Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Stockholms Stad, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

ÖST 2021/829 - Konsultuppdrag som biträdande rektor inom förskola Award notice

new

Deadline for tenders 10/25/2021, the notice is published between 10/26/2021 and 10/27/2021. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

ST 2021/xxy - Möbelrenovering Award notice

new

Deadline for tenders 10/17/2021, the notice is published between 10/26/2021 and 11/24/2021. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

T2021-01612 - Entreprenad Cykel Svärdlångsvägen-Åmänningevägen Tender notice

new

Deadline for tenders 11/23/2021, the notice is published between 10/26/2021 and 11/23/2021. Place of execution Stockholms län.
Entreprenaden omfattar breddning av en 450 meter lång befintlig gång- och cykelbana i parkmark. Den befintliga gång- och cykelbanan breddas från dagens cirka 3 meter till 5 meter enligt pendlingsstråksstandard för dubbelriktad gång- och cykelbana i linje med stadens cykelplan. Gående och cyklister separeras med vägmarkering.
28 days left

ProcuringEntityProfile

2.6/3087/2021 - Konstnärlig gestaltning: Stockholm - Odenplan | Vasa Real x 2 Tender notice

new

Deadline for tenders 11/25/2021, the notice is published between 10/26/2021 and 11/25/2021. Place of execution Sverige, Stockholms län.
I samband med tillbyggnation av Vasa Real utlyser Stockholm konst två skiss- och gestaltningsuppdrag: En skulptur/relief på skolans fasad och väggbaserad konst till två skolmatsalar.
30 days left

ProcuringEntityProfile

T2020-02283 - Gångtunnel under Ulvsundavägen Award notice

new

Deadline for tenders 12/14/2020, the notice is published between 10/25/2021 and 11/25/2021. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

T2021-01008 - Ramavtal för konsulttjänster avseende trafiksignalsanläggningar och andra elektriska trafikanordningar Award notice

new

Deadline for tenders 5/9/2021, the notice is published between 10/25/2021 and 11/25/2021. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

FSK 2020/714 - Ramavtal för avhjälpande underhåll, elarbeten Award notice

new

Deadline for tenders 8/23/2021, the notice is published between 10/25/2021 and 11/24/2021. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2021-4166 - Upphandling av drift och underhåll av sopsugar Tender notice

new

Deadline for tenders 11/21/2021, the notice is published between 10/25/2021 and 11/21/2021. Place of execution Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Uppdraget omfattar drift och underhåll (avhjälpande såsom planerat) av stationära och mobila sopsugar.
26 days left

ProcuringEntityProfile

ST 2021/ . . . - Arkiveringskonsult Tender notice

new

Deadline for tenders 11/4/2021, the notice is published between 10/25/2021 and 11/4/2021. Place of execution Stockholms län.
Uppdraget avseende aktrensning av personakter beräknas omfatta två heltidsresurser (40 timmar per vecka per resurs) under perioden november 2021 till och med december 2021.
9 days left

ProcuringEntityProfile

SF 2021/333 - Extern remiss - Ärendehanteringssystem till Överförmyndarförvaltningen Informal enquiry

new

Answer last is 7, ad is displayed between 25 and 7. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Stockholms stad vill genom ett externt remissförfarande ge presumtiva anbudsgivare och andra intressenter möjlighet att, inför upphandling av ärendehanteringsstöd till överförmyndarförvaltningen lämna synpunkter på ett utkast till upphandlingsdokument.
12 days left

ProcuringEntityProfile

ST2021 – 101/241 - Dekortillverkning till professionell scenkonst- och utställningsverksamhet Tender notice

new

Deadline for tenders 11/26/2021, the notice is published between 10/25/2021 and 11/26/2021. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Upphandling av tjänster avseende dekortillverkning till professionell scenkonst- och utställningsverksamhet.
31 days left

ProcuringEntityProfile

2021/1381 - Anläggning av nytt gravkvarter, Norra begravningsplatsen, Solna Award notice

new

Deadline for tenders 8/25/2021, the notice is published between 10/22/2021 and 11/21/2021. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen genomfördes med tilldelningsgrunden ekonomiskt mest fördelaktigt baserat på lägsta pris. JE Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB (556558-6079) vann upphandlingen.
0 days left

