Procurements

Here you can search for tenders that the City of Stockholm publishes in the city's own advertising portal Kommers Annons Stockholms stad. To see the procurement documents, you need to have an account on the city's supplier portal and be logged in. Read more at Annonserade upphandlingar - Stockholms stad.

You are currently looking for messages published on Kommers Annons Stockholms Stad, if you would like to browse procurements from other authorities see www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

FSK 2023/283 - Ramavtal och driftavtal för takarbeten - Tillsyn, skötsel, underhålls- om- och tillbyggnadsarbeten samt takskottning Award notice

new

Deadline for tenders 10/27/2023, the notice is published between 12/11/2023 and 1/7/2024. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Avtal har tecknats enligt tilldelningsbeslut. Upphandlingen avslutas därmed.
0 days left

ProcuringEntityProfile

23SVOA884 - UV-lampor för vattenrening till Norsborg och Lovö vattenverk Tender notice

new

Deadline for tenders 1/15/2024, the notice is published between 12/11/2023 and 1/15/2024. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen omfattar inköp av UV-lampor för bestrålning av dricksvatten vid Norsborg och Lovö vattenverk.
36 days left

ProcuringEntityProfile

KS 2023/98 - Systemstöd för rekrytering Award notice

new

Deadline for tenders 10/5/2023, the notice is published between 12/10/2023 and 1/7/2024. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

FB 2023/1407 - Ramavtal ombyggnation av hissar Tender notice

new

Deadline for tenders 1/12/2024, the notice is published between 12/10/2023 and 1/12/2024. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen omfattar planerat underhåll och ombyggnad av hissar inom beställarens fastighetsbestånd.
33 days left

ProcuringEntityProfile

2023-1070 - DE 14400 El, tele och data Örtuglandet 1 Bromma Award notice

new

Deadline for tenders 11/2/2023, the notice is published between 12/9/2023 and 1/25/2024. Place of execution Sverige, Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KS 2023/1264 - Träsouvenirer 2024 Tender notice

new

Deadline for tenders 1/16/2024, the notice is published between 12/9/2023 and 1/16/2024. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen omfattar två kategorier av träsouvenirer till shoppen i Stockholms stadshus: a) Dalahästar och b) Handmålade och ej handmålade träsouvenirer.
37 days left

ProcuringEntityProfile

2023/1596 - kv. Måsholmen 5 - DE 14400 Elentreprenaden Tender notice

new

Deadline for tenders 1/12/2024, the notice is published between 12/8/2023 and 1/12/2024. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen omfattar El och Tele-arbeten vid renovering av garage i Skärholmen centrum.
33 days left

ProcuringEntityProfile

SKA 2023/605 - Uppdragsutbildning pedagogisk dokumentation för barnskötare och förskollärare inom kommunal förskola Skarpnäcks stadsdelsområde Tender notice

new

Deadline for tenders 12/22/2023, the notice is published between 12/8/2023 and 12/22/2023. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen omfattar processinriktade kurser i pedagogisk dokumentation till kommunal förskola inom Skarpnäcks stadsdelsområde. Skarpnäcks kommunala förskolor är inspirerade av Reggio Emilia.
12 days left

ProcuringEntityProfile

KUL 2023/1747 - Upphandling Hyra av ljud, ljus, scen, video och personal – Stockholms Kulturfestival 2024 Tender notice

new

Deadline for tenders 1/8/2024, the notice is published between 12/8/2023 and 1/8/2024. Place of execution Stockholms län.
Stockholms Stads Kulturförvaltning inbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud avseende upphandling av Scen, Ljud, Ljus, Video och Personal till Evenemangsavdelningens projekt Stockholms Kulturfestival 2024.
29 days left

ProcuringEntityProfile

2023/64 - KHST Tryckeritjänster Award notice

new

Deadline for tenders 9/17/2023, the notice is published between 12/7/2023 and 1/3/2024. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

FB 2023/1134 - Ramavtal avseende saneringsarbeten Award notice

new

Deadline for tenders 10/26/2023, the notice is published between 12/7/2023 and 1/3/2024. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

T2023-01478 - Drift och underhåll av teknisk utrustning NSA 2024 Tender notice

new

Deadline for tenders 1/19/2024, the notice is published between 12/7/2023 and 1/19/2024. Place of execution Stockholms län.
Beställaren ansvarar för förvaltning, drift och underhåll samt ombyggnationer av komplexa anläggningar som exempelvis vägtunnlar, öppningsbara broar och andra intelligenta transportsystem (ITS) såsom exempelvis bommar, variabla meddelandeskyltar (VMS) och kameror, samt till ovan nämnda anläggningar tillhörande styr-och övervakningssystem. För detta ändamål avser Beställaren upphandla drift- och underhållsavtal omfattande förebyggande och avhjälpande underhåll. I detta inkluderas bland annat beredskap dygnet runt årets alla dagar, tillhörande projektledning och administration etc. I driftavtalen ingår mindre om- och nybyggnationer upp till 10 prisbasbelopp per beställning.
40 days left

