Procurements

ProcuringEntityProfile

FSK 2020/751 - Ramavtal Floor manager för Hötorgshallen och Östermalmshallen Tender notice
new

Deadline for tenders 2/12/2021, the notice is published between 1/18/2021 and 2/12/2021. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen omfattar ett ramavtal avseende en Floor Manager (FM) till Hötorgshallen och Östermalmshallen i Stockholm, vilka ägs och förvaltas av Fastighetskontoret.
25 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00435 - Ramavtal avseende injustering av värmesystem och värmeåtervinningssystem. Tender notice
new

Deadline for tenders 2/19/2021, the notice is published between 1/18/2021 and 2/19/2021. Place of execution Stockholms län.
Denna ramavtalsupphandling avser injustering av värmesystem och värmeåtervinningssystem, energianalyser och driftoptimering. Uppdragen skall redovisas i en rapport som vid behov innehåller förslag på åtgärder. Anbudsgivare skall också ha förmågan att på plats utföra injusteringen inklusive att vid behov byta ut enstaka komponenter.
32 days left

ProcuringEntityProfile

5.1.1.-584/2020 - Dagverksamhet inom Stockholms Stads valfrihetssystem Tender notice
new

Last bid date is 30, ad is running between 18 and 30. Place of execution Stockholms län.
Upphandling av privata utförare till Stockholms stads valfrihetssystem inom dagverksamhet för personer 65 år och äldre
28835 days left

ProcuringEntityProfile

T-312 - NDS T-312 Lagersystem Tender notice
new

Deadline for tenders 2/2/2021, the notice is published between 1/15/2021 and 2/2/2021. Place of execution Stockholms län.
Lagersystem för bygglogistikcenter
15 days left

ProcuringEntityProfile

- Projekt Slussen SN92 Bussterminal installationer Tender notice

Deadline for tenders 3/30/2021, the notice is published between 1/13/2021 and 3/30/2021. Place of execution Östra Sverige, Stockholms län.
Entreprenad SN92 Bussterminal installationer bestående av entreprenaddelarna SN921 El och telesystem, SN922 Luftbehandlingssystem, SN923 Värme Sanitet Kyla, SN924 Sprinkler och SN925 Styr. Allt arbete kommer att utföras med modellbaserade handlingar som underlag. Omfattning av entreprenaden framgår av handlingar förtecknade i kod AFB.22.
71 days left

ProcuringEntityProfile

5.1.1-627/2020 - Enstaka platser i särskilda boendeformer inom Stockholms stads valfrihetssystem Tender notice

Last bid date is 3, ad is running between 12 and 31. Place of execution Stockholms län.
Vård- och omsorgsboende i kategorierna somatisk vård och omsorg och gruppboende för personer med demenssjukdom.
10577 days left

ProcuringEntityProfile

3.3.2-364/2020 - RFI avseende fordonskrav på Stockholms stads persontransporter Informal enquiry

Answer last is 20, ad is displayed between 12 and 20. Place of execution Stockholm.
RFI avseende fordonskrav på Stockholms stads persontransporter
2 days left

ProcuringEntityProfile

T2020-03221 - Konsultuppdrag Västerbron Tender notice

Deadline for tenders 2/15/2021, the notice is published between 1/11/2021 and 2/15/2021. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen avser att genomföra projektering för renovering eller utbyte av Västerbron i enlighet med upphandlingsdokumenten.
28 days left

ProcuringEntityProfile

2020/1729 - Glasningsarbeten Tender notice

Deadline for tenders 2/15/2021, the notice is published between 1/7/2021 and 2/15/2021. Place of execution Östra Sverige, Stockholms län.
Upphandlingen avser ramavtal avseende glasningsarbeten på Beställarens fastigheter. Avropen kan avse både akuta och icke akuta arbeten.
28 days left

ProcuringEntityProfile

- Upphandling av kommunikationsoperatör för Svenska Bostäder, Stockholms hem och Micasa fastigheter Tender notice

Deadline for tenders 2/19/2021, the notice is published between 1/7/2021 and 2/19/2021. Place of execution Stockholms län.
De tre allmännyttiga bostadsbolagen AB Svenska Bostäder, inkl. dotterbolaget Stadsholmen, AB Stockholmshem samt Micasa Fastigheter i Stockholm AB, hädanefter Bolagen, upphandlar härmed en kommunikationsoperatör. Upphandling genomförs enligt Lagen om Upphandling av Koncessioner (LUK). Bolagen äger varsitt fibernät som täcker huvuddelen av Bolagens lägenheter och lokaler. Upphandlingen gäller drift av Bolagens fibernät som kommunikationsoperatör. Bolagen avser upphandla en gemensam kommunikationsoperatör, men teckna separata avtal för de tre bolagen.
32 days left

