Mangon Totalentreprenad avseende nybyggnation av flerbostadhus inkl förskola och lokaler DE2

Tender notice overview

Reference number
Place of execution
Stockholms län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring authority or entity
Aktiebolaget Svenska Bostäder
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

AB Svenska Bostäder avser att bygga ett kvarter innehållande bl.a. 169 lägenheter, en förskola, ett skyddssrum samt två lokaler på fastigheten Mangon 1 på Söder-malm i Stockholm. Projektet är indelat i två delentreprenader. Denna förfrågan rör DE2. Den omfat-tar bl.a. uppförande av huskroppar (exkl. bottenplatta), installationer och markar-beten. Sprängning, schakt och grundläggning av bottenplatta samt gjutning av botten-platta och skyddsrum utförs i DE1. DE1 pågår för närvarande, beräknad färdigstäl-landetid 2021-08-03.

Final day for submitting
12/3/2020
Tenders must be valid by end of
5/1/2021
Time left for response
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
CPV - Produktkategorikod
45211300-2
Byggnation av bostäder
NUTS - Regionkod
SE110
Stockholms län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.