[T2021-00918 ] Entreprenad Nybroplan Gång- och Cykelåtgärder

Tender notice overview

Reference number
T2021-00918
Place of execution
Stockholms län
The procurement is carried out with procedure
Simplified procedure
Procuring authority or entity
Stockholms stad
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Entreprenaden omfattar markarbeten för belysning, trafiksignal, VA och gång- och cykelåtgärder vid Nybroplan, i korthet ingår: • Rivningsarbeten för befintliga ytskikt och anläggningar • Schakt för kanalisation/ledningar • Förläggning av kanalisation för trafiksignal, va, el och belysning • Växtbäddsrenovering och nya växtbäddar • Sättning av dagvattenbrunnar • Ytskiktsarbeten med plattor och asfalt för ny gång- och cykelbana

Final day for submitting
5/4/2021
Tenders must be valid by end of
9/16/2021
Time left for response
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
CPV - Produktkategorikod
45112000-5
Grävning och schaktning
CPV - Produktkategorikod
45233000-9
Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor
CPV - Produktkategorikod
45236000-0
Markanläggning
NUTS - Regionkod
SE110
Stockholms län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.