ProcuringEntityProfile

FSK 2020/574 - Ramavtalsupphandling av lokalvård för Fastighetskontorets lokaler Tender notice

Deadline for tenders 1/29/2021, the notice is published between 12/28/2020 and 1/29/2021. Place of execution Stockholms län.
Ramavtalsupphandling av lokalvård med ytterligare konkurensutsätning för Fastighetskontorets lokaler.
11 days left

ProcuringEntityProfile

2.6/3067/2020 - Årstastråket: Spårportsområdet, Arlaparken Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2021, the notice is published between 12/23/2020 and 2/1/2021. Place of execution Stockholms län.
Denna upphandling avser konstnärlig gestaltning i spårporten i den östra delen av Arlaparken. Arlaparken är en del av ett större byggprojekt, Årstastråket, som ska stå klart i slutet av 2022. LJUS är ett övergripande tema för hela byggprojektet.
14 days left

ProcuringEntityProfile

2020-8668 - Ramavtal styr- och övervakningssystem, avhjälpande och planerat underhåll Tender notice

Deadline for tenders 1/21/2021, the notice is published between 12/22/2020 and 1/25/2021. Place of execution Stockholms län.
Ramavtal avs. styr- och övervakningssystem, avhälpande och planerat underhåll
3 days left

ProcuringEntityProfile

T2020-03042 - Hässeby Torg etapp 2 Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2021, the notice is published between 12/22/2020 and 1/31/2021. Place of execution Stockholms län.
Hässelby Torg är en del av Hässelby Centrum vid T-bana Hässelby Gård. Entreprenaden omfattar upprustning av torget med bl.a. nya ytskikt, parkmöbler, träd, växter och belysning. Skötsel under garantitiden ska utföras i 2 år. Detaljerade beskrivningar framgår av handlingar under AFB.22 Entreprenaden innefattar en Option för upprustning av gångtunnel.
13 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00436 - Ramavtal avseende styr- och övervakningsarbeten Tender notice

Deadline for tenders 1/24/2021, the notice is published between 12/21/2020 and 1/24/2021. Place of execution Stockholms län.
Denna förfrågan avser ramavtal avseende styr- och övervakningsarbeten för underhålls- och ombyggnadsarbeten inom SISAB:s fastighetsbestånd.
6 days left

ProcuringEntityProfile

E2020-04871 - Byggledare anläggnings- och huskonstruktion till projekt Stadshagen Tender notice

Deadline for tenders 1/27/2021, the notice is published between 12/21/2020 and 1/27/2021. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Byggledare anläggnings- och huskonstruktion till projekt Stadshagen, ombyggnation av biljetthall.
9 days left

ProcuringEntityProfile

E2020-05369 - Projektledare Exploatering Hagastaden Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2021, the notice is published between 12/21/2020 and 1/31/2021. Place of execution Stockholms län.
Projekt Hagastaden är i behov en en projektledare exploatering.
13 days left

ProcuringEntityProfile

2020-17668 - Kv. Måsholmen 21 - DE 15 100 Rivningsentreprenaden Tender notice

Deadline for tenders 2/4/2021, the notice is published between 12/21/2020 and 2/4/2021. Place of execution Stockholms län.
Entreprenaden omfattar rivning av flygelbyggnad till Skärholmens Gymnasium för att på platsen uppföra ny byggnad, i 23 våningar, med kontor och bostäder.
17 days left

ProcuringEntityProfile

E2020-03842 - Ramavtal Geoteknisk utredning 2021 Tender notice

Deadline for tenders 2/4/2021, the notice is published between 12/21/2020 and 2/4/2021. Place of execution Stockholms län.
17 days left

ProcuringEntityProfile

E2020-03843 - Ramavtal geoteknisk fältundersökning 2021 Tender notice

Deadline for tenders 2/4/2021, the notice is published between 12/21/2020 and 2/4/2021. Place of execution Stockholms län.
17 days left

