Procurements

You are currently looking for messages published on Kommers Annons Stockholms Stad, if you would like to browse procurements from other authorities see www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

T2022-02047 - Framkomlighetsåtgärder stomlinje 176/177 Tender notice

new

Deadline for tenders 3/9/2023, the notice is published between 2/7/2023 and 3/9/2023. Place of execution Stockholms län.
Entreprenaden är uppdelad i fem delar. Beställaren tecknar kontrakt med en (1) entreprenör för utförande av samtliga delar. Delarna är följande: Del 1: Rånövägen,Del 2: Åkeshovsvägen,Del 3: Kvarnbacksvägen & Brommaplan,Del 4: Norrbyvägen, Del 5: Voltavägen
31 days left

ProcuringEntityProfile

E2022-00368 - Ramavtal Byggprojektledning Award notice

new

Deadline for tenders 6/30/2022, the notice is published between 2/6/2023 and 3/8/2023. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2022-2029 - Ramavtal för hissmoderniseringar Award notice

new

Deadline for tenders 9/15/2022, the notice is published between 2/6/2023 and 3/8/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

E2021-01882 - Fokus Skärholmen, Samordnande Byggledning DIS Byggledningstjänst Avrop

new

Deadline for tenders 9/21/2022, the notice is published between 2/6/2023 and 3/8/2023. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

E2022-03719 - Projekt Norra Djurgårdsstaden, Projektledare för FoU Award notice

new

Deadline for tenders 11/21/2022, the notice is published between 2/6/2023 and 3/8/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

FB 2022/1508 - VS-arbeten, ombyggnad och planerat underhåll Award notice

new

Deadline for tenders 1/12/2023, the notice is published between 2/6/2023 and 3/8/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

T2023-00306 - Ramavtal Innerstan Löpande underhåll Tender notice

new

Deadline for tenders 3/15/2023, the notice is published between 2/6/2023 and 3/15/2023. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen avser ramavtal gällande felavhjälpande löpande underhåll av gatumiljö i innerstaden i enlighet med upphandlingsdokumenten.
37 days left

ProcuringEntityProfile

SB 2022/628 - Konstruktörer/statiker 2022 Tender notice

new

Deadline for tenders 3/9/2023, the notice is published between 2/6/2023 and 3/9/2023. Place of execution Stockholms län.
31 days left

ProcuringEntityProfile

MIC 2023/84 - RFI, Kv. Ånn 7 - Nyproduktion vård- och omsorgsboende och seniorbostäder Informal enquiry

new

Answer last is 3, ad is displayed between 6 and 3. Place of execution Stockholms län.
Micasa Fastigheter i Stockholm AB genomför denna request for information (RFI). Syftet med denna RFI är att få ökad kunskap om entreprenörernas syn på lösningar och medskick inför upphandling av nybyggnadsprojektet Ånn 7. Micasas avsikt är att ta del av branschens kunskap så att vi kan utforma ett kvalitativt upphandlingsunderlag som förbättrar branschens möjligheter att lämna anbud med rätt förutsättningar och som i förlängningen bidrar till att skapa ett gott samarbete och en god affär för båda parter.
25 days left

ProcuringEntityProfile

T2022-02842 - Inmätning för offentlig belysning 2023 Tender notice

new

Deadline for tenders 3/5/2023, the notice is published between 2/5/2023 and 3/5/2023. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
27 days left

ProcuringEntityProfile

1.7.0-7/2023:3604 - Skolmåltider till Knutbyskolan, Kvarnbyskolan och Rinkebyskolan Tender notice

new

Deadline for tenders 3/10/2023, the notice is published between 2/5/2023 and 3/10/2023. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Tillagning och leverans av varm mat för lunch till Knutbyskolan, Kvarnbyskolan och Rinkebyskolan under ordinarie skoldagar samt vid behov även under lov.
32 days left

ProcuringEntityProfile

SF 2022/231 - Arkiv, bibliotek och säker förvaring Award notice

new

Deadline for tenders 11/17/2022, the notice is published between 2/3/2023 and 3/5/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

FSK 2022/537 - Ramavtal Konstruktör Award notice

new

Deadline for tenders 12/12/2022, the notice is published between 2/3/2023 and 3/6/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

EÅV 2023/115 - Upphandling av plastbackar Tender notice

new

Deadline for tenders 2/13/2023, the notice is published between 2/3/2023 and 2/13/2023. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen omfattar: - Inköp av plastbackar i olika volymer - Transport och leverans av plastbackar - Ansvar vid brister och reklamationer av plastbackar
7 days left

ProcuringEntityProfile

SP 2023/17 - Leverans och montage av cykelboxar Tender notice

new

Deadline for tenders 2/23/2023, the notice is published between 2/3/2023 and 2/23/2023. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Upphandlingen omfattar leverans och montage till fullt färdiga uthyrningsbara cykelboxar samt erforderlig dokumentation.
17 days left

ProcuringEntityProfile

2022-2020 - Ombyggnad gård omr 120 Kv Flyghöjden 1 (projekt 17020) Award notice

Deadline for tenders 8/16/2022, the notice is published between 2/1/2023 and 3/3/2023. Place of execution Stockholms län.
Inkomna anbud översteg budget.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2023-141 - Ombyggnad gård omr 120 Kv Flyghöjden 1, projekt 17020 Tender notice

Deadline for tenders 3/10/2023, the notice is published between 2/1/2023 and 3/10/2023. Place of execution Stockholms län.
Hela gården ska renoveras, alla ytskikt med möbler lekutrusning mm. Ett helt nytt dagvattensystem med fördröjningsmagasin ska anläggas samt även fördröjning av skyfallsregn. Ny armatur belysningsstolpar, plantering av buskar, perenner och träd. Etableringsskötsel av växter fram till godkänd slutbesiktning.
32 days left

ProcuringEntityProfile

KYF 2023/86 - Grus, sand- och jordprodukter Tender notice

Deadline for tenders 3/3/2023, the notice is published between 2/1/2023 and 3/3/2023. Place of execution Stockholms län.
Delad upphandling för grus-, sand- och jordprodukter till Stockholms stads 11 st begravningsplatser.
25 days left

ProcuringEntityProfile

T2022-01260 - Övervakningssystem för enpersonsfordon Tender notice

Deadline for tenders 3/12/2023, the notice is published between 2/1/2023 and 3/12/2023. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen omfattar tillhandahållande, drift, förvaltning, support och vidareutveckling avseende Övervakningssystem för enpersonsfordon, i enlighet med upphandlingsdokument inklusive tillhörande bilagor.
34 days left

ProcuringEntityProfile

2022/344 - Sturebyskolan hus D, E, F Renovering av tak, väggar, golv Tender notice

Deadline for tenders 3/9/2023, the notice is published between 2/1/2023 and 3/9/2023. Place of execution Stockholms län.
Renovering av tak, väggar och golv. Övergolv rivs ut ner till konstruktionsbetong och ersätts av ett ventilerat golvsystem. Utfackningspartier i fasad som ej är av tegel ska rivas och bytas i sin helhet inkluderat fönster och dörrar. Yttertak byts till största delar. Utvändig belysning på skolgård.
31 days left

1 / 8