Procurements

ProcuringEntityProfile

FK 2020/005881 - Mobiltelefon som tjänst Tender notice
new

Deadline for tenders 2/22/2021, the notice is published between 1/15/2021 and 2/22/2021. Place of execution Sverige.
Mobiltelefon som tjänst med funktionalitet och tillgänglighet utifrån Försäkringskassans och Kundmyndigheters olika behov inom området.
34 days left

ProcuringEntityProfile

FK 2020/002274 - FK Data Scientistutbildning Tender notice

Deadline for tenders 2/10/2021, the notice is published between 1/11/2021 and 2/10/2021. Place of execution Sverige.
Utbildning i statistikanalys för medarbetare inom Försäkringskassan.
22 days left

ProcuringEntityProfile

FK 2020/004940 - Direktsänd ljud och bildproduktion Tender notice

Deadline for tenders 1/25/2021, the notice is published between 12/18/2020 and 1/25/2021. Place of execution Sverige.
Försäkringskassan har behov av att upphandla en leverantör för en leverans av en heltäckande tjänst för direktsänd ljud- och bildproduktion för myndighetens presskonferenser, möten, events mm
6 days left

ProcuringEntityProfile

FK 2020/004937 - Inköp av växter 2021 Tender notice

Deadline for tenders 1/20/2021, the notice is published between 12/16/2020 and 1/20/2021. Place of execution Sverige.
Inköp av växter till Försäkringskassans kontor
1 days left

ProcuringEntityProfile

FK 2020/003442 - IT-arbetsplats med tillbehör och närliggande tjänster Tender notice

Deadline for tenders 1/21/2021, the notice is published between 12/2/2020 and 1/21/2021. Place of execution Sverige.
Försäkringskassan avser att teckna avtal med en (1) leverantör som kan tillhandahålla funktionalitet, tillgänglighet och kompetens utifrån Försäkringskassans och Kundmyndigheternas olika behov inom området, såväl standardlösningar som avancerade/speciallösningar t ex. ruggade- eller specialkonfigurerade datorer mm.
2 days left

ProcuringEntityProfile

FK 2020/002915 - Logistik, Återtag och Avveckling Tender notice

Deadline for tenders 1/21/2021, the notice is published between 11/26/2020 and 1/21/2021. Place of execution Sverige.
En tjänst för att hantera logistik avseende bl.a. märkning och leveranser med ansvar för återtag, vidareförsäljning och avveckling av utrustning.
2 days left