Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Stockholms Stad, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

2021-01 - Renovering av lokal-Medborgarplatsen Tender notice
new

Deadline for tenders 8/20/2021, the notice is published between 7/21/2021 and 8/20/2021. Place of execution Stockholms län.
I parkeringsanläggningen P-hus Medborgarplatsen ska lokal kallad Gruvan renoveras för ny hyresgäst. Lokalen kommer att användas som lagerlokal.
28 days left

ProcuringEntityProfile

T2020-00748 - Entreprenadkontrakt avseende Cykellösningar på Sandåkravägen, Stockholm Award notice

Deadline for tenders 6/14/2021, the notice is published between 7/15/2021 and 8/14/2021. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

E2021-03184 - T-319 Larmtjänster Tender notice

Deadline for tenders 8/31/2021, the notice is published between 7/14/2021 and 8/31/2021. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen omfattar larmtjänster i BLC Norra Djurgårdsstaden.
39 days left

ProcuringEntityProfile

21AV24 - Omhändertagande av återbruksfraktionerna möbler, föremål och textil från Stockholms stads återvinningscentraler och återbruk Tender notice

Deadline for tenders 8/29/2021, the notice is published between 7/14/2021 and 8/29/2021. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen avser ett koncessionsavtal för omhändertagande av återbruksfraktionerna möbler, föremål och textil från SVOA.
37 days left

ProcuringEntityProfile

21AV112 - Omhändertagande och behandling av fraktionen asbest från Stockholms stads återvinningscentraler Tender notice

Deadline for tenders 8/25/2021, the notice is published between 7/14/2021 and 8/25/2021. Place of execution Stockholms län.
Syftet med upphandlingen är att ingå kontrakt för miljöriktig mottagning och behandling av fraktionen asbest. Målet med uppdraget är att så stor andel som möjligt av insamlat material ska energiåtervinnas.
33 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00273 - Myndighetsbesiktningar Hiss och lyftanordning Tender notice

Deadline for tenders 8/27/2021, the notice is published between 7/14/2021 and 8/27/2021. Place of execution Stockholms län.
Myndighetsbesiktningar avseende hiss och lyftanordningar.
35 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00257 - Mariehällsskolan hus A, Solcellsanläggning tak Tender notice

Deadline for tenders 8/16/2021, the notice is published between 7/12/2021 and 8/16/2021. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen omfattar uppförande av en nätansluten solcellsanläggning på SISAB:s fastighet Mariehällskolan. Den efterfrågade entreprenaden omfattar en nyckelfärdig solcellsanläggning, med en total toppeffekt på 90 kW. Taktäckningen är falsad plåt och solcellsmodulerna ska monteras i takets lutning, utan håltagning i takets tätskikt. Taklutningen är ca 8 grader.
24 days left

ProcuringEntityProfile

AMF 2021/618, 619 - Upphandling av nytt larm- och passersystem Campus Åsö, Blekingegatan 55 Tender notice

Deadline for tenders 9/27/2021, the notice is published between 7/10/2021 and 9/27/2021. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen avser en totalentreprenad med syfte att ersätta befintligt passersystem med ett nytt larm- och passersystem på Campus Åsö och samtliga dess verksamheter. Campus Åsö omfattar stadens största egenregiverksamhet för vuxenutbildning, men utbildningsförvaltningen hyr också in sig i fastigheten ex-vis med Åsö grundskola, vilket också omfattas av det nya systemet.
66 days left

ProcuringEntityProfile

3.3.1/2021/1332 - Scoreboard till Eriksdalsbadet Tender notice

Deadline for tenders 8/20/2021, the notice is published between 7/9/2021 and 8/24/2021. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Anbud önskad på en scoreboard till Eriksdalsbadet enligt upphandlingsdokumentet med samtliga bilagor
28 days left

ProcuringEntityProfile

2021-1796 - Kv. Måsholmen 21 - DE 14200 Ventilationsentreprenaden Tender notice

Deadline for tenders 9/20/2021, the notice is published between 7/9/2021 and 9/20/2021. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Upphandlingen omfattar utförande av ventilationsentreprenad för nybyggnad av kontors- och bostadshus i 23 våningar i Skärholmen, Stockholms Stad. Våning 1-2 består av installationsutrymmen samt fastighetsutrymmen, våning 3-5 är kontorslokaler samt utrymmen för kultur- och teaterverksamhet. Våning 6-22 bostäder och våning 23 terrass.
59 days left

