Procuring organisation: Helsingborgs stad

OM HELSINGBORGS STAD OCH NÄRINGSLIVET
Helsingborg och dess näringsliv finns mitt i en expansiv del av norra Europa, en sjudande vital del av den snabbväxande Öresundsregionen. Här har vi några kilometer till Danmark och närmare till Hamburg än till Stockholm. Här produceras en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP.

Helsingborg som kommun växer stadigt och idag har kommunen mer än 140 000 invånare, vilket gör att kommunen är den nionde största kommunen i landet.

OM INKÖPSENHETEN
Inköpsenheten ansvarar för Helsingborgs stads hela inköpsprocess. Det innebär att vi genomför de flesta förvaltningars upphandlingar och ansvarar för processerna kring stadens inköp, samt hjälper förvaltningarna med system och rådgivning.

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Helsingborgs stad
Corporate id number
212000-1157

Address
Kungstorget 8

Post code
252 78  Helsingborg

Country
SWEDEN

Email


Phone
042-10 50 00


Kungstorget 8, 252 78 SE Helsingborg