Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Stockholms Stad, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

E2022-02416 - Hållbarhetssamordnare allmän platsmark, projekt Norra Djurgårdsstaden Award notice

new

Deadline for tenders 6/27/2022, the notice is published between 9/29/2022 and 10/29/2022. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

KYF 2022/1220 - Ramavtal för utplanteringsväxter Award notice

new

Deadline for tenders 8/22/2022, the notice is published between 9/29/2022 and 10/29/2022. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen är avslutad och ramavtalet tilldelat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

SF 2022/66 - Papper och plast Tender notice

new

Deadline for tenders 10/28/2022, the notice is published between 9/29/2022 and 10/28/2022. Place of execution Stockholms län.
Stockholms stad inbjuder er att lämna anbud i en upphandling av förbrukningsmaterial inom området papper och plast enligt de förutsättning som anges i detta upphandlingsdokument inklusive bilagor.
30 days left

ProcuringEntityProfile

SB 2022/470 - RFI och marknadsdialog: HRM-System Informal enquiry

new

Answer last is 19, ad is displayed between 29 and 19. Place of execution Stockholms län.
Leverantörer av HR-System inbjuds härmed att besvara vår RFI. Frågeställningen avser bl a leveransförmåga avseende molntjänster och on-premise lösningar. Vänligen se publicerat underlag för detaljer.
21 days left

ProcuringEntityProfile

2022-17901 - Analystjänster skolidrottshallar Tender notice

new

Deadline for tenders 10/10/2022, the notice is published between 9/29/2022 and 10/10/2022. Place of execution Stockholms län.
I utredningen kommer idrottsmaterial från upphandlat sortiment att undersökas och analyseras.
12 days left

ProcuringEntityProfile

2.3.2/2022/2417 - Upphandling av projektör inom El, Tele, Data - Styr och övervakning inför projektering av Sätra ishallar Tender notice

new

Deadline for tenders 10/17/2022, the notice is published between 9/27/2022 and 10/17/2022. Place of execution Stockholm.
Upphandlingen avser projektör inom El, Tele, Data och Styr och övervakning inför projektering av nyproduktion utav två ishallar om totalt ca 10 400 kvm på Sätra IP. Byggnaden kommer att uppföras på samma plats som befintlig ishall är belägen på idag. Befintlig ishall kommer att rivas för att ge plats åt de nya.
19 days left

ProcuringEntityProfile

2.3.2/2022/2416 - Upphandling av projektör inom konstruktion och geoteknik inför projektering av Sätra ishallar Tender notice

new

Deadline for tenders 10/17/2022, the notice is published between 9/27/2022 and 10/17/2022. Place of execution Stockholm.
Upphandlingen avser projektör inom konstruktion och geoteknik inför projektering av två nya ishallar om totalt ca 10 400 kvm på Sätra IP. Byggnaden kommer att uppföras på samma plats som befintlig ishall är belägen på idag. Befintlig ishall kommer att rivas för att ge plats åt de nya.
19 days left

ProcuringEntityProfile

T2022-01975 - Cykel Sockenvägen Tender notice

new

Deadline for tenders 10/30/2022, the notice is published between 9/27/2022 and 10/30/2022. Place of execution Stockholms län.
Entreprenaden omfattar markarbeten för tillgänglighetsåtgärder samt utbyggnad av gång- och cykelbanor längs Sockenvägen (sträckan mellan Nynäsvägen och Enskedevägen).
32 days left

ProcuringEntityProfile

SGAF 2022/41 - Upphandling av service, skötsel och fortlöpande underhåll, SkyView Award notice

new

Deadline for tenders 8/30/2022, the notice is published between 9/26/2022 and 10/26/2022. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

E2022-00882 - Ramavtal Omvärldsbevakning, Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret Tender notice

new

Deadline for tenders 10/19/2022, the notice is published between 9/26/2022 and 10/19/2022. Place of execution Stockholms län.
Exploateringskontoret driver över 600 exploateringsprojekt runt om i Stockholms stad och har behov för nyhets- och omvärldsbevakning av vad som skrivs och sägs om projekten i olika media.
21 days left

ProcuringEntityProfile

2.3.2/2022/2418 - Upphandling av projektör inom VVS/VA inför projektering av Sätra ishallar Tender notice

new

Deadline for tenders 10/16/2022, the notice is published between 9/26/2022 and 10/16/2022. Place of execution Stockholm.
Upphandlingen avser projektering inom VVS/VA inför nyproduktion utav två ishallar om totalt ca 10 400 kvm på Sätra IP. Byggnaden kommer att uppföras på samma plats som befintlig ishall är belägen på idag. Befintlig ishall kommer att rivas för att ge plats åt de nya.
18 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00440 - Utförandeentreprenad Förskola Tenö1 Award notice

Deadline for tenders 1/17/2022, the notice is published between 9/23/2022 and 10/23/2022. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2021/109 - Smidesarbeten Award notice

Deadline for tenders 5/31/2022, the notice is published between 9/23/2022 and 12/30/2022. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2.3.3/2022/2405 - Upphandling av arkitekt inför projektering av Sätra ishallar Tender notice

Deadline for tenders 10/23/2022, the notice is published between 9/23/2022 and 10/23/2022. Place of execution Stockholm.
Objektet avser nyproduktion utav två ishallar om totalt ca 10 400 kvm på Sätra IP. Byggnaden kommer att uppföras på samma plats som befintlig ishall är belägen på idag. Befintlig ishall kommer att rivas för att ge plats åt de nya.
25 days left

ProcuringEntityProfile

E2022-02053 - Konsultuppdrag handlingsplan cirkulärt byggande Tender notice

Deadline for tenders 10/31/2022, the notice is published between 9/23/2022 and 10/31/2022. Place of execution Stockholms län.
Konsultuppdrag för att utreda möjligheten för återanvändning och återvinning av byggavfall i Stockholms stads anläggningsentreprenader.
33 days left

ProcuringEntityProfile

2022 0119 - Ramavtal Konsulttjänster, projektering av El, Belysning, Data & Tele, Solceller, Säkerhet Award notice

Deadline for tenders 4/8/2022, the notice is published between 9/22/2022 and 10/22/2022. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2022 0152 - Ramavtal Arkitekt, ROT-projekt Award notice

Deadline for tenders 4/22/2022, the notice is published between 9/22/2022 and 10/22/2022. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

T2022-01054 - Ramavtal Resurskonsulter inom trafikplanering Award notice

Deadline for tenders 6/3/2022, the notice is published between 9/22/2022 and 10/22/2022. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2.3.2/2022/1658 - Redskapsbärare - Kärrtorps IP Award notice

Deadline for tenders 8/19/2022, the notice is published between 9/22/2022 and 10/23/2022. Place of execution Sverige, Stockholm, Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

22AV40 - Evenemangsavfall Tender notice

Deadline for tenders 11/1/2022, the notice is published between 9/22/2022 and 11/1/2022. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen omfattar insamling, transport samt behandling av avfall från tillfälliga evenemang inom Stockholm stad. Koncessionsinnehavarnas ersättning i uppdraget utgår via ersättning från kontrakterade kunder samt ersättning för avyttrandet av insamlat evenemangsavfall.
34 days left

1 / 7