Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Stockholms Stad, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

21AV63 - Expertstöd inom sopsugssystem Qualification notice
new

Last date for application 5/12/2021, the notice is published between 4/15/2021 and 5/12/2021. Place of execution Stockholms län.
Huvudsyftet med upphandlingen är tillgodose Beställarens behov av tekniska konsulter för oberoende expertstöd inom sopsugningssystem. Med ”oberoende” avses att Leverantören inte är styrd eller beroende av någon annan aktör med intressen inom det efterfrågade området, vare sig som konsult, leverantör eller entreprenör. Leverantören ska inte heller ha en styrande roll i sådan aktör, och ingen annan konsult, leverantör eller entreprenör på området ska vara beroende av Leverantören. Detta innebär bland annat att ägare av och/eller personer i ledande ställning hos Leverantören, eller några med nära anknytning till sådan person, inte får ha något intresse i en annan aktör med intresse inom det efterfrågade området, enligt ovan.
28 days left

ProcuringEntityProfile

2021-0190 - Ramavtal Produktionsbyårtjänster Tender notice
new

Deadline for tenders 5/13/2021, the notice is published between 4/15/2021 and 5/13/2021. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Ramavtal avser Produktionsbyråtjäsnter
29 days left

ProcuringEntityProfile

2021 0146 - Fruängsgården, Hus A - Ombyggnad Tender notice
new

Deadline for tenders 5/28/2021, the notice is published between 4/15/2021 and 5/28/2021. Place of execution Stockholms län.
Entreprenaden omfattar bl.a. stambyte, ytskiktsrenovering, nya balkonger, VVS-åtgärder, installationer och en del ombyggnation av befintlig planlösning. Omfattning i detalj framgår av handlingar under AFB.22 i AF-del 1:2 (AFD.11 i avtal).
44 days left

ProcuringEntityProfile

2.3.1/2021/1281 - Varuupphandling begagnad eldriven isbanemskin till ishockeyrink Tender notice
new

Deadline for tenders 5/14/2021, the notice is published between 4/15/2021 and 5/14/2021. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Varuupphandling av en (1) begagnad eldriven isbanemaskin till ishallen på Spånga IP
30 days left

ProcuringEntityProfile

2021 0250 - Tönsberg 5 - – Nyproduktion av ett LSS-boende Tender notice
new

Deadline for tenders 5/17/2021, the notice is published between 4/15/2021 and 5/17/2021. Place of execution Stockholms län.
Entreprenaden omfattar bl.a. grundläggning, stomme, invändiga arbeten samt markarbeten. Omfattning i detalj framgår av handlingar under AFB.22 i AF-del 1:2.
33 days left

ProcuringEntityProfile

AMF 2021/267 - Feriejobb "Minnernas Stad" - digitala aktiviteter för äldre med VR-teknik Award notice
new

Deadline for tenders 3/31/2021, the notice is published between 4/14/2021 and 5/14/2021. Place of execution Stockholm.
Beställaren har beslutat att AD tillsammans tilldelas kontrakt. Avtal kommer att tecknas.
0 days left

ProcuringEntityProfile

21MB294 - Upphandling av TMA-fordon till Stockholm Vatten Qualification notice
new

Last date for application 5/3/2021, the notice is published between 4/13/2021 and 5/3/2021. Place of execution Stockholms län.
Stockholm Vatten och Avfall AB) inbjuder härmed leverantörer att inkomma med anbudsansökan avseende köp av en (1) TMA- fordon. Deformationsblocket ska vara fastmonterat i chassiet. Den digitala informationsskylten ska vara en så kallad VMS-skylt.
19 days left

ProcuringEntityProfile

- S:t Eriksplan Profilmålning Tender notice
new

Deadline for tenders 5/16/2021, the notice is published between 4/13/2021 and 5/16/2021. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Entreprenaden avser tvättning och ommålning av ett garage i två plan. - Tvättning av väggar, pelare, ramper ståldörrar samt trapphus (ej garagetak) - Profilmålning på väggar, pelare, ramper samt in- & utfartsporten. - Schablonmålningar (Stockholm Parkering logotyper) - Ommålning av ståldörrar.
32 days left

ProcuringEntityProfile

NORR 2020/520 - Drift av Norrmalms grupp-och servicebostäder enligt LSS Award notice
new

Deadline for tenders 1/27/2021, the notice is published between 4/12/2021 and 5/9/2021. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

E2021-01529 - Kv Tora, Bromsten – jetinjektering Winquistsväg Tender notice
new

Deadline for tenders 4/26/2021, the notice is published between 4/12/2021 and 4/26/2021. Place of execution Stockholms län.
Exploateringskontoret har behov av en entreprenör med specialistkunskap inom jetinjektering för projekt Bromsten.
12 days left