ProcuringEntityProfile

E2020-04755 - Kista Äng 1, förberedande markarbeten för KC-pelare Tender notice

Deadline for tenders 2/8/2021, the notice is published between 12/21/2020 and 2/8/2021. Place of execution Stockholms län.
OBSERVERA att inga frågor kommer besvaras mellan 21 december 2020 till och med 7 januari 2021. Objektet avser förberedande arbeten inför markförstärkningsarbeten (HD 1) och arbeten för etablering samt ombyggnad av Torshamnsgatan till arbetsgata (HD 2) i och vid Kista Äng.
21 days left

ProcuringEntityProfile

SÖD 2020/756 - Drift av dagverksamhet Tender notice

Deadline for tenders 2/12/2021, the notice is published between 12/21/2020 and 2/12/2021. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Upphandlingen omfattar driften av Grindstugans, Guldäggets, Magdas och Pärlans dagverksamheter med inriktning mot demenssjukdom. Uppdraget omfattar biståndsbedömd dagverksamhet för personer över 65 år med diagnosen demens. Upphandlingen omfattar dagverksamheter inom kategori A – Dagverksamhet med inriktning mot demenssjukdom. Denna kategori utgörs av personer med diagnosticerad demenssjukdom eller under vissa omständigheter personer där demensutredning pågår. Insatsen beviljas för att skapa trygghet, ge social samvaro, regelbundna måltider och för att få hjälp att bibehålla funktioner eller hjälpa den enskilde att tex. vända rätt på dygnet. Den precisa omfattningen framgår av övriga upphandlingsdokument.
25 days left

ProcuringEntityProfile

FSK 2020/776 - Sätra IP Friidrottshall - omläggning av löparbanor Tender notice

Deadline for tenders 1/28/2021, the notice is published between 12/18/2020 and 1/28/2021. Place of execution Stockholms län.
I Sätra Friidrottshall har löparbanor lagats och kompletterats under många år. I denna entreprenad skall all befintlig beläggning av syntetiskt golv rivas, underarbeten skall utföras och ny syntetiskt beläggning av prefabricerat vulkaniserat gummi läggas.
10 days left

ProcuringEntityProfile

- Städ Vällingby Centrum Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2021, the notice is published between 12/18/2020 and 1/31/2021. Place of execution Stockholms län.
Entreprenaden innefattar ett åtagande avseende städning och städrelaterade tjänster avseende ge-mensamma utrymmen i B:s objekt. • Städning av avfallsrum, kommunikationsutrymmen, tvätt- och hygienutrymmen, administra-tiva lokaler, aktivitetsutrymmen samt periodisk städning. L ska följa B:s vid varje tillfälle gällande, riktlinjer, policies och rutiner samt de vid varje tillfälle gäl-lande lagar och föreskrifter som berörs av denna entreprenad. Entreprenadens omfattning i detalj framgår av i K1.1 Kontraktshandlingar.
13 days left

ProcuringEntityProfile

3.3.2-154/2020 - Tvätt- och textilservice 2020 Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2021, the notice is published between 12/18/2020 and 2/1/2021. Place of execution Stockholms län.
Stockholms stad - Upphandling av tvätt- och textilservice 2020. Upphandlingen omfattar utbytesservice (tvätt, hämtning och lämning) av hyrda eller kundägda entrémattor och textilier samt cirkulationstvätt av flatgods och arbetskläder.
14 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00457 - Engelbrektskolan Fasadrenovering Tender notice

Deadline for tenders 2/4/2021, the notice is published between 12/18/2020 and 2/4/2021. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Objektet avser en fasadrenovering av Engelbrektsskolan på Valhallavä-gen 76, 114 27 Stockholm, som innefattar putsarbeten, fönsterrenove-ring och plåtarbeten. Engelbrektsskolan byggdes år 1899–1902 som består av tegelmurade stomytterväggar med hydrauliskt kalkbruk, putsskiktet är kalkbaserat och färgat med en kalkfärg. Skolan är grönklassad enligt stadsmuseets kulturhistoriska klassificering av stadens bebyggelse.
17 days left

ProcuringEntityProfile

E-383 - NDS E-383 Hangövägen, arbetsgator och ledningar Tender notice

Deadline for tenders 2/22/2021, the notice is published between 12/18/2020 and 2/22/2021. Place of execution Stockholms län.
Entreprenaden avser pålning, sponter, markrening, rörförläggning, inkl brunnar, betongarbeten samt, lednings- och kanalisationsarbeten.
35 days left