ProcuringEntityProfile

E2023-03762 - Kontrollprogram avseende grundvattennivåer och sättningar i mark och byggnader Tender notice

new

Deadline for tenders 1/3/2024, the notice is published between 12/7/2023 and 1/3/2024. Place of execution Stockholms län.
Stockholms stad utför sedan lång tid tillbaka mätningar av grundvattennivåer och marksättningar i ett stort antal mätpunkter inom Stadens gränser. Även sättningar i hus (dubbar installerade i socklar) kontrolleras på ett antal byggnader i Innerstaden och i Gamla stan. I Stadens digitala arkiv finns ca 480 grundvattenrör och 25 st markpeglar samt ca 1 360 st sättningsdubbar i Gamla stan och i Innerstaden. Vissa av dessa är dock ur funktion, borttagna etc. Syftet med mätningarna är att kontrollera grundvattennivåer och sättningsrörelser, dels för en översiktlig uppföljning, dels för att resultaten ska kunna utgöra underlag i olika bedömningar och utredningar.
24 days left

ProcuringEntityProfile

2023-1695 - RFI gällande leasing av solceller samt batterier och laddning av elfordon Informal enquiry

new

Answer last is 1/30/2024, ad is displayed between 12/7/2023 and 1/30/2024. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län.
Stockholmshem ska bygga ut solelproduktionen och laddinfrastrukturen i snabb takt. 2040 ska 10% av all Stockholmshems el komma från sol. I innerstaden ska 100 % av våra p-platser vara försedda med laddmöjlighet fram till 2028 (50% till 2026), i ytterstaden är siffran 25% fram till 2030. Totalt berörs ca 11 000 p-platser. Till följd av detta blir stabil och driftsäker elförsörjning med god kostnadskontroll och intäktsmöjligheter genom trygga innovationer eftersträvansvärt. AB Stockholmshem inbjuder er därför att inkomma med skriftliga svar och synpunkter på bifogade frågor inför en eventuell upphandling.
51 days left

ProcuringEntityProfile

23SVOA1664 - Upphandling av behandling av fraktionen Impregnerat trä från Återvinningscentraler Tender notice

new

Deadline for tenders 1/16/2024, the notice is published between 12/6/2023 and 1/16/2024. Place of execution Stockholms län.
Syftet med upphandlingen är att ta fram nya avtal för mottagning och behandling impregnerat trä. Entreprenaden avser mottagning och behandling av fraktionen impregnerat trä från Beställarens återvinningscentraler. Fem återvinningscentraler sorterar för närvarande ut impregnerat trä. Impregnerat trä insamlat från andra typer av servicealternativ, såsom mobil mini-ÅVC och/eller tillfälliga kampanjer arrangerade av Beställaren, kan också ingå i uppdraget i de fall de mellanlagras på en av beställarens återvinningscentraler. Avtal kommer tecknas inom 2 delområden
37 days left

ProcuringEntityProfile

- RFI - Ventilationsarbeten Informal enquiry

new

Answer last is 12/20/2023, ad is displayed between 12/6/2023 and 12/20/2023. Place of execution Stockholms län.
Ventilationsarbeten i form av underhållsarbeten.
10 days left

ProcuringEntityProfile

T2023-02812 - Catering- och restaurangsförmedlningstjänster Award notice

Deadline for tenders 11/2/2023, the notice is published between 12/5/2023 and 1/5/2024. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

SGAF 2023/46 - Upphandling om ramavtal Ventilationsarbeten och filterbyten Tender notice

Deadline for tenders 1/5/2024, the notice is published between 12/5/2023 and 1/5/2024. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Omfattar arbeten hos beställarens förekommande ventilationsanläggningar. Exempel på tjänster som kan avropas är: filterbyten inklusive matrial, OVK besiktningar samt åtgärder, rengöring, isolering och komplettering av kanaler, mätning och injustering av ventilation, mätning av lågfrekvent buller i ventilationsanläggningar, service, felsökning samt förebyggande och felavhjälpande underhåll av alla ingående komponenter i aggregaten så som fläktar, motorer, batterier, lager, spjäll, ljuddämpare mm samt utbyten och nyinstallationer av aggregat och annan utrustning
26 days left

ProcuringEntityProfile

T2023-03167 - Ramavtal för löpande underhåll av kajer Tender notice

Deadline for tenders 1/22/2024, the notice is published between 12/5/2023 and 1/22/2024. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen omfattar huvudsakligen drift- och löpande underhåll och reparation av kajer i betong, stål och trä samt asfalts- och tätskiktsarbeten i anslutning till entreprenaden.
43 days left

ProcuringEntityProfile

T2023-03059 - Drottningholmsvägen GC-banor Tender notice

Deadline for tenders 1/19/2024, the notice is published between 12/5/2023 and 1/19/2024. Place of execution Stockholms län.
Arbetet omfattar anläggning av nya cykelbanor/cykelåtgärder på Drottningholmsvägen mellan Ulvsundaplan och Alviksplan.
40 days left

1 / 7