[KS 2020/821] Underhåll och support för IT-stöd för förtroendemannaregister, eVald

Tender notice overview

Reference number
KS 2020/821
Place of execution
Stockholms län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring authority or entity
Stockholms stad
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Uppdraget avser underhåll och support av Stockholms stads IT-stöd för förtroendemannaregister, eVald. eVald är ett webbaserat stödsystem som används inom staden för hantering av de processer som ingår i det administrativa arbetet med att upprätthålla ett korrekt och aktuellt förtroendemannaregister (bland annat att att läsa in nyvald kommunfullmäktige från Valmyndigheten vid allmänna val, administrera partiernas nomineringar till stadens förtroendeuppdrag, ta fram valärenden och beslutsunderlag till val som förrättas i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, rapportera förtroendevaldas arvoden till lönesystemet, överföra historik för arkivering i Stadsarkivets e-arkiv m.m.

Final day for submitting
11/16/2020
Tenders must be valid by end of
8/31/2021
Time left for response
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
CPV - Produktkategorikod
50324100-3
Systemunderhåll
CPV - Produktkategorikod
50324200-4
Förebyggande underhåll
NUTS - Regionkod
SE110
Stockholms län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.