ProcuringEntityProfile

E-399 - NDS E-399 Rör för markinjektering Qualification notice

Last date for application 1/19/2021, the notice is published between 12/18/2020 and 1/19/2021. Place of execution Stockholms län.
Entreprenaden omfattar 1. Installation av TAM-rör för injektering. Släta rör ovan injekteringsdjupen genom lera och arbetsbädd (ca 5 m). Runt om rören sker tätning med cement/bentonitblandning. Medeldjup ca 10 m (5 m friktionsjord, 4 m lera+ 1 m arbetsbädd). 1828 st. 2. Installation av 32 mm grundvattenrör i tre nivåer d.v.s. tre filtersatta rör i varje borrpunkt. Ett grunt rör som avslutas med 2 m filter ca 1-3 mumy, ett mellandjupt rör som avslutas med 2 m filter från underkant leran och nedåt. Ett djupt rör som avslutas med 2 m filter på bergöverytan. Medeldjup 3 meter för det grunda röret, 7 m för det mellandjupa röret och 10 m för det djupa röret. Bentonittätning minst 0,5 m mellan filternivåerna och mot markytan, resterande filtersand. Rören installeras enigt SGF:s riktlinjer och renspumpas. Rören skall vara i HDPE och Kiwa-certifierade. Mängden avser antal borrpunkter med tre filtersatta rör i varje. 66 st
0 days left

ProcuringEntityProfile

E-401 - NDS E-401 Gasklocka 2, förberedande arbeten Qualification notice

Last date for application 1/26/2021, the notice is published between 12/18/2020 and 1/26/2021. Place of execution Stockholms län.
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig takkonstruktion, rivning och sanering av befintlig installation i klockan, nya öppningar i befintlig konstruktion, losshållning av berg, grundläggning och gjutning av bottenplatta och angöring. Utvändig dränering av byggnaden samt grov justering av anslutande ytor.
7 days left

ProcuringEntityProfile

E2020-04560 - Ledinge 1, finplanering, Bussenhusvägen Tensta Tender notice

Deadline for tenders 1/24/2021, the notice is published between 12/17/2020 and 1/24/2021. Place of execution Stockholms län.
Plantering av nya träd enligt MF, Markarbete, schaktning, asfaltering av KB och GC bana utanför Sv.Bostäders nya kvarter vid Bussenhusväg/plan i Tensta. Frågor kommer inte att besvaras från och med 21 december 2020 till och med 10 januari 2021.
6 days left

ProcuringEntityProfile

T-315 - NDS T-315 Lager och samordnad transport Tender notice

Deadline for tenders 2/2/2021, the notice is published between 12/17/2020 and 2/2/2021. Place of execution Stockholms län.
Drift av lager samt transport med slingbil till byggarbetsplatser.
15 days left

ProcuringEntityProfile

E2020-05166 - RIV 04 Slakthusområdet Rivning Tender notice

Deadline for tenders 2/16/2021, the notice is published between 12/17/2020 and 2/16/2021. Place of execution Stockholms län.
Exploateringskontoret avser att upphandla ett (1) företag för totalrivning av byggnader och fundament etc. Objekten är belägna i Slakhusområdet i Stockholm Hallvägen/Rökerigatan. Arbetsområdet framgår av ritningar i förfrågningsunderlaget. Frågor kommer inte att besvaras från och med 21 december 2020 till och med 10 januari 2021.
29 days left

ProcuringEntityProfile

2.11.3-746/2020 - LOV - Familjerådgivning Tender notice

Last bid date is 17, ad is running between 17 and 17. Place of execution Stockholms län.
3620 days left

ProcuringEntityProfile

2.11.3-747/2020 - LOV - Ledsagar- och avlösarservice, LSS och SoL Tender notice

Last bid date is 17, ad is running between 17 and 17. Place of execution Stockholms län.
3620 days left

ProcuringEntityProfile

2.11.3-742/2020 - LOV - Boendestöd, socialpsykiatri Tender notice

Last bid date is 17, ad is running between 17 and 17. Place of execution Stockholms län.
3620 days left

ProcuringEntityProfile

2.11.3-744/2020 - LOV - Stödboende, socialpsykiatri Tender notice

Last bid date is 17, ad is running between 17 and 17. Place of execution Stockholms län.
3620 days left

ProcuringEntityProfile

2.11.3-743/2020 - LOV - Sysselsättning, socialpsykiatri Tender notice

Last bid date is 17, ad is running between 17 and 17. Place of execution Stockholms län.
3620 days left

