Procurements

ProcuringEntityProfile

201908 (2) - Drift - Lokalvård Tender notice
new

Deadline for tenders 10/27/2020, the notice is published between 9/23/2020 and 10/27/2020. Place of execution Norrbottens län.
Städning av gemensamma utrymmen, tex trappor, entréer, bastu m.m. i bostadshus i Lulebo ABs bestånd. Upphandlingen är uppdelad i 4st olika entreprenad områden (geografiska). Fastighetsbeståndet består av ca 7500 lägenheter, varav ca 1050 studentbostäder. Anbud kan lämnas på en eller flera anbudsområden.
35 days left

ProcuringEntityProfile

201908 - Drift -(exkl. Lokalvård) Tender notice
new

Deadline for tenders 10/28/2020, the notice is published between 9/18/2020 and 10/28/2020. Place of execution Norrbottens län.
Sköta yttre miljö, grönytor samt snöskottning på Lulebos fastigheter i Luleå kommun. I avtalet ingår fastighetsskötsel så som, skräpplockning, lampbyten, skötsel av lekplatser, tillsyn m.m. Takskottning på avrop av tak ingår även. Även sköta om skötsel av gemensamma parkeringshus och de soprum/förrådslängor som finns i Lulebos bestånd. Entreprenaden är uppdelad i 2 områden, där anbudsgivaren får lämna anbud på båda områdena.
36 days left

ProcuringEntityProfile

31097 - Porsön 1:408, Luleå, Vänortsvägen 7 & 9 - ombyggnad av studentlägenheter Tender notice

Deadline for tenders 9/28/2020, the notice is published between 8/25/2020 and 9/28/2020. Place of execution Norrbottens län.
denna entreprenad ingår ombyggnad av ett flerbostadshus. I huvudsak omfattas entreprenad av följande arbeten: Entreprenaden innefattar renovering av Vänortsvägen 7; studentlägenheter med nya kök nya installationer och ytskikt i WC/Dusch, nya lägenhetsförråd och cykeltak samt att man bygger om samvarorum till lägenheter. Markarbetena omfattar Vänortsvägen 5, 7 och 9. Nybyggnadsyta (BYA): ca 285 m2 (Lägenhetsförråd/Cykeltak) Ändringsyta (BRA): ca 1900 m2 (exkl option) Behandlad markyta: ca 3250 m2 Anbudsgivare skall även lämna pris på 1 st option (Vänortsvägen 9), omfattning av option framgår av handlingarna. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Objektet är beläget på Porsön 1:408, Vänortsvägen, inom Luleå kommun. Adress: Vänortsvägen 5, 7 och 9, LULEÅ
6 days left