[2.3.2/2021/340] Upphandling av Passerkort och Nyckelbrickor till Stockholms stad sim - och idrottshallar

Tender notice overview

Reference number
2.3.2/2021/340
Place of execution
Stockholms län
The procurement is carried out with procedure
Simplified procedure
Procuring authority or entity
Stockholms stad
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Stockholms stad genom Idrottsförvaltning avser att upphandla passerkort samt nyckelbrickor (taggar) till stadens sim- och idrottshallar. Stockholms stad genom Idrottsförvaltningen har för avsikt att teckna ramavtal med en (1) leverantör. Avtalet gäller tidigast från och med 2021-10-01 eller från och med den tidpunkt då avtalet har undertecknats av båda parter. Avtalet gäller i två (2) år med möjlighet till förlängning, 1+ 1 år. Avtalet kan som längts komma att gälla i fyra (4) år.

Final day for submitting
3/8/2021
Tenders must be valid by end of
6/8/2021
Time left for response
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
CPV - Produktkategorikod
35123400-6
Passerkort
NUTS - Regionkod
SE110
Stockholms län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.