Restricted access

The procurement has been cancelled. Message from the procurer about cancellation: Upphandlingen avbryts på grund av felaktigt utformad utvärderingsmodell. Utvärderingsmodellen är utformad på ett sätt som innebär att det finns risk för att Serviceförvaltningen inte kommer att kunna anta det anbud som faktiskt är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Serviceförvaltningen avser att så snart som möjligt, efter att avtalsspärren har löpt ut, annonsera en reviderad upphandling. Beslut Upphandling avseende Sjukvårdsprodukter med diarienummer SF 2022/529 avbryts härmed enligt ovan nämnda skäl. Följaktligen påbörjas en tidsfrist om 10 dagar.

Show ongoing procurements