Procurements

Here you can search for tenders that the City of Stockholm publishes in the city's own advertising portal Kommers Annons Stockholms stad. To see the procurement documents, you need to have an account on the city's supplier portal and be logged in. Read more at Annonserade upphandlingar - Stockholms stad.

You are currently looking for messages published on Kommers Annons Stockholms Stad, if you would like to browse procurements from other authorities see www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

KS 2023/1052 - Ordningsvakter och väktare på allmän plats Tender notice

new

Deadline for tenders 8/13/2024, the notice is published between 6/17/2024 and 8/13/2024. Place of execution Stockholms län.
Anbudsgivaren ska tillhandahålla stadsövergripande ordningsvakter och väktare som verkar på allmän plats runt om i staden. Anbudsgivaren ska i nära samarbete med staden, och andra intressenter, leda och samordna verksamheten. Ordningsvakterna och väktare ska ges särskild utbildning för uppdraget. Ordningsvakterna har inte någon fast position eller område, utan verkar i flera områden som uppdraget omfattar, utifrån behov och plan. Ordningsvakterna ska arbeta med, utöver lagstadgad ordningshållning, service till invånare, besökare och näringsliv samt samverka med berörda myndigheter. Arbetet ska också vara brottsförebyggande, med trygghetsskapande insatser och verka för säkerhet för anställda i staden, invånare, besökare och näringsidkare.
58 days left

ProcuringEntityProfile

23SVOA330 - Upphandling av lönehanteringssystem till Stockholm Vatten och Avfall Award notice

new

Deadline for tenders 2/12/2024, the notice is published between 6/16/2024 and 7/15/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholms län.
Upphandlingen har avbrutits pga att inga anbud inkom som uppfyller ställda kvalificeringskraven.
0 days left

ProcuringEntityProfile

SB 2023/860 - Drift och avhjälpande underhåll av garageportar Award notice

new

Deadline for tenders 3/21/2024, the notice is published between 6/16/2024 and 7/13/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

SB 2024/237 - Besiktning hiss och motordrivna anordningar Award notice

new

Deadline for tenders 4/10/2024, the notice is published between 6/16/2024 and 7/13/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

FSK 2024/181 - Upphandling av ramavtal för projekteringsledning,projektering och byggledning avseende konstgräsplaner m.m. 2024-2027 Tender notice

new

Deadline for tenders 8/30/2024, the notice is published between 6/16/2024 and 8/30/2024. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen avser ramavtal för: Projekteringsledning Projektering Byggledning i uppdrag som omfattar konstgräsplaner samt idrottsplatser för utomhusidrott.
75 days left

ProcuringEntityProfile

- Balkongrenovering Fikonet 8 Tender notice

new

Deadline for tenders 6/28/2024, the notice is published between 6/13/2024 and 7/4/2024. Place of execution Stockholms län.
Renovering av balkonger på fastigheten Fikonet 8
12 days left

ProcuringEntityProfile

SHEM 2024/820 - Ramavtal Entreprenader, Styr och övervakning Tender notice

new

Deadline for tenders 9/1/2024, the notice is published between 6/13/2024 and 9/1/2024. Place of execution Stockholms län.
Denna upphandling avser ramavtal avseende Entreprenadtjänster för styr- och övervakningssystem inom Stockholmshems fastighetsbestånd, med löpande avrop under ramavtalstiden. Uppdragen utförs främst i ombyggnads- och nyproduktionsprojekt. Kan även bli aktuellt i andra mindre arbeten.
77 days left

ProcuringEntityProfile

23SVOA1245 - Polymerer för avvattning till Henriksdals reningsverk Award notice

new

Deadline for tenders 12/13/2023, the notice is published between 6/12/2024 and 7/12/2024. Place of execution Stockholm.
0 days left

ProcuringEntityProfile

E2024-01555 - E02 Mark- och ledningsarbeten, projekt Årstafältet Tender notice

new

Deadline for tenders 9/10/2024, the notice is published between 6/12/2024 and 9/10/2024. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
På Årstafältet i Stockholm ska under en period av ca 15 år en helt ny stadsdel utvecklas med ca 7000 nya bostäder, nya skolor, förskolor, idrottshall och lokaler för butiker och verksamhet. Utvecklingen av den nya stadsdelen på Årstafältet kommer att innebära stora investeringar i ett nytt gatunät, omfattande ny- och omförläggning av ledningar samt omfattande parkarbeten. Denna upphandling avser en groventreprenad med inslag av finplanering och omfattar huvudsakligen markförstärkningar (såsom KC-pelare och spont), omfattande och komplicerade ny- och omläggningar av ledningar och utbyggnad av arbetsgator. Grundvattensänkning kommer att krävas i viss omfattning för en del av schakt- och anläggningsarbetena inom entreprenaden.
86 days left

