[T2020-02217] Entreprenadkontrakt avseende Grönt kulturstråk Husby Centrum-Husby gård

Tender notice overview

Reference number
T2020-02217
Place of execution
Stockholm, Stockholms län
The procurement is carried out with procedure
Simplified procedure
Procuring authority or entity
Stockholms stad
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Upprustning av parkvägsstråk. Övergripande, parkvägsstråket eller ett s.k. grönt kulturstråk mellan Husby gård och Husby centrum ska rustas upp. Stråket är länken mellan den kulturhistoriska miljön vid Husby Gård och det moderna folklivet i Husby Centrum. Det är huvudsakligen 5 st platser längs sträckan där åtgärder med bl.a. nya ytskikt, murar och konstpodier i granit, möbler, träd, växter, fladdermus- och fågelholkar och belysning ska utföras. I denna upphandling finns möjlighet till optioner.

Final day for submitting
11/10/2020
Tenders must be valid by end of
3/29/2021
Time left for response
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
CPV - Produktkategorikod
43325000-7
Park- och lekplatsutrustning
CPV - Produktkategorikod
45000000-7
Anläggningsarbete
CPV - Produktkategorikod
45236250-7
Markanläggning för parker
NUTS - Regionkod
SE11
Stockholm
NUTS - Regionkod
SE110
Stockholms län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.