ProcuringEntityProfile

2.11.3-745/2020 - LOV - Bostad med särskild service för vuxna, socialpsykiatri Tender notice

Last bid date is 17, ad is running between 17 and 17. Place of execution Stockholms län.
3620 days left

ProcuringEntityProfile

2.11.3-749/2020 - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7, LSS Tender notice

Last bid date is 17, ad is running between 17 and 17. Place of execution Stockholms län.
3620 days left

ProcuringEntityProfile

2.11.3-752/2020 - Daglig verksamhet enligt 9 § 10, LSS Tender notice

Last bid date is 17, ad is running between 17 and 17. Place of execution Stockholms län.
3620 days left

ProcuringEntityProfile

2.11.3-750/2020 - Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8, LSS Tender notice

Last bid date is 17, ad is running between 17 and 17. Place of execution Stockholms län.
3620 days left

ProcuringEntityProfile

2.11.3-751/2020 - Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9, LSS Tender notice

Last bid date is 17, ad is running between 17 and 17. Place of execution Stockholm.
3620 days left

ProcuringEntityProfile

2.11.3-748/2020 - Korttidsvistelse utanför egna hemmet enligt 9 § 6, LSS Tender notice

Last bid date is 17, ad is running between 17 and 17. Place of execution Stockholms län.
3620 days left

ProcuringEntityProfile

02.04.02/2020/2189 - Upphandling av Passerkort och Nyckelbrickor till Stockholms stad sim - och idrottshallar Tender notice

Deadline for tenders 1/25/2021, the notice is published between 12/16/2020 and 1/25/2021. Place of execution Stockholms län.
Idrottsförvaltningen avser att upphandla passerkortoch nyckelbrickor för Stockholms stad sim -och idrottshallar. Ramavtalet avser löpa i två (2) år med möjlighet till förlängning ett (1)+ ett (1) år.
7 days left

ProcuringEntityProfile

E2020-05340 - Prästgårdsparken, ombyggnation av park med rekreation och lekutrymmen Tender notice

Deadline for tenders 2/1/2021, the notice is published between 12/16/2020 and 2/1/2021. Place of execution Stockholms län.
Exploateringskontoret avser att upphandla ett (1) företag för Ombyggnation av Prästgårdsparken. Parken består idag av två delar som ska sammanflätas till en mer sammanhållen park. I entreprenaden ingår ny lekpark, planteringar, murar, belysning och visst ledningsarbete.
14 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00358 - Förskolan Ekebergabacken 40, nybyggnation av förskola Tender notice

Deadline for tenders 2/4/2021, the notice is published between 12/16/2020 and 2/4/2021. Place of execution Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Objektet avser nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggna-der, total yta ca. 1 260 m2 BTA. Den nya förskolan uppförs i två plan med ett entresolplan för installat-ioner och innehåller åtta avdelningar och ett tillagningskök. Förskole-gården är ca 4 180 m2. I denna entreprenad ingår ett antal totalentreprenader, dessa är; Stål-stomme, HDF-bjälklag, Hiss och kökskyla. Omfattning framgår under respektive disciplins handlingar. Förskolan ska certifieras enligt systemet miljöbyggnad 3.1 med totalbe-tyget silver. Fastigheten ligger belägen vid Perstorpsparken och omges av befintliga hus samt nybyggnationer av bostäder. Då förskolan byggs i ett exploate-ringsområde kommer andra byggnationer pågå i närheten av fastigheten och samordning med andra byggaktörer samt stadens egna arbeten kommer att behövas.
17 days left

ProcuringEntityProfile

E-365 - NDS E-365 Bobergsgatan E1A samt Gasverket Västra Tender notice

Deadline for tenders 2/15/2021, the notice is published between 12/16/2020 and 2/15/2021. Place of execution Stockholms län.
Entreprenaden omfattar finplaneringsarbeten i Bobergsgatan och Gasverksområdet. Utöver finplaneringsarbeten ingår andra typer av arbeten såsom VA, kanalisation, dagvatten, anläggningsarbeten, dammanläggning etc.
28 days left

ProcuringEntityProfile

E2020-03954 - Besöksmottagning för stadsbyggnadsprojekt Tender notice

Deadline for tenders 1/25/2021, the notice is published between 12/15/2020 and 1/25/2021. Place of execution Stockholms län.
Exploateringskontoret, Stockholms stad, avser att upphandla en leverantör som ska ansvara för planering och koordinering av besöksmottagning för stadsbyggnadsprojekten Norra Djurgårdsstaden (NDS), Slussen, Hagastaden och Slakthusområdet.
7 days left

