Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Stockholms Stad, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

2.3.2/2021/2824 - Underhåll av bryggsystem Award notice

new

Deadline for tenders 2/9/2022, the notice is published between 5/27/2022 and 6/26/2022. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2.3.2/2022/526 - Utbyte av naturgräs för fotboll på Stockholms Stadion Award notice

new

Deadline for tenders 3/31/2022, the notice is published between 5/27/2022 and 6/26/2022. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2021-00348 - Hisskonsulttjänster 2022 Award notice

new

Deadline for tenders 4/18/2022, the notice is published between 5/27/2022 and 6/26/2022. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2020-5172 - Upphandling av Ritningsarkiv och system Award notice

new

Deadline for tenders 3/21/2022, the notice is published between 5/25/2022 and 6/24/2022. Place of execution Sverige, Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2021/551 - Säsongsbelysning Spånga-Tensta Tender notice

new

Deadline for tenders 6/10/2022, the notice is published between 5/25/2022 and 6/10/2022. Place of execution Stockholms län.
Ramavtalet omfattar inköp och leverans av dekorationsbelysning, montage (uppsättning och nedtagning) på olika platser i Spånga-Tensta stadsdelsområde samt förvaring av dekorationsbelysning under den tid på året den ej är uppsatt. Ramavtalet omfattar även montage (uppsättning och nedtagning) på olika platser i Spånga-Tensta stadsdelsområde samt förvaring av Beställarens sedan tidigare upphandlade dekorationsbelysning, se handling 7. Förteckning över befintlig dekorationsbelysning. Målet med upphandlingen är att teckna ramavtal med en (1) leverantör som kan tillhandhålla ett variationsrikt och kvalitativt utbud av dekorationsbelysning.
15 days left

ProcuringEntityProfile

2022/85 - Tumstocken – Garagerenovering Tender notice

new

Deadline for tenders 6/21/2022, the notice is published between 5/25/2022 and 6/30/2022. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Projektet avser garagerenovering. Garaget är byggt omkring 1965 och ska på grund av skador på bla pelare, bjälklag och ramper renoveras. För vidare information se Administrativa föreskrifter och övriga handlingar.
26 days left

ProcuringEntityProfile

FSK 2022/245 - Ramavtal – Tekniska konsulter gällande revisionsbesiktning av elanläggningar Tender notice

new

Deadline for tenders 6/27/2022, the notice is published between 5/25/2022 and 6/27/2022. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Konsultuppdrag avs. revisionsbesiktningar, myndighetsbesiktningar, kontroller av elanläggningar i Stockholms stads fastighetsbestånd. Yta i dagsläget: ca 325 000 kvm per år.
32 days left

ProcuringEntityProfile

SF 2022/66 - RFI - Papper och plast Informal enquiry

new

Answer last is 15, ad is displayed between 25 and 15. Place of execution Stockholms län.
Stockholm stad står inför en upphandling av papper och plast. Syftet med denna RFI är att få en fördjupad information om hur marknaden ser på olika frågor inför genomförandet av en upphandling samt att få information i förberedelserna att skapa ett tydligt, transparent och proportionerligt upphandlingsdokument genom att tillvarata branschens erfarenheter och kunskaper.
20 days left

ProcuringEntityProfile

2.3.5-293/2022 - Utbildning i ESL-metoden med inriktning samsjuklighet Tender notice

new

Deadline for tenders 6/7/2022, the notice is published between 5/25/2022 and 6/7/2022. Place of execution Stockholms län.
Utbildning i ESL-metoden för 75 deltagare.
12 days left

ProcuringEntityProfile

T2022-01333 - Upprustning av Starboparken Tender notice

new

Deadline for tenders 6/15/2022, the notice is published between 5/25/2022 and 6/15/2022. Place of execution Sverige, Stockholms län.
Starboparken är en befintlig park på ca 5ha. I närheten av parken finns en parklek som besöks av ett stort antal barn. Arbetet omfattar anläggandet av planteringsytor och trädgropar, plantering av många nya träd, buskar och perenner, nya ängsytor, nya gångvägar i stenmjöl, två stycken pergolor i trä, nya möbler, ny belysning samt uppsättning av en hel del fågelholkar.
20 days left