ProcuringEntityProfile

2021-05071 - RFI - Beslutstöd GIS för stadsutveckling Informal enquiry
new

Answer last is 30, ad is displayed between 12 and 30. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Stockholms stad – stadsbyggnadskontoret avser att upphandla en ny teknisk verksamhetsplattform “beslutsstöd GIS för stadsutveckling”, som ska stödja kontorets samlade geodataverksamhet. I syfte att genomföra en dialog kring hur eventuell kommande upphandling kan utformas, och få fördjupad information om utbudet på marknaden, genomförs denna RFI (request for information).
16 days left

ProcuringEntityProfile

SF 2021/71 - RFI-Kontaktcenterplattform inom SIKT 2 Informal enquiry

Answer last is 20, ad is displayed between 9 and 20. Place of execution Stockholms län.
Detta är en RFI för en kontaktplattsform inom Stockholms stad. Kommande upphandling ska täcka behoven av en plattform för kontaktcenterverksamhet. Stockholms stad inbjuder intresserade leverantörer att lämna RFI-svar enligt de förutsättningar som anges i denna RFI.
6 days left

ProcuringEntityProfile

T2021-01008 - Ramavtal för konsulttjänster avseende trafiksignalsanläggningar och andra elektriska trafikanordningar Tender notice

Deadline for tenders 5/9/2021, the notice is published between 4/9/2021 and 5/9/2021. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen avser ett ramavtal för konsulttjänster inom området trafiksignalsanläggningar och andra elektriska trafikanordningar. Ramavtalet är uppdelat i följande avtalsområden: - El-projektering - Specialiststöd/projektledarstöd - Besiktningsman - Upphandlingsstöd - Programmerare
25 days left

ProcuringEntityProfile

E2021-01141 - E03 Finplanering av kv. 4-7, projekt Persikan Tender notice

Deadline for tenders 5/10/2021, the notice is published between 4/9/2021 and 5/10/2021. Place of execution Stockholms län.
Exploateringskontoret har behov av en entreprenör för finplanering inom delar av projekt Persikan.
26 days left

ProcuringEntityProfile

T2021-01000 - Konsultjänster, ramavtal Miljöbesiktning av entreprenader och fordon Tender notice

Deadline for tenders 5/14/2021, the notice is published between 4/9/2021 and 5/14/2021. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Stockholms stads bolag och förvaltningar genomför årligen mängder av bygg-, drift- och anläggningsprojekt inom staden och dess närområden. Uppdraget omfattar kontroll av att stadens avtalade miljökrav uppfylls av entreprenader och konsulter medverkande i bygg, drift- och anläggningsprojekt och arbeten. Dessa miljökrav avser bland annat kemiska produkter och drivmedel etc. Uppdraget omfattar besiktning av arbetsfordon och arbetsmaskiner m.m., kontroll av anlitade entreprenörs och konsulters systematiska miljöarbete, miljöplaner och miljöledningssystem etc. utifrån gällande villkor och krav.
30 days left

ProcuringEntityProfile

FSK 2021/193 - Sköndals BP - Anläggande av konstgräsplan med underliggande ispist Tender notice

Deadline for tenders 4/26/2021, the notice is published between 4/9/2021 and 4/26/2021. Place of execution Stockholms län.
För grusplanen på Sköndals BP skall anläggning av konstgräsplan med underliggande ispist mm ske.
12 days left

ProcuringEntityProfile

21MB185 - Upphandling Beställarstöd för Stockholms Framtida Vattenförsörjning – Vattenverk SFV - V Tender notice

Deadline for tenders 4/28/2021, the notice is published between 4/9/2021 and 4/28/2021. Place of execution Stockholms län.
Stockholm Vatten och Avfall ska upphandla ett ramavtal med 1 leverantör avseende Beställarstöd för Stockholms Framtida Vattenförsörjning – Vattenverk SFV-V.
14 days left

ProcuringEntityProfile

2.3.2/2021/1115 - Skurmaskiner till idrottsförvaltningens sim- och idrottshallar Tender notice

Deadline for tenders 5/7/2021, the notice is published between 4/8/2021 and 5/7/2021. Place of execution Stockholms län.
Idrottsförvaltningen avser att upphandla fyra (4) kombiskurmaskiner till dess sim- och idrottshallar.
23 days left

ProcuringEntityProfile

2021/338 - Takkonstruktion och besiktning Tender notice

Deadline for tenders 5/8/2021, the notice is published between 4/8/2021 and 5/8/2021. Place of execution Stockholm.
Upphandlingen avser tecknande av ramavtal avseende konsulter för projektering av takkonstruktioner samt besiktning av tak på Beställarens fastighetsbestånd.
24 days left

ProcuringEntityProfile

T2021-00456 - Dammteknisk sakkunnig Award notice

Deadline for tenders 3/8/2021, the notice is published between 4/7/2021 and 5/7/2021. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
0 days left

1 / 6