ProcuringEntityProfile

T2020-02927 - Totalentreprenad Upprustning av plaskdamm, Kerstin Hesselgrens park Tender notice

Deadline for tenders 1/28/2021, the notice is published between 12/15/2020 and 1/28/2021. Place of execution Stockholms län.
I Kerstin Hesselgrens park finns en parklek och en äldre plaskdamm. Plaskdammen, ca 320 kvm stor, behöver bytas ut. Arbetet omfattar rivning av befintlig plaskdamm och pumphus, anläggande av ny plaskdamm med teknikhus och tillhörande inbyggd HWC, ny vattenreningsutrustning, ny cirkulationsledning med nya dysor, nya dagvattenbrunnar inkl ledningar, samt en ny dusch. Området kring plaskdammen rustas upp med nya slitlager, ny belysning, möbler, sittmur av betong och trä samt mindre planteringsytor. Den stora eken vid plaskdammen växtbäddsrenoveras. Resterande park rustas upp senare i en annan entreprenad.
10 days left

ProcuringEntityProfile

2.3.2-2601-2020 - Grindar Skogskyrkogården Tender notice

Deadline for tenders 1/26/2021, the notice is published between 12/14/2020 and 1/26/2021. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
De befintliga körgrindarna behöver bytas ut och ska ersättas med motordrivna körgrindar som ska förses med plank, utseende och kulör lika omslutande befintligt plank på kv. 21. Upphandlingen görs som en ”styrd” totalentreprenad. Anledningen är att kontrakterad leverantör måste förhålla sig till bl a handlingen som tagits fram för godkännande av SBK, Länsstyrelsen och antikvarie eftersom entreprenaden utförs på Skogskyrkogården som är ett världsarv.
8 days left

ProcuringEntityProfile

NORR 2020/520 - Drift av Norrmalms grupp-och servicebostäder enligt LSS Tender notice

Deadline for tenders 1/27/2021, the notice is published between 12/12/2020 and 1/27/2021. Place of execution Stockholms län.
9 days left

ProcuringEntityProfile

SB 2020/4 - Slutstädning Campus Albano Tender notice

Deadline for tenders 1/21/2021, the notice is published between 12/11/2020 and 1/21/2021. Place of execution Stockholms län.
Campus Albano ska bli ett hållbart campus och vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm för över 10 000 studenter och forskare. Svenska bostäder ska i detta projekt uppföra upp till åtta hus vilket motsvarar cirka 1 000 student- och forskarbostäder samt lokaler för kommersiell service. Upphandlingsformen är delad entreprenad. Denna upphandling omfattar slutstädning på sju hus. Delentreprenadens genomförandetid är mellan år 2021 och 2023.
3 days left

ProcuringEntityProfile

SKHLM 2020/177 - Byggledning av anläggningsentreprenader och parkinvesteringar Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2021, the notice is published between 12/11/2020 and 1/31/2021. Place of execution Stockholms län.
13 days left

ProcuringEntityProfile

19MB1658 - Upphandling av Renovering och ombyggnad av Trekantens vattenreservoar Qualification notice

Last date for application 1/19/2021, the notice is published between 12/11/2020 and 1/19/2021. Place of execution Stockholms län.
Omfattande renovering, bygg- och betongreparationer samt utbyte av rörledningar, pumpsystem och kraftförsörjning. Entreprenaden omfattar bland annat följande: • Provisorisk vattenledning i DN800. • Nya ventiler och fixpunkter på anslutande markförlagda DN1200-ledningar. • Nya stödmurar vid befintligt granittorn. • Reparation och ombyggnad av vattenbehållare. • Nytt tak och nytt golv i mellanbyggnad för rörsystem DN1200. • Nya tak på vattenbehållare. • Nya nedstigningsbyggnader. • Tillbyggnad av ny entrédel. • Invändig upprustning av driftutrymmen. • Nytt rörgalleri DN1200 och nya motormanövrerade ventiler. • Nytt brädd- och avtappningssystem. • Ny tryckstegringsanläggning dimensionerad för 800 l/s. • Nytt ventilations- och avfuktningssystem. • Ny ventilation av behållare. • Nytt spolvattensystem. • Nytt system för vattenprovtagning.
0 days left