ProcuringEntityProfile

2021/338 - Takkonstruktion och besiktning Award notice

Deadline for tenders 5/8/2021, the notice is published between 7/8/2021 and 8/7/2021. Place of execution Stockholm.
0 days left

ProcuringEntityProfile

- Takskottning 2021-igen Tender notice

Deadline for tenders 8/15/2021, the notice is published between 7/8/2021 and 8/15/2021. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen består av två entreprenader (ramavtal): 1. Snöröjning byggnad - AB Svenska Bostäder (distrikten Innerstaden, Västerort, Söderort, Järva) 2. Snöröjning byggnad - AB Stadsholmen.
23 days left

ProcuringEntityProfile

2021-09961 - Konsulttjänster bygglov Tender notice

Deadline for tenders 8/23/2021, the notice is published between 7/8/2021 and 8/23/2021. Place of execution Stockholms län.
31 days left

ProcuringEntityProfile

Dnr: 2020-00412 - Ramavtal Takarbeten 2021 Tender notice

Deadline for tenders 8/31/2021, the notice is published between 7/8/2021 and 8/31/2021. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Ramavtal för takarbeten i form av reparation, om- ny- och tillbyggnation av tak, samt rengöring, besiktning och takskottning (is och snö). Tre kontrakt fördelade på tre geografiska områden.
39 days left

ProcuringEntityProfile

2021-1112 - P17080, 17071, 17083 Solcellsinstallation på tak på flerbostadshus, Södermalm Tender notice

Deadline for tenders 8/26/2021, the notice is published between 7/8/2021 and 8/26/2021. Place of execution Stockholms län.
Denna upphandling avser Solcellsinstallationer på tak i tre delar beläget på Södermalm i Stockholm. I entreprenaden ingår även kompletterande taksäkerhetsarbeten samt samordning av sidoentreprenad för styr- och regler kopplat till solcellsanläggningen. Etapp tre i entreprenaden är option för beställaren att avropa vid senare skede då startbesked ännu inte är klart.
34 days left

ProcuringEntityProfile

E2021-01037 - FHR 4b Bjurbäcken Etapp 1 Award notice

Deadline for tenders 6/1/2021, the notice is published between 7/7/2021 and 8/6/2021. Place of execution Sverige, Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

E2021-01629 - Ombyggnation biljetthall, Centrala torget, Stadshagen Tender notice

Deadline for tenders 9/19/2021, the notice is published between 7/7/2021 and 9/19/2021. Place of execution Sverige, Stockholms län.
I enlighet med bifogade handlingar. Observera att inga frågor kommer att kunna besvaras under perioden vecka 28 - 32.
58 days left

ProcuringEntityProfile

E2021-02937 - Slakthusområdet E1 Qualification notice

Last date for application 9/8/2021, the notice is published between 7/7/2021 and 9/8/2021. Place of execution Stockholms län.
Exploateringskontoret har för avsikt att genomföra en fossilfri byggarbetsplats med minsta möjliga utsläpp av växthusgaser. Se vidare i bifogade handlingar. Frågor kommer inte att kunna besvaras under perioden vecka 28 - 32.
47 days left

ProcuringEntityProfile

2020-00045 - Ramavtal: Konsulttjänster Byggnadssimulering 2021 Tender notice

Deadline for tenders 8/24/2021, the notice is published between 7/7/2021 and 8/24/2021. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster inom byggnadssimulering för såväl nybyggnationer som ROT-arbeten.
32 days left

ProcuringEntityProfile

21AV54 - Offertförfrågan projekt testinsamling, transport och behandling av EPS - Frigolit Award notice

Deadline for tenders 5/12/2021, the notice is published between 7/6/2021 and 8/5/2021. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen är avslutad och anbud som uppfyllt samtliga ställda krav och med det lägsta totala pris har antagits.
0 days left

1 / 6