ProcuringEntityProfile

AMF 2024/275 - Kommunal vuxenutbildning inom VVS och fastighet Tender notice

new

Deadline for tenders 10/15/2037, the notice is published between 6/12/2024 and 10/22/2037. Place of execution Stockholms län.
Beställarens syfte med upphandlingen är att ingå Kontrakt med utbildningsanordnare i ett Öppet Avtalssystem som omfattar yrkesutbildning inom VVS och fastighet. Se upphandlingsdokument med bilagor för kompletterande information.
4869 days left

ProcuringEntityProfile

SBR 2024/86 - Kommunikation- och PR-tjänster Qualification notice

new

Last date for application 8/22/2024, the notice is published between 6/12/2024 and 8/22/2024. Place of execution Stockholms län.
Stockholm Business Region AB bjuder härmed in leverantörer att lämna in anbudsansökan avseende upphandling av Kommunikations- och PR-tjänster.
67 days left

ProcuringEntityProfile

FSK 2024/276 - Ramavtal samverkansledare Tender notice

new

Deadline for tenders 8/30/2024, the notice is published between 6/12/2024 and 8/30/2024. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Upphandlingen avser konsultuppdrag som samverkansledare för Fastighetskontoret. Konsultens arbetsuppgifter är i stort att arbeta med planering, ledning och uppföljning av arbete med samverkan mellan projektets beställarorganisation och kontrakterade entreprenörer, leverantörer och intressenter
75 days left

ProcuringEntityProfile

ALD 2023/320 - Drift och support - Swedlock PRO Manager Tender notice

new

Deadline for tenders 6/27/2024, the notice is published between 6/12/2024 and 6/27/2024. Place of execution Stockholms län.
Äldreförvaltningen har genom tidigare upphandling efter konkurrensutsättning i enlighet med gällande lagstiftning rätt att nyttja PRO med tilläggsfunktioner. Äldreförvaltningen äger en i tiden obegränsad nyttjanderättslicens till PRO. Då nuvarande avtal som innefattar support, drift och underhåll löper ut, behöver nytt avtal avseende fortsatt drift, underhåll och support upphandlas.
11 days left

ProcuringEntityProfile

T2024-01660 - Vibrationsmätning Norra Danviksbron Tender notice

new

Deadline for tenders 6/26/2024, the notice is published between 6/12/2024 and 6/26/2024. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen omfattar vibrationsmätning under återuppbyggnad av Norra Danviksbron.
10 days left

ProcuringEntityProfile

SP 2024/66 - Smidesarbeten Award notice

Deadline for tenders 5/16/2024, the notice is published between 6/11/2024 and 7/11/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

SF 2024/278 - Inför kommande elkraftsupphandling i Stockholms stad Informal enquiry

Answer last is 21, ad is displayed between 11 and 21. Place of execution Stockholms län.
RFI- Marknadsdialog inför kommande upphandling för leverans av elkraft för Stockholms stads totala elförbrukning. 2023- 627 GWh fördelat på ca 11 500 anläggningar. Dialog inledas med marknadens elleverantörer och Serviceförvaltningen på Palmfeltsvägen 5, Johanneshov. Svara senast 21 augusti.
66 days left

ProcuringEntityProfile

T2024-01759 - RFI Väderprognoser och styrning av prognospunkter i markvärmeanläggningar Informal enquiry

Answer last is 17, ad is displayed between 11 and 17. Place of execution Stockholms län.
Stockholms stads trafikkontor söker med denna RFI, information och kunskap gällande marknadens förmåga att leverera vädertjänster. Vi hoppas få återkoppling med information om olika aktörers lösningar, möjligheter och eventuell ny teknik som finns tillgänglig och som kan bidra till vår verksamhet.
1 days left

ProcuringEntityProfile

MIC 2024/312 - RFI, Kv. Trossen 13, ombyggnad vård- och omsorgsboende & seniorbostäder Informal enquiry

Answer last is 28, ad is displayed between 10 and 28. Place of execution Stockholms län.
Syftet med denna RFI är att få ökad kunskap om entreprenörernas syn på lösningar och medskick inför upphandling av ombyggnadsprojektet Kv. Trossen 13. Micasas avsikt är att ta del av branschens kunskap så att vi kan utforma ett kvalitativt upphandlingsunderlag som förbättrar branschens möjligheter att lämna anbud med rätt förutsättningar och som i förlängningen bidrar till att skapa ett gott samarbete och en god affär för båda parter.
12 days left

ProcuringEntityProfile

FSK 2024/406 - Totalentreprenad Karlbergsskolan - nyanläggning av konstgräsplan Award notice

Deadline for tenders 6/5/2024, the notice is published between 6/8/2024 and 7/8/2024. Place of execution Stockholms län.
Inga anbud inkom
0 days left

ProcuringEntityProfile

SGAF 2024/27 - Digital lagring ritningar och byggprojekt Informal enquiry

Answer last is 19, ad is displayed between 5 and 19. Place of execution Stockholms län.
3 days left

1 / 7