ProcuringEntityProfile

T2020-02934 - Farsta gård Ny brygga Tender notice

Deadline for tenders 1/21/2021, the notice is published between 12/3/2020 and 1/21/2021. Place of execution Stockholms län.
Stockholms stads trafikkontor bjuder in leverantörer att lämna anbud för utförande av entreprenad avsseende rivningen av den befintliga bryggan vid Farsta gård. En ny brygga i trä med sittbänkar och stålräcke samt förankring med träpålar ner i sjöbotten ska byggas.
3 days left

ProcuringEntityProfile

T2020-03065 - Konsultramavtal – Besiktning av belysningsanläggningar i Stockholms stad Tender notice

Deadline for tenders 1/21/2021, the notice is published between 12/3/2020 and 1/21/2021. Place of execution Stockholms län.
Beställaren har för avsikt att träffa ett ramavtal med en konsult som kan tillhandahålla konsulttjänster för besiktning av elentreprenader. Uppdraget omfattar i huvudsak entreprenadbesiktning i form av förbesiktning, slutbesiktning och efterbesiktning av elarbeten utförda i trafikkontorets entreprenader på offentliga belysningsanläggningar i Stockholms stad.
3 days left

ProcuringEntityProfile

2020-041-2 - Styrentreprenad Globen Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2021, the notice is published between 11/27/2020 and 1/31/2021. Place of execution Stockholms län.
Styrentreprenad Globen
13 days left

ProcuringEntityProfile

3.3.2- 153/2020 - Bild och formmaterial Tender notice

Deadline for tenders 1/22/2021, the notice is published between 11/26/2020 and 1/22/2021. Place of execution Stockholms län.
Uppdraget omfattar leverans av produkter inom bild- och formmaterial, hobbymaterial och visst textilslöjdsmaterial till den skapande konstnärliga delen av undervisningen i skolan och förskola samt även för andra verksamheter inom Stockholms stad.
4 days left

ProcuringEntityProfile

T2020-02582 - DIS - Styrapparater för trafiksignaltekniska anläggningar Tender notice

Last bid date is 22, ad is running between 26 and 23. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Denna upphandling avser upprättandet av ett DIS för inköp av styrapparater, det kan även komma att inkludera apparatskåp, installation, driftsättning, programmering och konfigurering. Vad som ingår definieras i respektive anbudsförfrågan. Uppdragen ska genomföras i den omfattning som anges vid respektive anbudsförfrågan samt i enlighet med de krav och villkor som anges i dessa upphandlingsdokument.
2499 days left

ProcuringEntityProfile

E2017-04570 - Kontrollansvarig via Dynamiskt inköpssystem Tender notice

Last bid date is 2, ad is running between 22 and 2. Place of execution Stockholms län.
Stockholms stad genom dess Exploateringskontor inbjuder härmed leverantörer att inkomma med ansökningar vad gäller deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende kontrollansvarig. Staden har behov av att avropa kontrollansvarig för olika uppdrag inom mark och anläggning.
2540 days left

ProcuringEntityProfile

2020-17489 - Nyproduktion och ombyggnation av student- och ungdomslägenheter i kv Tjället 8 P15117 Pre info notice

Preliminary publication of specification is 3/1/2021, Place of execution Stockholms län.
Kv Tjället 8 , Kungsholmen, Stockholm Nyproduktion och ombyggnation av student- och ungdomslägenheter ca 220 lägenter inklusive markentreprenad. Under entreprenadtiden kommer arbetsområdet att behöva samordnas med andra byggherrar. Produktionstart tidigast kvartal 3 2021
84 days left

ProcuringEntityProfile

E2020-04356 - Burmanstorp/Färnebogatan Tender notice

Deadline for tenders 1/20/2021, the notice is published between 11/13/2020 and 1/20/2021. Place of execution Stockholms län.
Ombyggnad av allmän gata samt ledningsomläggning inom kv. Burmanstorp inklusive utbyggnad av cykelbana längs med gatan.
2 days left

ProcuringEntityProfile

- NDS V-319 Eldrivna lastbilar och entreprenadmaskiner Tender notice

Last bid date is 31, ad is running between 8 and 31. Place of execution Stockholms län.
Eldrivna lastbilar och entreprenadmaskiner samt i förekommande fall laddningsutrustning enligt krav som preciseras i samband med respektive avrop.
3269 days left

ProcuringEntityProfile

- Projekt Slussen SN94 Stomkomplettering bussterminal Tender notice

Deadline for tenders 2/4/2021, the notice is published between 10/19/2020 and 2/4/2021. Place of execution Stockholms län.
17 days left