ProcuringEntityProfile

FSK 2020/715 - Ramavtal för avhjälpande underhåll, VS-arbeten Award notice

new

Deadline for tenders 8/23/2021, the notice is published between 10/22/2021 and 12/1/2021. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2021-1038 - Stockholmshusen DIS för totalentreprenad i samverkan Tender notice

new

Last bid date is 17, ad is running between 22 and 21. Place of execution Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län. Other authorities or units that participate:AB Familjebostäder, Aktiebolaget Svenska Bostäder
Detta är ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) i samverkan mellan AB Stockholmshem, AB Familjebostäder och AB Svenska Bostäder. Bostadsbristen är en av huvudstadens och regionens största utmaningar. Bristen på bostäder motverkar stadens hållbarhetsmål och begränsar stadens utveckling. De kommunalägda bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder har en viktig roll för att bidra till att lösa dessa utmaningar genom att bygga lägenheter i fint utformade hus med rimliga hyror till lägre kostnader. Stockholmshusen är ett gemensamt projekt och en viktig del i bostadsbolagens planerade nyproduktion. Projekt Stockholmshusen startades 2015 med ambition att öka produktionstakten. Projektet har utvecklat ett konceptbyggande av bostadshus i syfte att bygga fler hyresrätter snabbare och mer kostnadseffektivt. Dessa koncepthus, karakteriseras av fint utformade hus med fokus på en genomtänkt utformning med väl gestaltade detaljer såsom fönsteromfattningar i relief, en väl utvald kulörpalett, välkomnande entréer mm. Samtidigt ska fastigheterna leva upp till stadens i övrigt höga krav på exempelvis energianvändning, miljö och tillgänglighet. Projekt Stockholmshusen kommer att successivt anvisa lämplig mark och involvera entreprenörer redan under planeringsstadiet.
3643 days left

ProcuringEntityProfile

2.6/2176/2021 - Ljus- och utställningsteknik Tender notice

new

Deadline for tenders 11/23/2021, the notice is published between 10/22/2021 and 11/23/2021. Place of execution Stockholms län.
Beställaren har behov av ett ramavtal för tjänster inom ljussättnings- och teknikunderhåll samt nyproduktion av utställningar på Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. Följande tjänster ingår i uppdraget: - Justering och översyn av befintliga basutställningars ljus - Inköp och underhåll av armaturer - Underhåll och justering av befintliga tekniska lösningar/installationer i utställningar och hörsalar - Nyproduktion av tekniska lösningar/installationer - Ljussättning av nya utställningar - Underhåll och justering av bakbelysta textskyltar, även nyproduktion kan förekomma
28 days left

ProcuringEntityProfile

21MB1930 - Upphandling av konsult inom HR (HRBP) Tender notice

new

Deadline for tenders 11/11/2021, the notice is published between 10/22/2021 and 11/11/2021. Place of execution Stockholm.
Stockholm vatten och Avfall har behov av en senior konsult med erfarenhet inom HR frågor. Konsulten ska även ha erfarenhet av att arbeta med organisationer som genomgår transformation och förändring. Uppdragsperioden är minst 6 månader, men kan utökas upp till totalt 18 månader. Konsultens arbetstid är minst 50% men kan utökas till att vara 100% efter överenskommelse med beställaren. Uppdraget ska påbörjas så snart som möjligt men senast 10/1 2022.
16 days left

ProcuringEntityProfile

21MB1733 - Upphandling av Ammoniumsulfat till Norsborg och Lovö vattenverk samt natriumhypoklorit till Norsborgs vattenverk Tender notice

new

Deadline for tenders 12/1/2021, the notice is published between 10/22/2021 and 12/1/2021. Place of execution Stockholms län.
Syftet med denna upphandling är att tillförsäkra SVOA en kostnadseffektiv leverans av Ammoniumsulfat och Natriumhypoklorit till fastställda priser, villkor, kvalitet.
36 days left

ProcuringEntityProfile

2021-1487 - Ramavtal Lås- och passagearbeten, Stockholmshem Tender notice

new

Deadline for tenders 11/26/2021, the notice is published between 10/22/2021 and 11/26/2021. Place of execution Stockholms län.
Lås- och passagearbeten, Stockholmshem
31 days left

ProcuringEntityProfile

KYF 2021/1440 - Ramavtal Service och reparation av eldrivna maskiner Award notice

Deadline for tenders 9/1/2021, the notice is published between 10/21/2021 and 11/20/2021. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2.4.2-1/2021 - Kärlpress och avfallsbehållare till Campus Konradsberg Award notice

Deadline for tenders 10/17/2021, the notice is published between 10/21/2021 and 11/19/2021. Place of execution Stockholms län.
0 days left

1 / 8