisation: Roslagsvatten

Vårt uppdrag handlar om att skapa en hållbar och sund samhällsutveckling. I en snabbt växande region är det viktigt att den grundläggande infrastrukturen med vatten, avlopp och avfallshanteringen fungerar och byggs ut både med hänsyn till naturen, den känsliga havsmiljön och människorna som bor här.

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Roslagsvatten
Corporate id number
556142–2394

Address


Post code
184 26  ÅKERSBERGA

Country
SWEDEN

Email


Phone


184 26 SE ÅKERSBERGA