ProcuringEntityProfile

2022-1041 - Återställning mark Bagarmossens Centrum P17119 Tender notice

new

Deadline for tenders 6/30/2022, the notice is published between 5/25/2022 and 6/30/2022. Place of execution Stockholms län.
Ombyggnad av del av Bagarmossen torg Lillåvägen 44 samt parkering baksida ICA butiken Emågatan 42.
35 days left

ProcuringEntityProfile

T2021-00687 - Elarbeten för gatubelysning i Västerort Award notice

new

Deadline for tenders 4/24/2022, the notice is published between 5/24/2022 and 6/29/2022. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

22MB271 - Upphandling av Service och installation av säkerhetsteknik Tender notice

new

Deadline for tenders 6/23/2022, the notice is published between 5/24/2022 and 6/26/2022. Place of execution Stockholms län.
Syftet med avtalet är att täcka in SVOA:s behov av tjänst av service och underhåll samt nyinstallation av säkerhetsteknik. Leverantörerna ska ansvara för alla serviceavtal inkl. årskontroller, genomföra utökning/nyinstallationer av säkerhetsteknik. Leverantören ska erbjuda projektledare, projektör, montör, driftsättare och servicetekniker inom säkerhetsteknik. Upphandlingen kommer att delas upp i delområde 1) Serviceavtal inkl. årskontroller och utökning och delområde 2) Nyinstallationer av säkerhetsteknik.
28 days left

ProcuringEntityProfile

2022-1840 - kv. Måsholmen 33 - DE 15510 Innerväggar plan 1-5 Tender notice

new

Deadline for tenders 6/23/2022, the notice is published between 5/24/2022 and 6/23/2022. Place of execution Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län.
Upphandlingen omfattar mellanväggar av skivmaterial, fasta gipsundertak samt inklädnader av installationer på plan 1-5 för nybyggnad av kontors- och bostadshus i 23 våningar i Skärholmen, Stockholms Stad. Våning 1-2 består av installationsutrymmen samt fastighetsutrymmen, våning 3-5 är kontorslokaler samt utrymmen för kultur- och teaterverksamhet. Våning 6-22 bostäder och våning 23 terrass.
28 days left

ProcuringEntityProfile

SGAF 2022/33 - Upphandling av konstgräs till Tele2 Arena (Stockholmsarenan) Tender notice

new

Deadline for tenders 6/14/2022, the notice is published between 5/24/2022 and 6/14/2022. Place of execution Stockholms län.
Upphandlingen avser projektering, leverans och installation av komplett fungerade konstgräsplan.
19 days left

ProcuringEntityProfile

FSK 2022/281 - Betongrenovering av maskinutrymme Eriksdalsbadet Tender notice

new

Deadline for tenders 6/24/2022, the notice is published between 5/24/2022 and 6/24/2022. Place of execution Stockholms län.
29 days left

ProcuringEntityProfile

E2022-02217 - E-468 Teknisk utrustning för sopsug, projekt Hagastaden Tender notice

new

Deadline for tenders 6/26/2022, the notice is published between 5/24/2022 and 6/26/2022. Place of execution Stockholms län.
Sopsugsventiler, connectionboxar, papperskorgar o.dyl. för projekt Hagastaden.
31 days left

ProcuringEntityProfile

2022/201 - Invändigt måleri 2022 Tender notice

new

Deadline for tenders 6/30/2022, the notice is published between 5/24/2022 and 6/30/2022. Place of execution Stockholm, Stockholms län.
Upphandlingen avser invändigt måleri.
35 days left

ProcuringEntityProfile

T2021-00686 - Elarbeten för gatubelysning i Söderort Award notice

new

Deadline for tenders 4/24/2022, the notice is published between 5/23/2022 and 6/22/2022. Place of execution Stockholms län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

2022-1693 - Service och underhåll av maskindrivna garageportar Tender notice

new

Deadline for tenders 6/9/2022, the notice is published between 5/23/2022 and 6/9/2022. Place of execution Stockholms län.
Service och underhåll av maskindrivna garageportar samt utbyta av garageportar standard.
14 days left

1 / 8