[21MB135] Värme/kylaggregat inkl. service och underhåll

Tender notice overview

Reference number
21MB135
Place of execution
Stockholms län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring authority or entity
Stockholm Vatten AB
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Stockholm Vatten och Avfall, nedan kallad SVOA, inbjuder intresserade leverantörer att delta i upphandling av försäljning, leverans, service och underhåll av värme/kylaggregat. Syftet med denna upphandling är att tillförsäkra SVOA en kostnadseffektiv leverans till fastställda priser, villkor, kvalitet. Upphandling är uppdelad i olika delområden enligt nedan. Leverantören kan lämna anbud på delar eller hela upphandlingen. Delområde A. Försäljning och installation av nya aggregat inkl. bergvärme. A1: Installation Avlopp A2: Installation Vatten Delområde B. Service och underhåll av värme/kylaggregat. Delområde C. Service och underhåll av bergvärmeaggregat. SVOA kommer att teckna ramavtal med max tre (3) ramavtalsleverantörer förutsatt att flera anbud blir antagna.

Final day for submitting
3/18/2021
Tenders must be valid by end of
9/18/2021
Time left for response
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
CPV - Produktkategorikod
31000000-6
"Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning"
CPV - Produktkategorikod
42500000-1
Kyl- och ventilationsutrustning
CPV - Produktkategorikod
42510000-4
Värmeväxlare, luftkonditionerings- och kylutrustning samt filtreringsapparater
NUTS - Regionkod
SE110
Stockholms län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.