Procurements

You are currently searching notices published at Roslagsvatten Supplier Portal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

613843 - Ny huvudvattenledning Molnby - Kullbacka Pre info notice

new

Preliminary publication of specification is 1/15/2024, Place of execution Stockholms län.
Roslagsvatten planerar för att annonsera rubricerad upphandling under januari 2024. Upphandlingsform är generalentreprenad och entreprenadform är utförandeentreprenad enligt AB04. Projektet ingår i Roslagsvattens kapacitetshöjande åtgärder för dricksvattensystemet mellan tätorten Norra Vallentuna och Lindholmen. Etapp 1, som omfattar sträckan mellan Norra Vallentuna och Molnby, har genomförts. Den kommande upphandlingen avser Etapp 2 som omfattar sträckan Molnby-Kullbacka/Lindholmen. Etapp 2 är ca 2,6 km och består av en nyanläggning av dricksvattenledning. Ledningen ska förläggas i schakt bredvid befintliga ledningar med grundschakt och utbredd isolering.
96 days left

ProcuringEntityProfile

648492 - Upphandling Renhållning av ÅVS/LIP Award notice

new

Deadline for tenders 11/5/2023, the notice is published between 12/10/2023 and 12/29/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

643216 - Överföringsledning P49 till Margretelunds Reningsverk ABT06 Award notice

Deadline for tenders 6/13/2023, the notice is published between 12/5/2023 and 1/4/2024. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

651614 - Elinstallationsarbeten Tender notice

Deadline for tenders 1/1/2024, the notice is published between 12/1/2023 and 1/1/2024. Place of execution Stockholms län.
Elinstallationsarbeten
22 days left

ProcuringEntityProfile

646398 - Förpackningsinsamling Award notice

Deadline for tenders 8/31/2023, the notice is published between 11/13/2023 and 12/15/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

624741 - Auktorisationssystem för transportering till avlämning/behandling av fosformaterial Tender notice

Deadline for tenders 12/30/2024, the notice is published between 10/25/2022 and 12/31/2024. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Roslagsvatten har ett kommunalt ansvar för att ombesörja transportering till avlämning/behandling av fosformaterial från enskilda avlopp. För att tillhandhålla de tjänster som följer av detta ansvar har Roslagsvatten etablerat ett auktorisationssystem till vilket entreprenörer får ansöka om anslutning.
386 days left

ProcuringEntityProfile

558612 - Auktorisationssytem Insamling av returpapper från verksamhetsutövare och hushåll med gemensam avfallshämtning (FNI – Fastighetsnära Insamling) i Österåkers kommun och Vaxholms stad. Tender notice

Deadline for tenders 4/11/2033, the notice is published between 4/29/2022 and 4/11/2033. Place of execution Stockholms län.
Roslagsvatten AB kommer fr.o.m. 2022-01-01 hantera insamling och avsättning av returpapper på uppdrag av två av sina ägarkommuner – Österåker och Vaxholm. För att ha rätt att utföra insamling av returpapper från verksamhetsutövare och hushåll med gemensam avfallshämtning, i dessa två kommuner krävs fr.o.m. 2022-01-01 auktorisation genom ett avtal med Roslagsvatten AB. Auktorisationen omfattar all fastighetsnära insamling inom kommunerna.
3410 days left

1 / 1