[20MB1051] Nya Östbergatunneln

Tender notice overview

Reference number
20MB1051
Place of execution
Stockholms län
The procurement is carried out with procedure
Negotiated procedure
Procuring authority or entity
Stockholm Vatten AB
Qualification application

Invitation for applications: To submit a tender for this procurement you first need to apply to submit tenders and get qualified.

En ny dagvattentunnel ska byggas från Sicklaanläggningen vid Hammarbybacken till Saltsjön vid Finnboda. Den kallas Nya Östbergatunneln (NÖT), eftersom den blir en förlängning på dagvattentunneln från Östberga och ska ta hand om dagvattnet från Enskedefältet och Björkhagen. Tunneln blir en del av stadens nödvändiga klimatanpassning för framtiden. För mer information om projektet: https://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/utvecklingsprojekt/nya-ostbergatunneln/

Final day for applications
11/18/2020

You can find more information by clicking invitation for applications in the menu on the left.

Category codes
CPV - Produktkategorikod
45000000-7
Anläggningsarbete
CPV - Produktkategorikod
45221000-2
Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar
CPV - Produktkategorikod
45221200-4
Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar
NUTS - Regionkod
SE110
Stockholms län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.