ProcuringEntityProfile

E2019-04216 - Dynamiskt inköpssystem för byggledningstjänst Tender notice

Last bid date is 9, ad is running between 13 and 9. Place of execution Stockholms län.
Inbjudan till anbudsansökan för dynamiskt inköpssystem avseende byggledningstjänst för exploateringskontoret och trafikkontoret.
2607 days left

ProcuringEntityProfile

- NDS T-314 Sjötransporter Tender notice

Last bid date is 31, ad is running between 8 and 31. Place of execution Stockholms län.
Sjötransport av förorenade jordmassor.
3269 days left

ProcuringEntityProfile

2019-00390 - DIS Markentreprenader 2020 Tender notice

Last bid date is 14, ad is running between 23 and 14. Place of execution Stockholms län.
Detta dynamiska inköpssystem avser underhållsarbeten och entreprenader vid samtliga av B:s förvaltade fastigheter.
3314 days left

ProcuringEntityProfile

2020/48 - Arbetsträningsplatser för deltagare i insatser finansierade av Samordningsförbundet Stockholms stad Tender notice

Last bid date is 1, ad is running between 15 and 1. Place of execution Stockholms län.
Samordningsförbundet Stockholms stad inbjuder härmed till att inkomma med ansökan i upphandling av arbetsträningsplatser. Tjänsten avser arbetsträningsplatser med rehabiliterande inslag hos leverantörer med målsättningen att deltagaren får arbetslivserfarenhet under anpassade former. Leverantören ska erbjuda deltagaren arbetsträning där arbetsuppgifterna anpassas för deltagarens förutsättningar och där deltagaren successivt tar en mer aktiv del i verksamheten.
407 days left

ProcuringEntityProfile

2.11.2-320/2019 - Upphandling av handledningstjänster för socialförvaltningens verksamheter i Stockholms stad Tender notice

Last bid date is 23, ad is running between 8 and 23. Place of execution Stockholms län.
DIS:et avser handledning för personal inom socialförvaltningen och är indelad i olika verksamhetsområden. DIS:et organiseras och administreras av socialförvaltningen.
1862 days left

ProcuringEntityProfile

5.1.1-395/2017 Upplaga 3 - Hemtjänst - Stockholms stad Tender notice

Last bid date is 17, ad is running between 8 and 17. Place of execution Stockholm.
Samtliga insatser i form av service och omvårdnad som kan förekomma i ett biståndsbeslut om hemtjänst dygnet runt alla dagar på året.
4867 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00348 - Tillfälliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet Tender notice

Last bid date is 7, ad is running between 7 and 7. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar. Det kommer även att omfatta tillhörande tjänster som drift och skötsel. En gränsdragningslista kommer att fastställas i respektive förnyad konkurrensutsättning. Sannolikt är det moduler till förskola och skola som kommer att avropas i störst utsträckning, men andra behov kan komma att föreligga. Inga garantier kan ges på viss omfattning eller antal förnyade konkurrensutsättningar. Hyrestiden kommer vanligtvis löpa på mellan 1-10 år.
5345 days left

ProcuringEntityProfile

- Familjen 2 totalentreprenad avseende nyproduktion av flerbostadshus Tender notice

Deadline for tenders 10/9/2020, the notice is published between 8/21/2020 and 5/3/2021. Place of execution Stockholms län.
AB Svenska Bostäder avser bygga 87 studentbostäder och en förskola på fyra avdelningar på fastigheten Familjen 2 i Östberga, Stockholm. Projektet består av en huvudbyggnad, markarbeten som bl.a. omfattar förskolegård samt en förlängning av angöringsgatan Kinnaredsgränd.
0 days left

ProcuringEntityProfile

- DIS Rörprojekt Tender notice

Last bid date is 1, ad is running between 21 and 2. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Denna upphandling avser inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem ( DIS)gällande rörprojekttjänster i fastigheter för AB Svenska Bostäder och dess Dotterbolag AB Stadsholmen.
744 days left

ProcuringEntityProfile

T2020-01161 - Inköp av utrustning och underhåll för avbrottsfri reservkraft Tender notice

Last bid date is 16, ad is running between 16 and 16. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Denna upphandling avser upprättandet av ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) för inköp av ny utrustning för avbrottsfri kraftförsörjning, det kan även inkludera installation, driftsättning och service- och underhållsplan.
879 days left