Procurements

You are currently searching notices published at Roslagsvatten Supplier Portal, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

645900 - Kristineberg överföringsledningar Award notice

new

Deadline for tenders 5/25/2023, the notice is published between 6/2/2023 and 7/2/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

590531 - Stavsborg VA-utbyggnad Award notice

new

Deadline for tenders 4/24/2023, the notice is published between 5/30/2023 and 6/29/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

643216 - Överföringsledning P49 till Margretelunds Reningsverk ABT06 Tender notice

Deadline for tenders 6/13/2023, the notice is published between 5/25/2023 and 6/13/2023. Place of execution Stockholms län.
Österåkers kommun växer och framtida bebyggelse i Valsjöskogen och norrut via Lervik, Brevik och Flaxenvik kräver en ny överföringsledning från Pumpstation P49. Denna ledning planeras gå vid Margretelundsvägen till Trälhavsvägen och vidare till Margetelunds Reningsverk.
10 days left

ProcuringEntityProfile

646389 - Upphandling omlastningsstation glas Tender notice

Deadline for tenders 6/19/2023, the notice is published between 5/17/2023 and 6/19/2023. Place of execution Stockholms län.
Uppdraget avser omlastningsstation för avlämning av insamlade glasförpackningar från Återvinningstationer (ÅVS/LIP) och fastighetsnära insamling (FNI) från kommunerna Vaxholm och Österåker med start 1 januari 2024.
16 days left

ProcuringEntityProfile

644050 - Arkivarietjänster Tender notice

Deadline for tenders 6/11/2023, the notice is published between 5/10/2023 and 6/11/2023. Place of execution Stockholms län.
Ingå i ramavtal som omfattar arkivarietjänster.
8 days left

ProcuringEntityProfile

643137 - Konsulter inom processutveckling Tender notice

Deadline for tenders 6/7/2023, the notice is published between 5/8/2023 and 6/7/2023. Place of execution Stockholms län.
Roslagsvatten har behov av två konsulter som ska arbeta med ett flertal projektgrupper inom företaget med uppdrag att utveckla, effektivisera och göra företagets processer körbara. Konsulterna ska stötta Roslagsvatten i att utveckla processer genom att analysera och identifiera bästa arbetssätt och arbetsflöden genom bolaget. Konsulterna ska också utbilda projektdeltagarna i förbättringsarbete och processdesign på den nivå som krävs för att genomföra projektet. Konsulterna ska också utbilda utsedd person i processdesignen och skapande av körbara processer. Konsulterna ska också vara med och införa processmotorn InRule (tidigare Barium).
4 days left

ProcuringEntityProfile

624741 - Auktorisationssystem för transportering till avlämning/behandling av fosformaterial Tender notice

Deadline for tenders 12/30/2024, the notice is published between 10/25/2022 and 12/31/2024. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Roslagsvatten har ett kommunalt ansvar för att ombesörja transportering till avlämning/behandling av fosformaterial från enskilda avlopp. För att tillhandhålla de tjänster som följer av detta ansvar har Roslagsvatten etablerat ett auktorisationssystem till vilket entreprenörer får ansöka om anslutning.
576 days left

ProcuringEntityProfile

558612 - Auktorisationssytem Insamling av returpapper från verksamhetsutövare och hushåll med gemensam avfallshämtning (FNI – Fastighetsnära Insamling) i Österåkers kommun och Vaxholms stad. Tender notice

Deadline for tenders 4/11/2033, the notice is published between 4/29/2022 and 4/11/2033. Place of execution Stockholms län.
Roslagsvatten AB kommer fr.o.m. 2022-01-01 hantera insamling och avsättning av returpapper på uppdrag av två av sina ägarkommuner – Österåker och Vaxholm. För att ha rätt att utföra insamling av returpapper från verksamhetsutövare och hushåll med gemensam avfallshämtning, i dessa två kommuner krävs fr.o.m. 2022-01-01 auktorisation genom ett avtal med Roslagsvatten AB. Auktorisationen omfattar all fastighetsnära insamling inom kommunerna.
3600 days left

1 / 1