Procurements

You are currently searching notices published at Roslagsvatten Supplier Portal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

627551 - VÖS Vaxholms Överföringssystem - Sjöförlagda ledningar och anläggningar Tender notice

Deadline for tenders 4/2/2024, the notice is published between 2/15/2024 and 4/2/2024. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Reningsverket i Blynäs, Vaxholms stad, ska läggas ner och spillvattnet ska istället pumpas till nytt reningsverk i Margretelund, Österåkers kommun. Entreprenaden omfattar ett överföringssystem för spillvatten från Vaxholms stad till nytt reningsverk i Margretelund i Österåkers kommun. Överföringssystemet består av tryckspillvattenledningar mellan Kullö – Blynäs (Vaxholms stad) och mellan Blynäs – Margretelund i Österåkers kommun. Tryckspillvattenledningarna förläggs till största delen i sjö, men förläggs även i mark korsande Engarn på Resarö. Överföringssystemet består också av en spillvattenpumpstation i Engarn och en spillvattenpumpstation i Blynäs, ett bräddmagasin på västra Kullö och en luftningskammare på östra Kullö. Entreprenaden omfattar även infodring av befintlig tryckspillvattenledning i sjö mellan östra Kullö – Blynäs, ombyggnation av befintlig spillvattenpumpstation i Engarn (P158 Storäng) till kemstation och ombyggnation av befintligt reningsverk i Blynäs till bräddmagasin. Det blir därmed ett komplett överföringssystem.
38 days left

ProcuringEntityProfile

653047 - Orrburren - nyanslutning VA sex fastigheter södra Färingsö Tender notice

Deadline for tenders 3/1/2024, the notice is published between 1/29/2024 and 3/1/2024. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen omfattar en generalentreprenad, totalentreprenad, avseende nyanslutning 6 fastigheter VA, dock dimensionerat för 12 fastigheter (vid avstyckning) i Ekerö kommun.
6 days left

ProcuringEntityProfile

651736 - Fastighetsnära insamling av returpapper Tender notice

Deadline for tenders 3/31/2028, the notice is published between 1/1/2024 and 3/31/2028. Place of execution Stockholms län.
Auktorisation för insamling och behandling av returpapper från returpappersavlämnare genom så kallad fastighetsnära insamling inom det geografiska område som omfattar Österåkers kommun samt Vaxholm Stad på fastlandet samt örar med broar alternativt vägfärja till fastlandet. Med ”returpappersavlämnare” avses både verksamhetsutövare och hushåll i flerbostadshus. Auktorisationen omfattar all fastighetsnära insamling inom Området. Antalet omfattade fastigheter kan förändras under auktorisationens giltighetstid.
1497 days left

ProcuringEntityProfile

652001 - Fettåtervinning Tender notice

Deadline for tenders 12/31/2025, the notice is published between 1/1/2024 and 12/31/2025. Place of execution Stockholms län.
Insamling av fettåtervinning
676 days left

ProcuringEntityProfile

624741 - Auktorisationssystem för transportering till avlämning/behandling av fosformaterial Tender notice

Deadline for tenders 12/30/2024, the notice is published between 10/25/2022 and 12/31/2024. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Roslagsvatten har ett kommunalt ansvar för att ombesörja transportering till avlämning/behandling av fosformaterial från enskilda avlopp. För att tillhandhålla de tjänster som följer av detta ansvar har Roslagsvatten etablerat ett auktorisationssystem till vilket entreprenörer får ansöka om anslutning.
310 days left

ProcuringEntityProfile

558612 - Auktorisationssytem Insamling av returpapper från verksamhetsutövare och hushåll med gemensam avfallshämtning (FNI – Fastighetsnära Insamling) i Österåkers kommun och Vaxholms stad. Tender notice

Deadline for tenders 4/11/2033, the notice is published between 4/29/2022 and 4/11/2033. Place of execution Stockholms län.
Roslagsvatten AB kommer fr.o.m. 2022-01-01 hantera insamling och avsättning av returpapper på uppdrag av två av sina ägarkommuner – Österåker och Vaxholm. För att ha rätt att utföra insamling av returpapper från verksamhetsutövare och hushåll med gemensam avfallshämtning, i dessa två kommuner krävs fr.o.m. 2022-01-01 auktorisation genom ett avtal med Roslagsvatten AB. Auktorisationen omfattar all fastighetsnära insamling inom kommunerna.
3334 days left

1 / 1