Procurements

Here you can search for tenders that the City of Stockholm publishes in the city's own advertising portal Kommers Annons Stockholms stad. To see the procurement documents, you need to have an account on the city's supplier portal and be logged in. Read more at Annonserade upphandlingar - Stockholms stad.

You are currently looking for messages published on Kommers Annons Stockholms Stad, if you would like to browse procurements from other authorities see www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

SF 2021/265 - Insamling och återvinning av verksamhetsavfall i Stockholm stad Tender notice

new

Deadline for tenders 7/3/2023, the notice is published between 6/4/2023 and 7/3/2023. Place of execution Stockholms län.
Stockholms stad, Serviceförvaltningen inbjuder er att lämna anbud i en upphandling av "Insamling och återvinning av verksamhetsavfall i Stockholm stad. Syftet att upphandla ett gemensamt ramavtal för Stockholms stad är att bidra till att uppfylla Stadens miljömål samt tillhanda hålla ett ramavtal som sker på ett kostnadseffektivt sätt. Upphandlingen är uppdelad i fyra stycken avtalsområden. Stadens avsikt är att teckna ramavtal med en (1) leverantörer per avtalsområde under förutsättningen att de inkomna anbuden uppfyller angivna krav som finns ställda i upphandlingsdokumentet.
30 days left

ProcuringEntityProfile

2.6/1995/2022 - Upphandling av sorteringsverk för Stockholms stadsbibliotek Qualification notice

new

Last date for application 8/14/2023, the notice is published between 6/3/2023 and 8/14/2023. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Upphandlingen omfattar installation och drift av sorteringsmaskiner för återlämning och sortering av medier på Stockholms stadsbibliotek, inklusive service och support.
72 days left

ProcuringEntityProfile

SF2022/415 - Livsmedel - Konsumentförpackningar Award notice

new

Deadline for tenders 5/7/2023, the notice is published between 6/2/2023 and 7/2/2023. Place of execution Stockholm.
Upphandlingen avbruten pga. att det anbud som inkom inte uppfyllde ställda kvalificeringskrav och förkastades. Vilket leder till en bristande konkurrens.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KS 2022/1012 - Banktjänster för Stockholms stad Award notice

new

Deadline for tenders 3/23/2023, the notice is published between 6/1/2023 and 7/1/2023. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

T2022-03067 - Grynkvarnsparken etapp 2 Upprustning av lekplats Award notice

new

Deadline for tenders 3/29/2023, the notice is published between 6/1/2023 and 7/1/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

SF 2023/163 - Marknadskommunikation Äldreförvaltningen Award notice

new

Deadline for tenders 4/13/2023, the notice is published between 6/1/2023 and 7/3/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

FSK 2023/42 - Bällsta IP VVS konsult inkl. styr och övervakning/sprinkler/energi Award notice

new

Deadline for tenders 2/10/2023, the notice is published between 5/31/2023 and 6/30/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

FB2023/145 - Upphandling Ramavtal avseende Byggnadsarbeten - Felavhjälpande - 2023 Award notice

new

Deadline for tenders 4/24/2023, the notice is published between 5/31/2023 and 6/22/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

FSK 2023/272 - Upphandling av entreprenad för fasadrestaurering av Landbyska verket 1 Tender notice

new

Deadline for tenders 6/22/2023, the notice is published between 5/31/2023 and 6/22/2023. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen omfattar en utförandeentreprenad för fasadrestaurering av Landbyska verket 1 (Daneliuska huset).
19 days left

ProcuringEntityProfile

EÅV 2022/976 - Städtjänster i enskilda hem Tender notice

new

Deadline for tenders 7/3/2023, the notice is published between 5/31/2023 and 7/3/2023. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen avser städtjänster i enskilda hem åt Enskede-Årsta- Vantörs och Farsta stadsdelsförvaltning. Se vidare upphandlingsdokumentet med tillhörande bilagor.
30 days left

ProcuringEntityProfile

HV 2023/237 - Tvätteritjänster inom hemtjänsten Tender notice

new

Deadline for tenders 8/11/2023, the notice is published between 5/31/2023 and 8/11/2023. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och Järva stadsdelsförvaltning inbjuder till anbudsgivning avseende tvätteritjänster inom hemtjänsten.
69 days left

ProcuringEntityProfile

T2022-01392 - Löpande och planerade arbeten Ytterstaden Award notice

new

Deadline for tenders 9/12/2022, the notice is published between 5/30/2023 and 6/29/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

E2022-01260 - Ramavtal Extern specialist trafikplanering Award notice

new

Deadline for tenders 3/8/2023, the notice is published between 5/30/2023 and 6/29/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2022/398 - Sjöängsskolan, Byte VS-system Hus A, B och D Award notice

new

Deadline for tenders 3/22/2023, the notice is published between 5/30/2023 and 6/30/2023. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KYF 2023/822 - Inköp av skötselmaskiner Stockholms kyrkogårdsförvaltning Tender notice

new

Deadline for tenders 6/19/2023, the notice is published between 5/30/2023 and 6/19/2023. Place of execution Stockholms län.
Inköp av 4 st åkbara gräsklippare enligt bifogad kravspecifikation.
16 days left

ProcuringEntityProfile

FB 2023/622 - Skötsel och avhjälpande underhåll av kärl och avfallsbehållare Tender notice

new

Deadline for tenders 7/4/2023, the notice is published between 5/30/2023 and 7/4/2023. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Skötsel och avhjälpande underhåll av kärl och avfallsbehållare i AB Familjebostäders fastighetsbestånd.
31 days left

ProcuringEntityProfile

T2023-01440 - Ramavtal för Trafikutredning och Gatuprojektering 2024 Tender notice

new

Deadline for tenders 9/15/2023, the notice is published between 5/30/2023 and 9/16/2023. Place of execution Stockholms län.
Trafikkontoret avser att genomföra en ramavtalsupphandling som inkluderar hela eller delar av följande områden: - Trafikutredning - Gatuprojektering
104 days left

ProcuringEntityProfile

T2022-03183 - Cykelparkering 2023 Award notice

Deadline for tenders 1/30/2023, the notice is published between 5/29/2023 and 6/28/2023. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

FSK 2023/127 - Sturehovs slott, fönster renovering Award notice

Deadline for tenders 5/4/2023, the notice is published between 5/29/2023 and 6/28/2023. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Kontrakt är undertecknat enligt tilldelningsbeslut.
0 days left

ProcuringEntityProfile

SEF 2023/16 - Framework agreement - Reinsurance of Property Damage Tender notice

Deadline for tenders 6/28/2023, the notice is published between 5/29/2023 and 6/28/2023. Place of execution Stockholms län.
Framework agreement - Reinsurance of Property Damage
25 days left

1 / 7